Наставни план

Шифра предмета

ПРЕДМЕТ

Часова
седмично

Терен дана

Часова у
семестру

Терен сати

ЕЦТС

П

В

П

В

VII семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Финална прерада дрвета

3

3

3

45

45

45

6

 

Површинска обрада дрвета

3

3

2

45

45

30

6

 

Економика дрвне индустрије

3

3

1

45

45

15

6

 

Организација производње у преради дрвета

3

3

5

45

45

75

6

 

Изборни предмет

2

2 0 30 30 0 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Трговина дрветом и производима од дрвета

3

3

1

45

45

15

6

 

Управљање производњом у преради дрвета

3

3

2

45

45

30

6

 

Пројектовање производних система у дрвној индустрији

3

3

1

45

45

15

6

 

Основи екологије

2

2

0

45

45

15

4

 

Изборни предмет

2

2

0

30 30

0

3

 

 Дипломски рад

 

 

 

 

 

 

 5

 

УКУПНО:

 

 

15

 375

 375

225

60

 

Изборни предмети

I семестар

1. Дрво у грађевинарству
2. Маркетинг производа од дрвета

II семестар

1. Тапацирани намештај
2. Предузетништво