Др Владимир Ступар

Vladimir Stupar

Катедра за силвиекологију

Доцент

Канцеларија бр.:  29

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 129


Биографија

Основни подаци:

Рођен 10.05.1980. у Бихаћу.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2006.

Мастер шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2010.

Доктор биолошких наука, Биотехнички факултет, Универзитет у Љубљани, 2016.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 2006.


Активности

Сарадник на наставним предметима:

ДендрологијаТипологија шумаФитоценологија, Биодиверзитет шумаЗаштита природеЕкологија шума, Синдинамика шумских фитоценоза, Картирање шумске вегетације

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

фитоценологија, дендрологија, екологија биљака, геоботаника, заштита природе, ГИС и картирање у шумарству

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

Технички уредник научног часописа Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци (2014).

Уредник научног часописа Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци (2015–).

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

Израда базе података о распрострањењу васкуларних биљака у Републици Српској. финансијер: Агенција за шуме РС, институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, (2011).

Научно и стручно усавршавање:

Стручно усавршавање у техникама даљинске детекције при истраживању вегетације - јануар 2011, EKBY – Грчки центар за истраживање биотопа, Солун, Грчка.

Научно усавршавање у области статистичке анализе фитоценолошких снимака и класификације вегетације - 2012–2013, Биолошки Институт „др Јован Хаџи“, Словенска Академија Наука и Умјетности, Љубљана.

Чланство у научним и стручним удружењима:

IAVS - Међународна асоцијација за науку о вегетацији

EADSVE - Источноалпско-Динарско друштво за вегетацијску екологију

Arbor Magna - Друштво за заштиту природног наслијеђа Републике Српске

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

N. Drešković, S. Đug, V. Stupar, A. Hamzić, S. Lelo, E. Muratović, L. Lukić-Bilela, J. Brujić, Đ. Milanović, D. Kotrošan (2011). Natura 2000 - Bosna i Hercegovina. Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo.

Радови објављени у научним часописима:

V. Stupar, A. Čarni (2016). Ecological, floristic and functional analysis of zonal forest vegetation in Bosnia and Herzegovina. Acta Botanica Croatica, 1-28, doi: 10.1515/botcro-2016-0041.

M. Miletić, Đ. Milanović, V. Stupar, J. Brujić (2016). Šumska vegetacija Trešnjika kod Banje Luke. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 25, 15-40.

V. Stupar, J. Brujić, Ž. Škvorc, A. Čarni (2016). Vegetation types of thermophilous deciduous forests (Quercetea pubescentis) in the Western Balkans. Phytocoenologia, 46 (1), 49-68.

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar, V. Bucalo, J. Travar, R. Cvjetićanin (2015). Vaskularna flora planine Klekovače u Bosni i Hercegovini. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 23, 15-83.

Đ. Milanović, V. Stupar, D. Kulijer, D. Kotrošan, A. Hamzić (2015). Natura 2000 u Bosni i Hercegovini: dokle smo stigli?. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 23, 95-134.

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, A. Čarni (2015). Formalized classification and nomenclatural revision of thermophilous deciduous forests (Quercetalia pubescentis) of Bosnia and Herzegovina. Tuexenia, 35, 85-130.

B. Lubarda, V. Stupar, Đ. Milanović, V. Stevanović (2014). Chorological characterization and distribution of the Balkan endemic vascular flora in Bosnia and Herzegovina. Botanica Serbica, 38 (1), 167-184.

V. Stupar, M. Šurlan, J. Travar, R. Cvjetićanin (2014). Fitocenološka analiza mezofilnih šuma pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u okolini Kostajnice (Bosna i Hercegovina). Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 21, 25-43.

Đ. Milanović, V. Stupar, J. Brujić (2013). Novelties for vascular flora of Bosnia and Herzegovina. Botanica Serbica, 37 (2), 173-181.

V. Bucalo, V. Stupar, Đ. Milanović (2012). Karakteristike i porijeklo populacije molike (Pinus peuce Griseb.) na Jadovniku u zapadnoj Bosni. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 16, 7-29.

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar (2011). New floristic records in the Balkans 15: Reports 64-72. Phytologia Balcanica, 17 (1), 141-144.

V. Stupar (2011). Nature conservation in Bosnia and Hercegovina – problems and perspective. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 15, 7-15.

Đ. Milanović, V. Stupar, J. Brujić, D. Nikić (2010). Distribution of autochthonous dendro-species in the Management unit "Ozren"-Petrovo – implementation of GIS technology. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 13, 1-17.

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stevanović (2009). New floristic records in the Balkans 12: Reports 69-72. Phytologia Balcanica, 15 (3), 444-446.

V. Stupar (2009). Dendroflora parka "Univerzitetski grad" u Banjoj Luci. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 10, 25-42.

J. Brujić, V. Stupar, Đ. Milanović, J. Travar, B. Pjanić (2006). Nova nalazišta ozimnice (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.) u Bosni i Hercegovini. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 6, 15-21.

V. Stupar (2006). Dendrotoponimi zapadnog dijela Republike Srpske u svjetlu realne i potencijalne vegetacije. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 6, 23-35.

Радови са научних скупова:

V. Stupar, Đ. Milanović, J. Brujić, A. Čarni (2015, Jun). Syntaxonomy of thermophilous deciduous forests of Quercetalia pubescentis in Bosnia and Herzegovina. 36th Meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Osijek (Croatia), 17-20 June 2015 - Book of Abstracts. 36th Meeting of Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology.

B. Lubarda, V. Stupar, Đ. Milanović, V. Stevanović (2015, Sep). Distribution and chorological relationship of Balkan endemic orophytes from South European - and Central European mountain groups in the Bosnia and Herzegovina. 6th Balkan Botanical Congress - Book of Abstracts. 6th Balkan Botanocal Congress(pp. 86-87).

V. Stupar, A. Čarni, Ž. Škvorc, J. Brujić (2014). Phytocoenological characteristics of the forests from the class Quercetea pubescentis in the continental Western Balkans (Bosnia and Hercegovina, Croatia, Slovenia and Serbia). 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014 – Book of Abstracts. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014.

J. Brujić, Đ. Milanović, V. Stupar, S. Vojniković (2014). Vegetation characteristics of fir-beech communities in virgin forests on Dinarides. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014 – Book of Abstracts. 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubljana, 8-12 May 2014.

S. Ljubojević, D. Marčeta, V. Stupar (2014, Oct). Habitat conditions and usability of the hog truffle (Choiromyces meandriformis Vitt.) found in Bosnia and Herzegovina. Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014"(pp. 109-118).

V. Stupar, J. Brujić, Đ. Milanović (2012). Natura 2000 in Bosnia and Herzegovina with emphasis on thermophilous deciduous oak forest habitats. Proceedings of the International scientific conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka". International scientific conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka"(pp. 265-286).

G. Đurić, N. Šumatić, LJ. Došenović, M. Ćopić, V. Stupar, J. Davidović (2012). Botanical garden and park of the University of Banja Luka. European botanic gardens in a changing world: Insights into EUROGARD VI. Sixth European botanic gardens congress(pp. 225-233).

J. Brujić, Đ. Milanović, T. Jovan, V. Stupar (2011). Prisustvo ugroženih biljnih vrsta u kanjonskom sistemu srednjeg toka Vrbasa. Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Zaštita prirode u XXI vijeku". Zaštita prirode u XXI vijeku(pp. 597-603).

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar, J. Travar, P. Radović, M. Jovićević (2011). Vegetation of the Vučevo plateau. Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Zaštita prirode u XXI vijeku". Zaštita prirode u XXI vijeku(pp. 617-649).

V. Stupar (2011). Dendroflora naselja "Pećani" u Prijedoru. Skup 4: Zbornik radova 2. Simpozijuma biologa Republike Srpske i 1. Simpozijuma ekologa Republike Srpske. 2. Simpozijum biologa Republike Srpske i 1. Simpozijum ekologa Republike Srpske(pp. 153-162).

V. Stupar (2011). Ugroženi, rijetki i endemični biljni taksoni područja grada Banja Luka. Skup 4: Zbornik radova 2. Simpozijuma biologa Republike Srpske i 1. Simpozijuma ekologa Republike Srpske. 2. Simpozijum biologa Republike Srpske i 1. Simpozijum ekologa Republike Srpske(pp. 165-179).

V. Stupar, J. Brujić, Đ. Milanović, R. Cvjetićanin (2010). Association of beech, fir and spruce in Klekovača Mt. – management effects on its form and composition. First serbian forestry congress - Congress proceedings. Prvi srpski šumarski kongres(pp. 618-633).

Đ. Milanović, J. Brujić, V. Stupar, J. Travar (2009). Flora of potential protected area "Klekovača-Lom" in western Bosnia and Herzegovina. 5th Balkan botanical congress - Book of abstracts. 5. Balkanski botanički kongres.

Đ. Milanović, J. Brujić, J. Travar, V. Stupar (2007). Prisustvo ugroženih biljnih vrsta u kanjonskom sistemu srednjeg toka Vrbasa. Knjiga sažetaka referata Međunarodnog naučnog skupa "Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida". Međunarodni naučni skup Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida.

Завршни радови и дисертације:

V. Stupar (2016). Phytosociological characteristics of thermophilous deciduous forests of the class Quercetea pubescentis in Bosnia and Herzegovina within the framework of the forest vegetation of the Western Balkans. Doktorska disertacija. Univerzitet u Ljubljani, Biotehnički fakultet.

V. Stupar (2010). Ekološko-florističke karakteristike šuma hrasta lužnjaka na kraškim terenima kod Bosanskog Petrovca. Master rad. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.

V. Stupar (2006). Dendrotoponimi zapadnog dijela Republike Srpske u svjetlu realne i potencijalne vegetacije. Diplomski rad, Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet.

Остале публикације:

Brujić, J., Stupar, V., Milanović, Đ. (2003): PHOTOFOREST – CD Atlas drveća i žbunja Republike Srpske i susjednih područja. Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. [studijski priručnik]


Пројекти

Europe’s Living Heart phase IV – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. финансијер: Norvegian government, институција-носилац: WWFMedPo Rome, координатор: Branko Vučijak, (2011)

Таксономске, геоботаничке и методолошке основе за израду Црвене листе флоре и фауне Републике Српске – ФМПАП. финансијер: Министарство просторног планирања, грађевинарства и екологије у Влади РС, институција-носилац: Институт за грађевинарство ИГ, координатор: Ђорђе Лајшић, (2011)

Пројекат израде еколошке студије за заштићена подручја у РС – ФМПАП, финансијер: Министарство просторног планирања, грађевинарства и екологије у Влади РС, институција-носилац: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, David Solano, (2011)

Израда базе података о распрострањењу васкуларних биљака у Републици Српској. финансијер: Агенција за шуме РС, институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, координатор: Владимир Ступар, (2011)

Израда базе података о потенцијалним заштићеним подручјима у Републици Српској. финансијер: Агенција за шуме РС, институција-носилац: Арбор Магна - Друштво за заштиту природног наслијеђа Републике Српске, координатор: Југослав Брујић (2011)

Europe’s Living Heart phase III – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. финансијер: Norvegian government, институција-носилац: WWFMedPo Rome, координатор: Branko Vučijak, (2010)

Ријетке, угрожене и ендемичне врсте флоре и фауне шума Републике Српске. финансијер: ЈП “Шуме РС”, институција-носилац: Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, координатор: Нада Шуматић, (2009-2010)

Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains. финансијер: LIFE III programme and the Swiss Agency for Development and Cooperation, институција-носилац: IUCN Regional Office for Europe, координатор: Boris Erg, (2006 – 2010)

Europe’s Living Heart phase II – Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. финансијер: Norvegian government, институција-носилац: WWFMedPo Rome, координатор: Branko Vučijak, (2009)

Enhancing Transboundary Biodiversity Management in South Eastern Europe, финансијер и носилац: UNEP Vienna, координатор: Aleksandar Šestakov, (2008)

Europe’s Living Heart - Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools. финансијер: Norvegian government, институција-носилац: WWFMedPo Rome, координатор: Branko Vučijak, (2008)

Проширење Националног парка „Сутјеска“, финансијер: Влада РС и НП Сутјеска, институција-носилац: Шумарски факултет, (2007-2008)

WWF Living Neretva - EU Biodiversity Protection Standards Scientific Coordination Working Group. финансијер: Norvegian government, институција-носилац: WWFMedPo Rome, координатор: Branko Vučijak, (2007)

Могућност успостављања заштићеног подручја “Клековача-Лом”. финансијер: World bank, институција-носилац: Maga projekt, координатор: Југослав Брујић (2006)

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner