Дана 01.09.2020 у просторијама Шумарског Института (који дјелује при Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци) у WМТА радионицама у пословној зони Рамићи одржано је полагање завршног испита за полазнике WМТА обуке за занимање Лакирер. Пет младих незапослених полазника до 30 година су прошли обуку оспособљавања и један полазник који је преко 30 година је прошао обуку усавршавања за занимање лакирера у дрвној индустрији.

Опширније...

Универзитет примијењених наука из Есена (Њемачка), заједно са фондацијом „FAIRNETZEN’’, додијелиће за календарску 2021. годину до 50 стипендија у износу од 200 евра (једнократно, противвриједност у КМ) студентима I и II циклуса свих факултета Универзитета у Бањој Луци, осим студентима који су већ били корисници стипендије ,,WELT DER WUNDER’’ или ,,FAIRNETZEN’’.
Опширније...

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1333/20 од 14.05.2020. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2020/2021. години на јавне високошколске установе и Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.123-6/20 од 30.01.2020. године, расписује се

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години на Универзитету у Бањој Луци у другом уписном року


   
  Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација кандидата мр Горана Јовића под насловом: „Прираст јеле (Abies alba Mill) на планини Борјадата на увид јавности.

  Заинтересовани могу извршити увид у студентској служби Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци од 10 до 13 часова.

  Поштоване колеге студенти обавјештавамо вас да је један од колега наставника на факултету позитиван на Корона вирус. Извршена је професионалана дезинфекција свих просторија на факултету и настављају се редновне активности на факултету. Такође вас обавјештавамо да ћете о промјенама терминима испита на појединим предметима бити накнадно обавјештени од стране продекана за наставу.

  Срдачан поздрав,

  Декан Шумарског факултета