Ловство

Упознати студенте са длакавом и пернатом дивљачи, ловиштем, дакле начином живота, анатомијом и физиологијом.

Катедра: Ловство

Шифра предмета: ОШ13ЛОВС

Статус предмета: обавезан

Семестар: VII

Фонд часова: 2П+2В уз 1 дан теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 5

Наставник: Проф. др Драган Гачић, ванр. проф.

Сарадник: 

Условљеност другим предметима: нема условљености

Исходи учења (стечена знања):

Да студент стекне правилан однос према дивљачи, њеном животу, узгоју и кориштењу и да се упозна са основном биологијом дивљачи.

Садржај предмета:

Историјат ловства, анатомија и морфологија длакаве и пернате дивљачи, длака и перје дивљачи, пробавни органи и измет длакаве и пернате дивљачи, роговље дивљачи, зуби длакаве дивљачи, кљунови пернате дивљачи, ноге и трагови длакаве дивљачи, ноге и трагови пернате дивљачи, јаја пернате дивљачи, установљавање ловишта, додјела ловишта, катастар ловишта, прољетно и зимско пребројавање дивљачи, врсте и начин лова, болести дивљачи, ловна кинологија, ловна етика, бонитет и капацитет ловишта, пружање прве помоћи у ловишту, нешкодљиво уклањање угинулих животиња, ловнотехнички и ловноузгојни објекти, селекција дивљачи, балистика, ловачке пушке сачмарице и кугларе. Длакава дивљач: јелен обични, јелен лопатар, срнећа дивљач, дивокоза обична, козорог, муфлон, дивља свиња, мрки медвјед, рис, дивља мачка, лисица, чагаљ, вук, зец, дивљи кунић, јазавац, видра, дабар, куна златица, куна бјелица, твор, ласица, вјеверица, пух, бизамски штакор. Перната дивљач: тетријеб глухан, тетријеб ружевац, дивље патке, дивље гуске, фазан, пољска препелица, пољска јаребица, љештарка, шљуке, голубови, грлице, свраке, вране, гавранови, орлови, јастребови, креја.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и консултације.

Литература:

Група аутора (2000). Ловачки приручник, Бијељина
Гајић И. (1995). Ловна привреда, Београд
Ристић З. А. (2010). Крупна и ситна дивљач, Нови Сад

Облици провјере знања и оцјењивање:

Активност у току наставе (10 бодова); Колоквијум 1 (10 бодова); Колоквијум 2 (30 бодова); Завршни испит (50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Ловство

No Documents available

Наставни материјали Ловство

No Documents available

Корисно на интернету Ловство