Зорана Хркић-Илић, ма

Zorana Hrkic

Катедра за опште предмете

Виши асистент

Канцеларија бр.:  17

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 111


Биографија

Основни подаци:

Рођенa 1981. у Градишци.

Образовање:

Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2005.

Мастер биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 2010.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 2006.


Активности

Сарадник на наставним предметима:

Ботаника I, Ботаника II, Физиологија биљакаИсхрана биљакаКорови у шумарству

Педагошки рад на другим институцијама:

Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци

Области истраживања:

Ботаника, физиологија биљака, систематика биљака, фиторемедијација

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

-

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

-

Научно и стручно усавршавање:

-

Чланство у научним и стручним удружењима:

Arbor Magna - Друштво за заштиту природног наслијеђа Републике Српске

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

Рoдољуб Ољача, Боришев, Милан, Крстић, Боривој, Хркић Илић Зорана (2012). Физиологија дрвенастих биљака: практикум.

Љубојевић, С., Шуматић, Н., Марчета, Д., Хркић, З., Петковић, Д. (2014). Еколошко производни потенцијали љековитог и јестивог биља у шумама и на шумским земљиштима Републике Српске. Независни универзитет, Бања Лука.

Радови објављени у научним часописима:

Говедар, З., Ољача, Р., Станивуковић, З., Ољача, Р. (2007). Калемљење и заштита једногодишњих избојака у изданачкој састојини питомог кестена на подручју Костајнице. Агрознање, вол. 8, бр. 3., 81-90.

Ољача, Р., Говедар, З., Хркић, З. (2008). Ефекти аерозагађења на учешће стома на листовима испитиваних врста дивљег кестена и брезе у условима Бања Луке. Гласник Шумарскиг факултета у Београду, бр. 98, 155-166.

Ољача, Р., Хркић, З., Говедар, З., Срдић, М. (2008). Одређивање густине стома воћних врста у различитим еколошким условима. Агрознање, вол. 9, бр.3, 123-129.

Ољача, Р., Срдић, М., Хркић, З. (2008). Одређивање процентуалног удјела стоминих отвора соје у агроеколошким условима Лијевче поља. Агрознање, вол. 9., бр. 4, 85-91.

Ољача, Р., Хркић, З., Лукић, Д. (2009). Утицај аерозагађена на густину стома испитиваних врста дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) и пајасена (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) у условима Бања Луке.

Ољача, Р., Петковић, В., Хркић, З., Говедар, З. (2009). Морфофизиолошки показатељи анализе подмлатка букве (Fagus silvatica L.) у условима Ш. У. Подградци. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 11, 63-75.

Хркић, З., Луковић, Ј., Ољача, Р., Боришев, М., Зорић, Л. (2011). Утицај никла и олова на дужину коријенова клонова врбе (Salix spp.). Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 14, 19-27.

Ољача, Р., Станковић, Д., Хркић Илић, З., Колешка, И. (2013). Морфофизиолошке карактеристике подмлатка букве на подручју Ш. Г. Градишка. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 19, 23-33.

Oljača, R., Stanković, D., Krstić, B., Hrkić Ilić, Z., Koleška, I., Veselinović, M. (2014). Analysis of the physiological conditions of the alley in the arbored walk dr Mladen Stojanović in the city of Banja Luka, Ecologica, 75, 541-545.

Радови са научних скупова:

Ољача, Р., Срдић, М., Бијелић, Г., Хркић, З. (2007). Одређивање процентуалног удјела стоминих отвора дрвенастих биљака у различитим еколошким условима. XII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Научна подршка развојној стратегији Пољопривреде Републике Српске. Теслић, 07-09. март. Зборник сажетака, 126.

Oljača, R., Goevadr, Z., Hrkić, Z. (2009). Effects of aeropolution on stomatal density of studied wild horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) and birch (Betula pendula Roth) species in the area of Banja Luka. International scientific conference "Forestry in achieving millenium goals" held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment, Novi Sad, Proceedings, 117-123.

Stanivuković, Z., Govedar, Z., Kapović, M., Hrkić, Z. (2010). Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska. International Scientific Conference "Forest ecosystems and climate changes". Institute of Forestry, Belgrade, march 9-10th, Proceedings, Vol.1, 21.

Oljača, R., Šumatić, N., Govedar, Z., Hrkić, Z. (2010). Air pollution effects on stomatal density of horse chestnut and lime in Banjaluka conditions. International Scientific Conference "Forest ecosystems and climate changes". Institute of Forestry, Belgrade, march 9-10th, Proceedings, Vol. 2, 29.

Ољача, Р., Хркић, З., Зељковић, С. (2011). Морфофизиолошке карактеристике подмлатка букве и храста на подручју Г. Ј. Пастирево. XVI Међународно научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Природни ресурси у функцији развоја пољопривреде и руралног подручја. Требиње, 22-25. март, Зборник сажетака, 189.

Oljača, R., Koleška, I., Hrkić Ilić, Z., Balaban Marjanović, Ž. (2012). Production of safe food from the viewpoint of legislation in the Republic of Srpska. XVI International Eco-conference, Ecological Movement of Novi Sad, Novi Sad, September 29-29th, Proceedings, 621-629.

Hrkić Ilić, Z., Oljača, R., Šumatić, N., Kapović, M., Bodružić, M. (2012). Concentration of pigments in the leaves of yellow beech (Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš In republic of Srpska. International Scientific Conference "Foresrty science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20. years of the Faculty of Forestry in Banja Luka". Banja Luka, November 1-4th, Proceedings, 299-307.

Шуматић, Н., Хркић Илић, З., Каповић, М., Стевановић, С. (2013). Садржај кадмијума и никла у љековитим биљкама Potentilla heptaphylla L. и Potentilla erecta (L.) Raeusch на серпентинским земљиштима у западном дијелу Републике Српске. II Међународни симпозијум и XVIII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, Требиње, 26-29. март, Зборник сажетака, 213.

Šumatić, N., Hrkić Ilić, Z., Kapović, M. (2013). Cadmium and nickel in several medicinal plants on serpentine soils in the western part of Republic of Srpska. XXI Scientific and Professional Meeting "Ecological Truth", Eco-Ist’13, Bor, June 04-07th, Proceedings, 673-678.

Oljača, R., Hrkić Ilić, Z., Koleška, I., Radović, M. (2013). Analysis of morpho-physiological parameters of beech saplings in conditions of Forest Management "Gornji Podgradci". 1st International Conference on Plant Biology, 20th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Subotica, June 4-7. Book of abstracts, 37.

Šumatić, N., Kapović, M., Hrkić Ilić, Z. (2013). Podzols and their flora in the eastern part of Republic of Srpska. The 1st International and XIII National Congress of Serbian Soil Science Society, Soil-Water-Plant, Belgrade, September, 23-26. Book of Abstracts, 25.

Шуматић, Н., Шкондрић, С., Хркић Илић, З., Петронић, С. (2013). Ширење неких инвазивних врста у културама на подручју Семберије и Посавине. X Симпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини, Сарајево, 5-7. новембар. Зборник радова, 109.

Luković, J., Hrkić Ilić, Z., Borišev, M., Zorić, L. (2014). Effects of Cd, Pb and Ni on the root histological characteristics of Salix alba L. and Salix nigra Marsh. 11th International Phytotechnologies Conference. Heraklion, Crete, Greece, Sept.30-Oct. 3. Book of abstracts, 126.

Шуматић, Н., Мијановић, Т., Шкондрић, С., Хркић Илић, З. (2016). Коровска флора стрних жита на подручју општине Шамац (Република Српска). Ботанички симпозијум-трећи век ботанике у Војводини. Нови Сад, 15. април 2016. Књига сажетака, 56.

Завршни радови и дисертације:

Хркић З. (2005). Изоловање стилбена и флавоноида из ризома Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. Дипломски рад, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци.

Хркић З. (2010). Утицај повишених концентрација тешких метала на анатомију корена врста Salix alba L. и Salix nigra Marshаll. Дипломски рад, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.

Остале публикације:

-


Пројекти

Вегетација антропогених станишта урбаних подручја Бања Луке и Градишке. Институција: Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, координатор: проф. др Љиљана Топалић-Тривуновић, (2007).

Научно истраживање морфо-физиолошких стања подмлатка у мјешовитим шумама букве и храста у зпадном дијелу Републике Српске. Финансијер: Агеницја за шуме РС, институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, координатор: проф. др Родољуб Ољача, (2011)

Израда базе података о распрострањењу васкуларних биљака у Републици Српској. финансијер: Агенција за шуме РС, институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, координатор: Владимир Ступар, (2011).

Садржај тешких метала у шумским земљиштима на ултрамафитима-вегетација као биоремедијатор. Финансијер: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, координатор: проф др Нада Шуматић, (2012).

Подзоли и њихова вегетација У Републици Српској. Финансијер: Фонд за заштиту животне средине Републике Српске, институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, координатор: проф др Нада Шуматић, (2012).

Диверзитет васкуларне флоре и вегетације крашких поља Републике Српске. Финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске, институција-носилац: Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, координатор: доц. др Синиша Шкондрић, (2016).

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner