Дана 24.09.2020. године у 11:00 часова кандидат Ервин Бунић ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (свечана сала) бранити мастер рад под називом „ПРИМЈЕНА QGIS-a И GPS-a У ПЛАНИРАЊУ ИСКОРИШТАВАЊА ШУМА“.

 

Комисија пред којом ће се бранити завршни рад је:

1. Др ГОРДАНА ГЛОБОЧКИ - ЛАКИЋ, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, предсједник
2. Др ДАНЕ МАРЧЕТА, доцент Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, ментор
3. Др ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ, доцент Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, члан


Дана 21.09.2020. године у 11:00 часова, кандидат Миљана Равњаковић ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под насловом:

 

''ВАРИЈАБИЛНОСТ МОРФОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЧЕТИНА ПАНЧИЋЕВЕ ОМОРИКЕ (Picea omorika Panč./Purkyne) ИЗ ПРИРОДНИХ ПОПУЛАЦИЈА''

 

Одбрана завршног рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране. Завршни рад се налази на јавном увиду у Студентској служби Факултета.

РАДИСЛАВ ВРЕБАЦ

savez banner