Наставни план

Шифра предмета

ПРЕДМЕТ

Часова
седмично

Терен дана

Часова у
семестру

Терен сати

ЕЦТС

П

В

П

В

III семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Основе дендрологије

2

2

0

30

30

0

6

 

Својства дрвета II

2

2

0

30

30

0

7

 

CAD системи

3

5

0

45

75

0

6

 

Машинство са индустријском енергетиком

2

3

1

30

45

15

6

 

Изборни предмет

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Хидротермичка обрада дрвета

3

3

1

45

45

15

6

 

Дрвне конструкције

3

5

0

45

75

0

7

 

Лепила и лепљење дрвета

2

2

1

30

30

15

5

 

Заштита дрвета

2

2

1

30

30

15

7

 

Изборни предмет

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

 

 

4

 245

 420

60

60

 

Изборни предмети

I семестар

1. Термодинамика
2. Индустријски менаџмент

II семестар

1. Хидраулика и пнеуматика у дрвној индустрији
2. Управљање квалитетом у дрвној индустрији

 

II година - Наставни план

шифра предметаПРЕДМЕТчасова
седмично
терен даначасова у
семестру
терен сати
ПВПВ
III семестар              
  Шумарска биометрика 2 3 0 30 45 0
  Педологија 2 2 1 30 30 8
  Генетика са оплемењивањем биљака 3 3 0 45 45 0
  Производи шума 2 2 1 30 30 8
  Механизација у шумарству 2 2 1 30 30 8
  Изборни предмет 2 2 0 30 30 0
IV семестар            
  Шумски генетички ресурси 2 2 0 28 28 0
  Фитоценологија 3 4 2 42 56 16
  Шумска земљишта 2 2 1 28 28 8
  Шумске комуникације 2 3 3 28 42 24
  Анатомија и својства дрвета 2 2 0 28 28 0
  Изборни предмет 2 2 0 28 28 0
  УКУПНО: 26 29 9 377 410 72

 

Изборни предмети

1 - група предмета Силвиекологија и оснивање шума
2 - група предмета Гајење, заштита и планирање газдовања шумама
3 - група предмета Коришћење, организација и економика шумарства и ловство


I семестар

1. Екологија шума
2. Дендрохронологија
3. Производи шума анималног поријекла

II семестар

1. Биодиверзитет шума
2. Шумске мелиорације
3. Екологија дивљачи