Др Вања Даничић

Vanja Danicic

Катедра за шумарску генетику и оснивање шума

Доцент

Канцеларија бр.: 15

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Телефон: +387 51 464 628 лок. 109


Биографија

Основни подаци:

Рођена 29.08.1974. у Бихаћу.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2002.

Магистар шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2008.

Доктор шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Бањојлуци, 2018.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 2004.


Активности

Сарадник на наставним предметима:

Генетика са оплемењивањем биљака, Шумски генетички ресурси, Основе биотехнологије у шумарству

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

Генетика, оплемењивање, биотехнологија, генетички ресурси, конзервација

 

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

Предсједник Синдикалне организације "Шумарски факултет" од 2013-

Комисија за Ревизију приједлога и признавања шумских сјеменских објеката на подручју западног дијела Републике Српске, Министарство пољопривреде шумарства и водпривреде - члан

Члан Радне групе за израду закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа - Министарство пољопривреде шумарства и водпривреде

Комисија за утврђивање испуњености услова за упис у регистар произвођача репродуктивног материјала шумског дрвећа - Министарство пољопривреде шумарства и водпривреде - предсједник комисије

Комисија за утврђивање испуњености услова за упис у регистар произвођача четинарских сабала за новогодишње и друге празнике - Министарство пољопривреде шумарства и водпривреде - предсједник комисије

Комисија за утврђивање испуњености услова за упис у регистар произвођача репродуктивног материјала шумског дрвећа - Министарство пољопривреде шумарства и водпривреде- члан комисије

Комисија за утврђивање испуњености услова за упис у регистар произвођача репродуктивног материјала шумског дрвећа за предузеће доо „Хортикултура Миловановић, - Министарство пољопривреде шумарства и водпривреде –члан комисије

Комисија о именовању за продају посјечене дрвне масе из парка "Универзитетски град" Универзитета у Бањојлуци - члан комисје

Члан Организационог одбора за одржавање трећих "Радничких спортских игара Универзитета у Бањој Луци, РСИ УНИБЛ (Одлука, број: 01/04-2.2719/16 од 05.09.2016. године).

Уредник часописа "Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци" ( 2016- ) 

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

-

Научно и стручно усавршавање:

Ex-situ conservation of native plant species, Park Monte Baro, Lombardy Seed Bank, Italy, 26-30 September 2005.

Научно и стручно усавршавање на Шумарском факултету у Фиренци, Италија 2007.

Научно и стручну усавршавање на Баварском Институту за шумско сјеменраство и оплемењивање у Teisendorfu-Њемачка - лаб. за генетику, 01.04.-28.04. 2013. год.

Cost Acdtion FP0905 Training Course on New Genetic Engineering Technigues for Tree Improvement, Oeiras (Portugal), 12th -14th February 2014. 

Научно и стручну усавршавање на Баварском Институту за шумско сјеменраство и оплемењивање у Teisendorfu-Њемачка - лаб. за генетику, 2015. год.

Cost Action FP1202 Training School on Genetic diversity of marginal tree populations – from genomics to phenotyping variation, Andrevlje, Serbia, 13th-16th June 2016.

Учешће на  тренингу о алатима за одговорно истраживање и иновације - RRI Tools trening на Универзитету у Бањој Луци 21.12.2016. 

Horizon 2020 Info Days, 26 i 27. septembar 2018, Banjaluka, Chamber of Commerce and Industry of Republic of Srpska

 

Чланство у научним и стручним удружењима:

ДРУШТВО ГЕНЕТИЧАРА СРБИЈЕ- члан Скције за оплемењивање организама

CEFOR - Центар за шуме

ARBOR MAGNA - Друштво за заштиту природног наслијеђа Републике Српске

HORTIBIH- Хортикултурно друштво БиХ

 

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

Матаруга, М., Исајев, В., Лазарев, В., Балотић П., Даничић В. (2005): РЕГИСТАР СЈЕМЕНСКИХ ОБЈЕКАТА РС-основа унапређења сјеменске производње, Бањалука, п:1-222. 

