На приједлог Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, проф. др Маријана Каповић Соломун Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци је именована за члана Савјета за науку БиХ. Савјет има укупно 12 чланова и предсједника, а ријеч је о истакнутим и угледним, међународно признатим научним радницима.
Опширније...

На Kонкурсу за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у току 2020. године, који је расписало Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, награђено је 35% од укупно запосленог наставног особља Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.
Опширније...

Анкетирање студената у зимском семестру академске 2020/2021. године

Поштовани,

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса (даље: Правилник), који је 11.2.2015. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Луци, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса.
Опширније...

Објављен је позив за додјелу стипендија за студентe из Босне и Херцеговине за студирање на високошколским установама у Русији. 

Ријеч је о стипендијама за академску 2021/2022. годину, а које се додјељују из буџета Руске Федерације. 

Опширније...

Обавјештавамо вас да је Влада Републике Српске донијела закључак да се четвртак, 14. јануар 2021. године, прогласи нерадним даном.

Више информација налази се на интернет страници Владе Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/muls/media/vijesti/Pages/Nova-godina-po-julijanskom-kalendaru.aspx.

eZap cyr

Огласна табла факултета