У периоду од 04-16. септембра 2017. године др Маријана Каповић Соломун, Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци, је делегирана као представник националног фокал поинта, испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, које је UNCCD фокална институција у БиХ, те Министарства спољње трговине и економских односа Босне и Херцеговине, да учествује у Тринаестом засједању земаља потписница Конвенције Уједињених нација за борбу против деградације земљишта (UNCCD, COP 13), одржане у покрајини Ордос у Кини.
Опширније...

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017. године, о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018. години, &нбсп;расписује се &нбсп;&нбсп;
Опширније...

Полагање пријемног испита за упис у прву годину другог циклуса студија одржаће се 11.09.2017. године са почетком у 9 часова.

Објављивање резултата конкурса је до 12.09.2017. године до 14 часова.