Мр Данијела Петровић

Danijela Petrovic

Катедра за коришћење шумских ресурса

Виши асистент

Канцеларија бр.: 15

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 109


Биографија

Основни подаци:

Рођена 01.10.1978. године у Краљеву.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2004.

Магистар шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2010.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 2005.


Активности

Сарадник на наставним предметима:

Анатомија и својства дрвета, Основи прераде дрвета

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

-

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

-

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

-

Научно и стручно усавршавање:

-

Чланство у научним и стручним удружењима:

-

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

-

Радови саопштен на скупу међународног значаја штампани у целини:

Говедар, З., Керен, С., Ољача, Р., Дукић, В., Петровић, Д. (2009): Истраживање режима свјетлости примјеном хемисферичних фотографија у састојини смрче, јеле и букве (Piceo – abieti – fagetum) на подручју Днолучке планине, Трећи међународни конгрес "Екологија, здравље, рад, спорт", 10-13 септембар 2009, Бања Лука.

Говедар, З., Максимовић, М., Благојевић, Д., Дукић, В., Петровић, Д., Злокапа, Б. (2009): Приватно шумарство у функцији руралног развоја и борбе против сиромаштва. Зборник радова са Међународног научног скупа на тему „Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини“, Бања Лука

Dukić, V., Mataruga, M., Maunaga, Z., Petrović, D., Cvjetković, B. (2012): Growth models of Serbian spruce (Picea omorika Pančić/Purkyně) trees in different biological positionsin the seed culture 'Zanožje Vitez'. Forests in the future - Sustainable Use, Risks and Challenges“ 4-5. Oktobar 2012. Beograd.

Petrović, D., Isajev, V., Šoškić, B. (2012): Intra and inter-line variability of physical wood properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) in the seed orchard on Jelova gora. Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry – 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka. 1st - 4th November 2012. Banja Luka.

Petrović, D., Dukić, V., Jović, G. (2012): Growth ring width along the bole in even-aged sessile oak stand in the western part of Republic of Srpska. Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka. 1st - 4th November 2012. Banja Luka.

Jović, G., Petrović, D., Dukić, V., (2012): Tree growth models of Austrian pine cultures in the forest management area “Teslić”. Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka. 1st - 4th November 2012. Banja Luka.

Радови објављен у зборнику радова:

Шошкић, Б., Говедар, З., Тодоровић, Н., Петровић, Д. (2007): Основна физичка својства дрвета смрче (Picea abies Karst.) из култура. Гласник Шумарског факултета, Београд, стр. 97-110

Шошкић, Б., Стојичић, Д., Петровић, Д. (2007): Густина и механичка својства дрвета дуглазије, боровца и црног бора. Шумарство, 3-4, Београд

Шошкић, Б., Говедар, З., Тодоровић, Н., Петровић, Д. (2008): Чврстоћа на притисак и тврдоћа дрвета смрче (Picea abies Karst.) из култура. Шумарство, 3, Београд

Шошкић, Б., Стојичић, Д., Петровић, Д. (2010): Зависност механичких својстава дрвета дуглазије, боровца и црног бора од ширине прстенова прираста и густине. Шумарство, 3-4, Београд

Говедар, З., Дукић, В., Петровић, Д., Керен, С. (2012): Динамика настајања отвора склопа састојина у Динарској прашуми „Лом“. Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 16, стр. 45-60, Бања Лука.

Завршни радови и дисертације:

Петровић, Д. (2010): „Унутар и међулинијска варијабилност својстава дрвета црног бора (Pinus nigrа Аrnold) у семенској плантажи на Јеловој гори“. Магистарски рад, одбрањен 13.10.2010. Шумарски факултет, Универзитет у Београду.

Остале публикације:

-


Пројекти

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner