Дана 23.11.2017. у 12.30 часова у просторијама Шумарског факултета, (сала број 3) одржаће се приступно предавање кандидата за наставника на ужој научној области Планирање газдовања шумама, др Братислава Матовића, по Конкурсу бр: 01/04-2.2911/17 од 11.10.2017. године.

Дана 16.11.2017 у 09.15 часова у просторијама Шумарског факултета, сала број 2. одржаће се приступно предавање кандидата за наставника на ужој научној области Ловство, др Игора Трбојевића, по Конкурсу бр.: 01/04-2.2911/17 од 11.10.2017. године.

Обавјештавају се студенти да испите код гостујућих професора пријављују прије или на почетку испитног рока како би се на вријеме могао организовати долазак професора и термини одржавања испита у испитном року.

Обавјештавају се студенти да испите код гостујућих професора пријављују прије или на почетку испитног рока како би се на вријеме могао организовати долазак професора и термини одржавања испита у испитном року.

Информацију Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске о достављању обавезног примјерка докторских дисертација можете погледати овдје.

Универзитет у Бањој Луци
Шумарски факултет
Катедра за шумарску генетику и оснивање шума

О б а в ј е ш т е њ е

Обавјештавају се студенти друге и четврте године студија да је потписивање индекса из предмета:

1. Шумски генетички ресурси,

2. Оснивање шума и плантажа,

3. Основе биотехнологије у шумарству и

4. Системи антиерозионог пошумљавања

предвиђено за сриједу, 21. јун 2017. године у 9 часова.

Сви студенти који имају право на потпис треба да предају индексе предметним асистентима до наведеног датума, а најкасније до 8:30 на дан потписивања индекса.

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса (даље: Правилник), који је 11.2.2015. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Луци, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса. С тим у вези, у току су активности Канцеларије за осигурање квалитета на припреми анкетирања студената Универзитета у Бањој Луци у љетњем семестру академске 2016/2017. године.

Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапрјеђења. Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања. У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса еСтудент. У задатом периоду трајања анкете студенти могу да попуњавају анкетне обрасце. Анкетни упитник садржи питања (тврдње), подијељена по областима студентског анкетирања дефинисане чланом 2. Правилника, са понуђеним оцјенама и одговорима. Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге. Чланом 8. Правилника је прописано да „су анкетирањем обухваћени они студенти, који су до момента спровођења анкете присуствовали најмање на 70% одржаних часова предавања и вјежби у текућем семестру“.

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 05. до 11. јуна 2017. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у љетњем семестру 2016/2017. године на првом циклусу студија.

glasnik banner

savez banner