Наставни план

Шифра предмета

ПРЕДМЕТ

Часова
седмично

Терен дана

Часова у
семестру

Терен сати

ЕЦТС

П

В

П

В

I семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботаника I

3

3

0

45

45

0

6

 

Математика

3

3

0

45

45

0

6

 

Шумарска екоклиматологија

2

2

0

30

30

0

4

 

Петрографија са геологијом

2

2

0

30

30

0

4

 

Хемија

3

3

0

45

45

0

6

 

Изборни предмет

2

2

0

30

30

0

4

II семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботаника II

3

3

1

42

42

8

6

 

Шума и животна средина

2

2

1

28

28

8

4

 

Геодезија и картографија

2

2

1

28

28

8

4

 

Физиологија биљака

2

2

0

28

28

0

4

 

Дендрологија

3

3

4

42

42

32

8

 

Изборни предмет

2

2

0

28

28

0

4

 

УКУПНО:

29

29

7

421

421

56

60

 

Изборни предмети

I семестар

1. Латински језик
2. Енглески језик
3. Техничко цртање
4. Увод у токсикологију
5. Информатика и ГИС у шумарству

II семестар

1. Техничка механика
2. Исхрана биљака
3. Корови у шумарству
4. Социологија

 

 

Наставни план

Шифра предмета

ПРЕДМЕТ

Часова
седмично

Терен дана

Часова у
семестру

Терен сати

ЕЦТС

П

В

П

В

I семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничко цртање са нацртном геометријом

2

2

0

30

30

0

6

 

Математика

2

2

0

30

30

0

6

 

Хемија

2

2

0

30

30

0

6

 

Анатомија и хемија дрвета

2

3

0

30

45

0

7

 

 Изборни предмет

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничка механика

3

3

0

45

45

0

6

 

Техничка физика

2

2

0

30

30

0

7

 

Статистички методи у шумарству

2

2

0

30

30

0

6

 

Својства дрвета I

2

2

0

30

30

0

6

 

Изборни предмет

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

 

 

0

 315

 330

0

60

 

Изборни предмети

I семестар

1. Енглески језик I
2. Њемачки језик I

II семестар

1. Енглески језик II
2. Њемачки језик II