Матаруга, М., Исајев, В., Беус, В., Бурлица, Ч., Балотић, П., Даничић, В. (2007): Генеколошка истраживања заједнице бијелог бора и маљаве брезе (Pineto-Betuletum pubescens Stef.) код Хан Крама на Романији, Бањалука п:1-90. 

Радови објављени у научним часописима:

Mataruga, M., Isajev, V., Mladenović- Drinić, S., Kostantinov, K., Daničić, V. (2007): Proteins in seed and seedlings of selected Austrian pine (Pinus nigra Arnold) trees as genetic markers tolerant t o drought. GENETIKA, Vol.39, No 2, p:259-272

Даничић, В., Исајев, В., Матаруга, М. (2008): Хемијски састав плода питомог кестена (Castanea sativa Mill.) на подручју БиХ, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 2008., број 9, стр. 41-46.

Матаруга, М., Даничић, В., Цвјетковић, Б. (2010): Теоријске основе значаја спровођења генетских мелиорација у функцији уређења сјеменских састојина, Шумарство3-4, јул-децембар, 2012. Стр.101-110

Mataruga, M., Isajev, V., Daničić, V. Cvjetković, B. (2011): The dinamic of germination and morphometrics properties of Austrian Pine (Pinus nigra Arlond) saplings in terms of early indicators of tolerance toward the drought,GENETIKA,Vol. 43, No1, p:75-90.

Даничић, В., Исајев, В., Матаруга, М, Лучић, А. (2011): Вријабилност морфолошких и физиолошких одлика полена рамета у клонској семенској плантажи белог бора (Pinus sylvestris L.) на локалитету Станови код Добоја, Шумарство, Но 1-2, јануар-јун, 2011., Београд,п:13-27.

Ballian, D., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B., Bogunić, F., Mataruga, M. (2013): Genetic differentiation in seed stands of European beech (Fagus sylvatica L.) in part of Bosnia and Herzegovina. Genetika, Vol 45, No. 3, p: 895-906.

Томић, Б., Даничић., В., Матаруга, М., Цвјетковић, Б. (2014): Фенологија цвијетања три врсте липа (Tilia sp.) на подручју града Бања Лука, Гласник Шумарског факултета бр. 20, п:27-40.

Cvjetković, B., Мataruga, M.,  Šijačić-Nikolić, M., Ivetić, V., Daničić, V., Stojnić, S., Stojanović M. (2015): Norway spruce (Picea abies Karst.) seedlings survival in progeny test „Drinić“, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Vol. 22, pp.5-14.

Daničić,V.,  Isajev, V., Mataruga, M., Cvjetković B. (2015): The influance of climate factors on flower dynamic of the 20 clone scots pine (Pinus sylvestris), Šumarstvo , No. 3, pp. 25-31, 2015.

Cvjetković, B., Konnert, M.,  Fussi, B., Mataruga, M., Šijačić-Nikolić,M., Daničić, V., Lučić A. (2017):  Norway Spruce (Picea abies Karst.) variability in progeny test in Bosnia and Herzegovina, GENETIKA-BELGRADE, Vol. 49, No. 1, pp. 259-272, May, 2017.

Daničić, V.,  Kovačević,B.,   Ballian, D. (2018):Varijabilnost morfoloških svojstava ploda europskog pitomog kestena europskog  (Castanea sativa Mill.) u prirodnim populacijama Bosne i Hercegovine, ŠUMARSKI LIST, Vol. 9-10, pp. 517-528, Oct, 2018.

 

Радови са научних скупова:

Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S., Brujić. J., Daničić, V., Cvjetković, B. (2011): The conservation program of forest genetic resources in the Republic of Srpska  - an entity in Bosnia and Herzegovina. Biennial International Symposium: Forest and Sustainable Development, Brasov-Romania,Transilvania University press, p: 65-70.

Даничић, В. Исајев, В., Матаруга, М, Цвјетковић, Б. (2011): Међуклонски варијабилитет фенологије цветања у сјеменској плантажи бијелог бора (Pinus sylvestris L.) поред Добоја, ИВ Симпозијум секције за оплемењивање организама Друштва генетичара Србије, Кладово, 2-6. октобоар 2011, Зборник апстраката, п:79.

Daničić, V., Mataruga, M. Isajev, V., Cvjetković, B. (2012):Variability of flowering and seed crop in a clonal seed orchard of scots pine (Pinus sylvestris L.), International Scientific Conference, Forest in the future Sustainable Use, Risk and Challenges, 4-5. October 2012, Belgrade, Republic of Serbia Proceedings, p:441-450.

Milijević, I., Isajev, V., Mataruga, M, Daničić, V., Cvjetković, B. (2012): Application of herbicides for weed control in transplant bed of spruce seedlings (Picea abies L. Karst.), International Conference Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry, Banjaluka, Republic of Srpska/BiH, 1-4. November 2012, Proceedings, p:647-661.

Daničić, V., Isajev, V., Mataruga, M, Cvjetković, B., Milijević, I. (2012): Variability of photosynthetic pigments content of scotch pine (Pinus sylvestris L.) in the seed orchard, International Conference Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry, Banjaluka, Republic of Srpska/BiH, 1-4. November 2012, Proceedings p:687-697.

Mataruga, M., Isajev, V., Orlović, S., Djurić, G., Brujić, J., Daničić, V., Cvjetković, B., Ćopić, Ć., Balotić, P. (2014): The Program of Forest Genetic Resources Conservation in Republic of Srpska (B&H) - current activities at the Faculty of Forestry University of Banja Luka,  Teisendorf, September, 11th -12th,  50 Jahre Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Dukić, V., Daničić, V., Lučić, A. (2014): The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenance test in Bosnia and Herzegovina, International Symposium “Forest and Sustainable Development“, 24-25.10.2014., Brasov, Rumunija, Book of apstract p: 40.

Ballian, D., Daničić, V., Mataruga, M., Kvesić, S., Cvjetković, B. (2014): Growth analysis of beech provenances (Fagus sylvatica L.) in the international progeny test near Kakanj in Bosnia and Herzegovina, Teisendorf, 11-12. September, 50 Jahre Bayerisches Amt für forstliche Saat - und Pflanzenzucht. 

Mataruga, M., Galović, V. Isajev, V., Orlović, S., Cvjetković, B., Daničić, V., Balotić, P. (2014): Genetic characterization of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst) in Bosnia and Herzegovina, V Congress of Serbian Genetic Society, Belgrade, September 28th – October 2nd , 2014. Book of abstract, p. 248.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Daničić, V. (2014): Variability of the opening of Norway spruce buds (Picea abies Karst.) in progeny tests in Bosnia and Herzegovina, V Congress of Serbian Genetic Society, Belgrade, September 28th – October 2nd , 2014. Book of abstract, p. 325.

Stojnić, S., Ballian, D., Ivanković, M., Šijačić-Nikolić, M., Orlović, S., Pilipović, A., Bogdan, S., Kvesić, S., Mataruga, M., Daničić, V., Cvjetković, B., Miljkoivć, D., Von Wuehlisch (2014): Height growth of European beech in common garden experiments in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia, , V Congress of Serbian Genetic Society, Belgrade, September 28th – October 2nd, 2014. Book of abstract, p. 339.

B. Cvjetković, M. Mataruga, M. Šijačić-Nikolić, V. Daničić, A. Lučić (2015): Bud burst and height increment of norway spruce (Pice abies Karst.) in progeny tests in Bosnia and Herzegovina,Reforestation challenges, Belgrade, Proceedings, pp. 251-259, Jun, 2015.

B. Cvjetković, M. Mataruga, M. Šijačić-Nikolić, V. Daničić, S. Stojnić (2015): Opstanak sadnica smrče (Picea abies (L.) Karst.) u testu potomstva “Srebrenica” u funkciji transfera šumskog reproduktivnog materijala ove vrste, III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015), Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka Zbornik sažetaka, pp. 136-137, Nov, 2015.

B. Fussi, S. Petropoulos, V. Daničić, F. Aravanopoulos, M. Konnert (2016): Genetic diversity of Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) populations of Central and Southeastern European origin.,IUFRO GENOMICS & FOREST TREE GENETICS, ARCACHON FRANCE, Abstract Book, pp. 49-50, May, 2016.

Нонић, М., Поповић, В., Шијачић-Николић, М., Матаруга, М., Цвјетковић, Б., Даничић, В.(2016): Варијабилност садржаја фотосинтетичких пигмената различитих лиснодекоративних култивара букве,Пети симпозијум секције за оплемењивање организама, Кладово, Р. Србија, Књига апстраката, пп. 138-139, Мај, 2016.

M. Mataruga, B. Cvjetković, V. Daničić, A. Gačić, Variability of morphological and physiological traits of checker tree (Sorbus torminalis /L./ Crantz.) in Republic of Srpska (B&H),Sustainable Forestry: Fact or Fiction?, "Ss. Cyril and Methodius" University in Skopje, BYR Macedonia, Book of abstracts, Oct, 2017.

B. Cvjetković, M. Mataruga, M. Šijačić-Nikolić, V. Daničić, Assessment of vulnerability of genetic diversity of Serbian spruce using ForGRAS software (Picea omorika Panč. / Purkyne) in Bosnia and Herzegovina,Sustainable Forestry: Fact of Fiction?, "Ss. Cyril and Mehodius" University in Skopje, BYR Macedonia, Book of abstracts, Oct, 2017.

M. Mataruga, B. Cvjetković, M. Ivanković, M. Lanšćak, N. Pećanac, V. Daničić (2018): The Potential of Common Oak (Quercus Robur L.) from Bosnian and Herzegovinian and Croatian Provenances through the Analysis of the Morphological Characteristics of One-Year Old Seedlings, Book of abstracts,8th Edition of the International Symposium Forest and Sustainable Development, Brašov, Romania Oct, 2018.

B. Cvjetković, M. Mataruga, I. Vasilije, P. Balotić, V. Daničić (2018): The Correlation of Norway Spruce Traits (Picea Abies Karst.) in Nursery Conditions and Later on the Progeny Tests, Book of abstracts, 8th Edition of the International Symposium Forest and Sustainable Development , Brašov, Romania Oct, 2018.

 

 

Завршни радови и дисертације:

Даничић, В. (2002). Стање шума и циљеви газдовања шумама на подручју „Шумске управе Шабац. Дипломски рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет.

Даничић, В. (2008). Међуклонски варијабилитет у сјеменској плантажи бијелог бора (Pinus sylvestris L.) на локалитету „Станови“ Добој. Магистарски рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет.

Даничић, В. (2018). Генетички диверзитет и морфолошко-помолошки варијабилитет популација питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у Босни и Херцеговини. Докторска дисертација, Универзитет у Бањојлуци, Шумарски факултет.

Остале публикације:

Матаруга, М., Исајев, В., Орловић, С., Ђурић. Г., Брујић. Ј., Даничић, В., Цвјетковић, Б.,Ћопић. М., Балотић. П. (2013): Програм очувања шумских генетичких ресурса Републике Српске 2013-2025 године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Бањалука 2013. ИСБН 978-99955-736-1-4. ЦОБИСС.РС-ИД 4132888. Стратешки документ

Daničić, V., Ballian, D., Mataruga, M., Cvjetković, B., Terzić, R., (2019): Ex Situ Conservation – Case Study in Bosnia and Herzegovina, edited by: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. in“Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate - Conservation of Genetic Resources”. Springer, p: 251-258. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3

Mataruga, M., Ballian, D., Terzić, R., Daničić, V., Cvjetković, B. (2019): State of Forests in Bosnia and Herzegovina: Ecological and Vegetation Distribution, Management and Genetic Variability,edited by Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. in “Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate - Conservation of Genetic Resources”. Springer, p: 3-19.https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3

Ballian, D., Mataruga, M., Terzić, R., Daničić, V., Cvjetković, B. (2019): International and National Legislative in Light of Climate Changes and Its Impact on Forest Genetic Resources in Bonsia and Herzegovina, edited by: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. in “Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate - Conservation of Genetic Resources”. Springer, p: 125-133.https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3

Cvjetković, B. Mataruga, M., Ballian, D., Terzić, R., Daničić, V., (2019): In Situ Conservation: Case Study Bosnia and Herzegovina edited by: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. in“Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate - Conservation of Genetic Resources”. Springer, p: 187-194. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3

Cvjetković, B. Mataruga, M., Daničić, V., Ballian, D. (2019): Climate in Bosnia and Herzegovina, Its Changes and Impact on Forest Genetic Resources, edited by: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. in “Forests of Southeast Europe Under a Changing Climate - Conservation of Genetic Resources”. Springer, p: 373-387. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3


Пројекти

Значај мешовите састојине бијелог бора и маљаве брезе у Хану Краму као природне ријеткости, за очување и коришћење биодиверзитета- Пројекат је финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2003-2005.

Оснивања сјеменских плантажа смрче (Picea abies Karst.) на подручју Босне и Херцеговине, Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2005-2010.

Избор врста и екотипова, метода и нових технологија у пошумљавању у сушним теренима - Карст. Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2008-2009.

Програм очувања шумских генетичких ресурса, Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2010-2013.

Генетички диверзитет и морфолошко-помолошки варијабилитет популација питомог кестена (Castane sativa Mil.) у Босни и Херцеговини. Пројект финансиран од стране Министарства науке и технологије у Влади Републике Српске, 2011.

Отклањање дормантности сјемена најчешће коришћених лишћарских врста у производњи садног материјала у РС, Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2011.

Gispass-база потенцијалних заштићених подручја РС, Пројект финасиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 2011-2012.

Генетичка карактеризација смрче (Picea abies L. Karst) у Републици Српској. Пројект финасиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 2012.

Подзоли и њихова вегетација у Републици српској, Пројекат финансиран од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, 2012.

Кошарачка врба – пројекат развоја локалне заједнице општине Шамац, Финансиран од стране општине Шамац, 2014.

Ожиљавање Панчићеве оморике (Picea omorika Panč./Purk) у функцији очувања врсте. Пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије у Влади Републике Српске, 2015.

Проучавање генетичке структуре природних популација Панчићеве оморике (Picea omorika Panč./Purk.) у циљу дефинисања стратегија ex situ конзервације. Пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије у Влади Републике Српске, 2016.

Подршка имплементацији COST акције:STReESS-Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS. Пројекат финансиран од стране Министарства цивилних послова БиХ, 2016.

Израда инвестиционог програма газдовања шумским плантажама за подручје РЖР „Љубија” Приједор, 2016.

Тестирање брзорастућих клонова тополе за производњу биомасе. Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста у циљу реинтродукције врсте. Пројекат финансиран - Шуме Републике Српске а.д. Соколац, 2018.

Прикупљање података и израда анализе здравственог стања природних шумских популација кестенових шума са приједлогом мијера за очување и формалну заштиту популација питомог кестена на подручју Опћине Бужим и Велика Кладуша у оквиру Програма IPA INTERREG прекограничне сарадње ХР-БА-МЕ 2014-2020 за реализацију пројекта "ЗАШТИТА И ПРОМОЦИЈА КЕСТЕНА", 2018.

Дефинисање стратегија за in situ и ex situ очување Панчићеве оморике у условима климатских промјена. Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво РС, 2019.

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 2019.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner