Наставни план

Шифра предмета

ПРЕДМЕТ

Часова
седмично

Терен дана

Часова у
семестру

Терен сати

ЕЦТС

П

В

П

В

V семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологије и сортиментна структура производње у шумарству

2

2

0

30

30

0

6

 

Машине и алати за обраду дрвета

3

4

3

45

60

45

7

 

Хемијска прерада дрвета

3

3

1

45

45

15

6

 

Унутрашњи транспорт и складиштење у дрвној
индустрији

3

3

1

45

45

15

6

 

Изборни предмет

2

2 0 30 30 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Фурнири и фурнирске плоче

3

3

1

45

45

15

6

 

Пројектовање намештаја и производа од древета

3

5

0

45

75

0

7

 

Прерада дрвета на пиланама

3

3

3

45

45

45

6

 

Композитни производи од дрвета

3

3

2

45

45

30

6

 

Изборни предмет

2

2

0

30 30

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

 

 

11

 405

 450

165

60

 

Изборни предмети

I семестар

1. Програмирање нумерички управљаних машина алатки
2. CAM системи

II семестар

1. Технологије инжењерских производа од масивног дрвета
2. Пројектовање ентеријера

 

Наставни план

шифра предметаПРЕДМЕТчасова
седмично
терен даначасова у
семестру
терен сатиЕЦТС
ПВПВ
V семестар                
  Искоришћавање шума I 3 2 0 42 28 0 5
  Дендрометрија 2 2 2 28 28 16 5
  Еколошке основе гајења шума 3 2 1 42 28 8 5
  Шумска фитопатологија 3 3 1 42 42 8 6
  Шумско сјеменарство и расадничарство 3 2 1 42 28 8 5
  Изборни предмет 2 2 0 28 28 0 4
VI семестар              
  Типологија шума 2 2 1 26 26 8 4
  Искоришћавање шума II 2 2 3 26 26 24 5
  Инвентура шума 2 2 3 26 26 24 5
  Шумарска ентомологија 3 3 2 39 39 16 6
  Гајење шума I 3 3 2 39 39 16 6
  Изборни предмет 2 2 0 26 26 0 4
  УКУПНО: 30 27 16 406 364 88 60

 

Изборни предмети

1 - група предмета Силвиекологија и оснивање шума
2 - група предмета Гајење, заштита и планирање газдовања шумама
3 - група предмета Коришћење, организација и економика шумарства и ловство

V семестар

1. Заштита природе
2. Мониторинг здравственог стања шума
3. Ергономија у шумарству

VI семестар

1. Основе биотехнологије у шумарству
2. Заштита дрвета
3. Основи прераде дрвета