Индустријске области 16. Прерада и производи од дрвета и 31. Производња намјештаја чине око десет процената цјелокупне индустријске производње у  Републици Српској. У више од 500 привредних друштава запослено је око 10.000 радника а заједно са запосленим у области шумарства и сјече дрвета број запослених је око 16.000 радника. Дужи низ година остварују позитивне стопе раста индустријске производње.

Опширније...

Драге колеге,
уважени будући студенти,

Питање избора факултета пред којим се сада налазите у великој мјери одређује Вашу будућност. Пред Вама је велики број понуда, али смо сигурни да наши студијски програми Шумарство и Прерада дрвета заврјеђују Вашу пажњу. Наши студијски програми су бaзирaни нa мултидисциплинaрнoсти и инoвaтивнoсти кao нajзнaчajниjим oбиљeжjимa сaврeмeних студиja. У центру наших интересовања сте Ви, Ваше потребе и амбиције.
Опширније...

Казује Огава, амбасадор Јапана у Босни и Херцеговини, одржаће предавање Билатерални односи Босне и Хергеговине и Јапана,  30. јануара 2018. године у 18 часова у амфитеатру Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци.  

Тема предавања је упознавање са савременим тенденцијама у јапанском друштву и економији, као и билатерални односи двије земље. Биће ријечи и о културној и образовној размјени.
Опширније...

Отворен Јавни позив за учешће у YEP инкубатору пословних идеја у склопу Пројекта запошљавања младих (YEP) који има за циљ јачање предузетништва кроз подршку у развоју личних предузетничких капацитета, развоју модела и пословног плана за пословни подухват, техничкој имплементацији производа и/или услуга те менторство при регистрацији и развоју бизниса.

Опширније...

Пројектни тим Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци је, уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске, током 2017. године реализовао пројекат под називом ''Диференцијална рента у шумарству РС''.

Опширније...

eStud cyr

Огласна табла за студенте

glasnik banner

savez banner