Дана 03.06.2020. године у 13:00 часова, кандидат Жикица Голић ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под насловом:

 

''СУШЕЊЕ КУЛТУРА СМРЧЕ НА ПОДРУЧЈУ ГАШНИЦЕ ШГ ''ГРАДИШКА''''

 

Одбрана завршног рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране. Завршни рад се налази на јавном увиду у Студентској служби Факултета.

РАДИСЛАВ ВРЕБАЦ

Дана 03.06.2020. године у 12:00 часова, кандидат Александар Кукавица ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под насловом:

 

''ПРИРОДНО ОБНАВЉАЊЕ ЈЕЛЕ (Abies alba Mill.) У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ''КОЗАРА''''

 

Одбрана завршног рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране. Завршни рад се налази на јавном увиду у Студентској служби Факултета.

РАДИСЛАВ ВРЕБАЦ

Дана 03.06.2020. године у 11:00 часова, кандидат Никола Васиљевић ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под насловом:

 

''УЗГОЈНА КЛАСИФИКАЦИЈА СТАБАЛА У ШУМСКОЈ КУЛТУРИ ЦРНОГ БОРА (Pinus nigra Arn.) НА ПОДРУЧЈУ СЛАТИНЕ - ЛАКТАШИ''

 

Одбрана завршног рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране. Завршни рад се налази на јавном увиду у Студентској служби Факултета.

РАДИСЛАВ ВРЕБАЦ

Дана 04.06.20120. године у 11:00 часова кандидат Армина Машиновић, дипл.инж. шумарства ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (свечана сала) бранити мастер рад под називом:

''РАЗВОЈНО-ПРОИЗВОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОБИМ СЈЕЧА У КУЛТУРАМА ЧЕТИНАРА У УНСКО-САНСКОМ КАНТОНУ''.

Комисија пред којом ће се бранити завршни рад је:

1. Др ЗОРАН МАУНАГА, редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, предсједник
2. Др ВОЈИСЛАВ ДУКИЋ, ванредни професор Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, ментор
3. Др ВАЊА ДАНИЧИЋ, доцент Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, члан

У складу са Наредбом број: 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године, министра за
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво мр Срђана
Рајчевића о обустави наставе и свих видова јавних окупљања у просторијама Факултета у
периоду од 11.03. до 30.03.2020. године, ОДГАЂАЈУ се јавне одбране завршних радова
кандидата Александра Кукавице и Жикице Голић који су били претходно заказани.

 Студентска служба

savez banner