др Владимир Петковић, доцент

Vladimir Petkovic

Катедра за коришћење шумских ресурса

Виши асистент

Канцеларија бр.:  21

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 231

Консулатције: уторком 10-11.30 часова


Биографија

Основни подаци:

Рођен 16.03.1981. у Градишци.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2007.

Мастер шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2010.

Доктор шумарства, Биотехнички факултет Универзитета у Љубљани

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 2007.


Активности

Сарадник на наставним предметима:

Геодезија и картографијаШумске комуникације, Ергономија у шумарству, Основи геодезије

Педагошки рад на другим институцијама:

Природно-Математички факултет Универзитета у Бањој Луци

Области истраживања:

отварање шума, планирање и пројектовање шумских путева, ергономија у шумарству, ГИС и просторно планиранје у шумарству

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

-

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

Савремена достигнућа у градњи шумских камионских путева. финансијер: Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде РС, институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, (2012).

Научно и стручно усавршавање:

-

Чланство у научним и стручним удружењима:

-

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

-

Радови објављени у научним часописима:

Поточник И., Љубојевић С., Петковић В., Марчета Д. (2009): Примјена савремених принципа пројектовања шумских комуникација. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 2008., бр. 10. стр. 1-14.

Ољача, Р., Петковић, В., Хркић, З., Говедар, З. (2009.): Морфофизиолошки показатељи анализе подмлатка букве (Fagus silvatica L. ) у условима Ш.У. Подградци, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 2009., бр. 11 

Поточник И., Љубојевић С., Петковић В., Марчета Д. (2012): Трошкови одржавања шумских камионских путева. Оригинални научни рад, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 2012., бр. 16. стр 77-89

V. Petković, T. Dejanović, Analysis of water flow through objects on forest roads, Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 2012., Vol. 17, pp. 51-63.

Поточник, И., Марчета, Д., Петковић В., Љубојевић, Д. (2013): Одређивање оптималне дужине шумских путева у Просари. Оригинални научни рад, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 18, стр. 45-56, 2013.

Marčeta, D., Petković, V., Košir, B. (2014). Comparison of Two Skidding Methods in Beech Forests in Mountainous Conditions. Nova mehanizacija šumarstva, 35(1), 51-62.

Petković, V., Marčeta, D., Potočnik, I. (2014). Horizontal and Vertical Alignments of Forest Roads. Nova mehanizacija šumarstva, 35(1), 79-87.

Петковић, В., Марчета, Д., Шпањић С., Косовић, М. 2015., Одређивање средње дистанце привлачења примјеном ГИС-а у низијско-брдским условима, Гласник Шумарског факултета у Бањој Луци, бр. 23, стр. 5-14 http://glasnik-sfbl.rs.ba/index.php/gsfbl/article/view/142/137

Petković, V., Potočnik, I. 2018, Planning Forest Road Network in Natural Forest Areas: a Case Study in Northern Bosnia and Herzegovina, CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, Vol. 39, No. 1, pp. 45-56 http://www.crojfe.com/site/assets/files/4184/petkovic.pdf

Ljubojević, D., Danilović, M., Marčeta D., Petković, V. 2018, Winching Distance in Function of the Optimization of Skid Network, South-East European Forestry SEEFOR 9 (2): 97-106. https://www.seefor.eu/vol-9-no-2-ljubojevic-et-al-winching-distance-in-function.html

Петковић, В., Марчета, Д., Поточник, И. , Љубојевић, Д. 2017., Оптимизација израчунавања фактора привлачења дрвета на подручју Ш.Г. „Приједор” Приједор, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци, бр. 27, стр. 41-50 http://glasnik-sfbl.rs.ba/index.php/gsfbl/article/view/176/170

Petković, V., Marčeta, D., Ljubojević, D., Kuburić, J. 2017, Determination of Average Skidding Distance Using GIS, Nova mehanizacija šumarstva, Vol. 38, No. 1845-8815, pp. 33-42 http://www.jnms.eu/nms-38-2017/

Радови са научних скупова:

Ljubojević S., Petković V, Marčeta D., Ljubojević D. (2012): Determination of optimal forest road density in forest management “Ribnik” in Republic of Srpska, 45th International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC 2012, Dubrovnik

Marčeta, D., Petković, V., Žolja, O. 2017, Influence of different harvesting methods on the damages on the standing trees, FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS-BOOK OF ABSTRACTS http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/forsd-conference-2017/viewdoc

Petković, V., Marčeta, D., Potočnik, I., Ljubojević, D. 2017, Skidding distances and skidding factor, FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS-BOOK OF ABSTRACTS http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/forsd-conference-2017/viewdoc

Čomić, D., Govedar, Z., Dukić, V., Čomić, R., Glavonjić, B., Cvjetković, B., Petković, V. 2017, Ranking of forest enterprises organizational units in accordance with the possibilities of differential rent allocation, FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS-BOOK OF ABSTRACTS, Dec, 2017. http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/forsd-conference-2017/viewdoc

Petković V, Potočnik I., Marčeta D., 2019:Planning of forest roads network: case study in the mountain natural forests area of Bosnia and Herzegovina. 52nd International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC 2019, Sopron/Forchtenstein, Hungary/Austria

 

Завршни радови и дисертације:

V. Petković (2007). Prikupljanje terenskih podataka upotrebom GPS-a i primjena software-a AutoCAD-a u projektovanju šumskih puteva. Diplomski rad, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet.

V. Petković (2010).Oštećenja i sanacija šumskih puteva u gazdinskoj jedinici „Prosara“, Šumska uprava „Podgradci". Diplomski-Master rad, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.

В. Петковић (2019). Optimisation of forest roads network in hilly and mountainous natural forests in Northern Bosnia and Herzegovina. докторска дисертација, Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет

 

Остале публикације:

-


Пројекти

Изведбени пројекат за уређење скијашког центра „Игриште“ Власеница“ носилац пројекта,  Шумарски факутет Бања Лука, 2007 – истраживач 

Модерни принципи пројектовања шумских путева,  пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  РС,  – 2008,  истраживач

Мастер план отварања шума у РС, пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  РС, - 2011,  истраживач

Утицај врсте и тежине озљеда на губитак радних дана и смањење производње шумско дрвних сортимената, пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде РС, 2011.- истраживач.

Савремена достигнућа у градњи шумских камионских путева, пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде РС, 2012.

Optimisation of forest roads network in hilly and mountainous natural forests in Northern Bosnia and Herzegovina

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner