Др Дане Марчета

Dane Marceta

Катедра за коришћење шумских ресурса

Доцент

Канцеларија бр.: 19

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 113


Биографија

Основни подаци:

Рођен 18.02.1979. у Босанској Крупи.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2003.

Мастер шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2010.

Доктор шумарских наука, Биотехнички факултет, Универзитет у Љубљани, 2015.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 2006.

Активности

Наставник на наставним предметима:

Искоришћавање шума I, Искоришћавање шума II, Производи шума, Производи шума анималног поријекла

Сарадник на наставним предметима:

Механизација у шумарству

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

 

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

 

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

 

Научно и стручно усавршавање:

 

Чланство у научним и стручним удружењима:

 

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

 

Радови објављени у научним часописима:

Ljubojevic S. Marceta D. (2007); Natural potential of medicinal plants and forests of Central Bosnia; Ist IFOAM CONFERENCE, Teslic,.

Љубојевић, С.; Марчета Д.(2007); Ниво искоришћавања шума у заштићеним подручјима Републике Српске; стр. 23-51. оригинални научни рад, ГЛАСНИК Шумарског Факултета у Бања Луци, број 7.

Љубојевић, С., Марчета, Д.(2009): Билансирање сировине која може да послужи за производњу брикета – Студиј случаја на примјеру Сокоца, оригинални научни рад, ГЛАСНИК Шумарског Факултета у Бања Луци, број 9.

Поточник И., Љубојевић С., Петковић В., Марчета Д. (2009): Примјена савремених принципа пројектовања шумских комуникација. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 10. стр. 1-14.

Govedar, Z., Keren, S., Marceta, D.(2010): Structure and site potential of fir-spruce forests in Bosnia and Herzegovina, SEEFOR magazine, SEEFOR (South-east European forestry), 1(1), 10-18.

Поточник И., Љубојевић С., Петковић В., Марчета Д. (2012): Трошкови одржавања шумских камионских путева. Оригинални научни рад, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 16. стр 77-89

Поточник, И., Марчета, Д., Петковић В., Љубојевић, Д. (2013): Одређивање оптималне дужине шумских путева у Просари. Оригинални научни рад, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 18, стр. 45-56

Marčeta, D., Petković, V., Košir, B. (2014). Comparison of Two Skidding Methods in Beech Forests in Mountainous Conditions. Nova mehanizacija šumarstva, 35(1), 51-62.

Petković, V., Marčeta, D., & Potočnik, I. (2014). Horizontal and Vertical Alignments of Forest Roads. Nova mehanizacija šumarstva, 35(1), 79-87.
Marčeta, D., Košir, B., (2015). Comparison of Two Felling & Processing Methods in Beech Forests, Croatian Journal of Forestry Engineering, accepted, waiting for printing

Stjepan, P., Mersudin, A., Dženan, B., Nenad, P., Makedonka, S., Dane, M., & Špela, P. M. (2015). Private forest owners' willingness to supply woody biomass in selected South-Eastern European countries. Biomass and Bioenergy, 81, 144-153.

 

Радови са научних скупова:

Ljubojević S., Marčeta D. (2008): Nonconventional method of wood extraction in the Conditions of low forest opening – a case study from Bosnia and Herzegovina. Proceedings of the 3rd Scientific Conference FORTECHENVI 2008. Prague, 26 - 30.05. 2008. str. 288-296.

Ljubojević S., Marčeta D. (2010): Flow regime and yield, chemical composition and microbiological features of common birch sap (Betula pendula Roth). The international Forestry Review - Abstracts. Forests for the Future: Sustaining Society and the Environment. XXIII IUFRO World Congres, 23- 28.08.2010., Seoul. str. 140 /1-11/.

Ljubojević S., Šumatić N., Marčeta D. (2010): Natural potentials of medicinal and aromatic plants on permanent forest openings in Republic of Srpska. The International Forestry Review – Abstracts. Forests for the future: Sustaining Society and the Environment. XXIII IUFRO World Congres, 23-28.08.2010., Seoul. str. 143. /1-10/.

Љубојевић С., Марчета Д. (2011): Шумска биомаса као обновљиви енергетски извор у Р. Српској – стање и перспективе. Зборник радова. Међународни научни скуп «Обновљиви извори енергије и одрживи развој». Паневропски Универзитет Апеирон Бања Лука 02- 03.06.2011. стр. 119-136.

Ljubojević S., Petković V, Marčeta D., Ljubojević D. (2012): Determination of optimal forest road density in forest management “Ribnik” in Republic of Srpska, 45th International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC 2012, Dubrovnik

Ljubojevic, S., Marceta, D., & Stupar, V. (2014) Habitat conditions and usability of the hog truffle (Choiromyces Meandriformis Vitt.) found in Bosnia and Herzegovina. Original scientific paper, Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014“ str 109-118

Завршни радови и дисертације:

 

Остале публикације:

 


Пројекти

Ниво искоришћавања заштићених подручја у РС – финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, – 2007, истраживач

Анализа досадашњег нивоа искоришћавања шумских ресурса у подручју планине Вучево и другим дијеловима ШПП „Горње Дринског“ предвиђеним за издвајање у посебно заштићено подручје. Дионица пројекта: „Процјена биодиверзитета и стање шумских екосистема планине Вучево“. Министарство науке и технологије Републике Српске. 2007 - истраживач

Изведбени пројекат за уређење скијашког центра „Игриште“ Власеница. Шумарски факутет Бања Лука, А.д. „Игиште“ Власеница, Општина Власеница. 2007 - истраживач

Комплексно коришћење биомасе из четинарских плантажа (P. nigra, P. silvestris) - финансиран од стране Министарства науке и цултуре РС, – 2008, истраживач

Стандарди за обло дрво - финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, – 2008, истраживач

Природни потенцијали љековитог и јестивог биља на сталним шумским чистинама. Шумарски факултет у Бањој Луци, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 1-28. истраживач

Модерни принципи пројектовања шумских путева -– финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, – 2008, истраживач

Прореде у културама четинара финансиран од стране Јавног Предузећа “Шуме РС” Соколац 2009 – истраживач

Разрада рационалних поступака корања четинарских сортимената и употребе коре. Шумарски факултет у Бањој Луци, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.- истраживач

FOPER II project , finances from Europiean Forestry Institute (EFI) 2010-2013 – focal point 

БИОМАСА (Biomass) – финансиран од стране Министарства науке и културе РС, – 2010, истраживач

Стратегија развоја шумартва Републике Српске –2010, технички сарадник

Opportunities for wood energy production from small-scale forestry in SEE region – financed from EFI 2010-2012, координатор 

Потенцијал за коришћење шумске биомасе за производњу енергије у РС - финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, – 2011, координатор

Мастер план отварања шума у РС - финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, – 2011, истраживач

Стање и перспекиве шумарства и дрвне индустрије РС - финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 2012-2013 – истраживач

Газдовање четинарским културама у РС. - финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 2012-2013 – истраживач

Сушење шума на подручју Ш.Г. “Височник” Хан Пијесак – 2014 - истраживач

Сушење шума на подручју Ш.Г. “Романија” Соколац – 2014- истраживач

Сушење шума на подручју Ш.Г. “Маглић” Фоча – 2014- истраживач

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner