Дана 22.02.2019. године у 11:00 часова, кандидат Драган Врсаљковић ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под насловом:

 

УТИЦАЈ СКЛОПА САСТОЈИНЕ НА ПРИРОДНО ОБНАВЉАЊЕ ХРАСТА КИТЊАКА НА ПОДРУЧЈУ Ш.У. ''СРБАЦ''

 

Одбрана завршног рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране. Завршни рад се налази на јавном увиду у Студентској служби Факултета.

Дана 18.02.2019. године у 13:00 часова, кандидат Рaде Кузмановић ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под насловом:

 

АНАЛИЗА ГАЗДОВАЊА ЛОВИШТЕМ ''ЈАВОРОВА''

 

Одбрана завршног рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране. Завршни рад се налази на јавном увиду у Студентској служби Факултета.

Шумарски факултет Бања Лука- Катедра организација и економика                                                                      

Обавјештење за студенте                                                                                           04.02.2019.

Тест 1 и 2. из предмета Економика предузећа у шумарству, одржан дана 01.02.2019. године, положили су слиједећи студенти:

ТЕСТ 1ТЕСТ 2

Име и презиме

Индекс

БодовиИме и презиме

Индекс

Бодови

Милош Ратковић

2298

11Бобан Бранковић

2468

15

Дајана Абазовић

2469

12Ђорђе Булајић

2313

11

Срђан Билић

2380

15Миладин Ступар

2474

14

Ђуро Даљевић

2471

18 

Студенти који су успјешно положили тест 1. и тест 2., и који су испунили остале предиспитне обавезе, могу приступити полагању усменог испита.

Доц. др Драган Чомић

Шумарски факултет Бања Лука Катедра економике и организације у шумарству                                                                      

Обавјештење за студенте                                                                                                 _________________04.02.2019.

Тест 1. и 2. из предмета Политика и организација у шумарству, и Организација и пословање у шумарству, одржан дана 21.09.2018. године, положили су слиједећи студенти:

ТЕСТ 1ТЕСТ 2

Име и презиме

Индекс

БодовиИме и презиме

Индекс

Бодови

Тихомир Ивић

2260

16Госпава Гајић

2073

14

Драган Остић

2015

12 

Студенти који су успјешно положили тест 1. и тест 2., и који су испунили остале предиспитне обавезе, могу приступити полагању усменог испита.

Доц. др Драган Чомић

Шумарски факултет Бања Лука Катедра економике и организације у шумарству                                                                      

Обавјештење за студенте                                                                                                 ________________04.02.2019.

Тест 1. и 2. из предмета Предузетништво у шумарству, одржан дана 01.02.2019. године, положили су слиједећи студенти:

ТЕСТ 1ТЕСТ 2

Име и презиме

Индекс

БодовиИме и презиме

Индекс

Бодови

Горан Каурин

2390

18Наташа Кнежевић

2430

12

Александар Црепуља

2377

18

Никола Васиљевић

2370

18

Марко Поповић

2382

18 

Студенти који су успјешно положили тест 1. и тест 2., и који су испунили остале предиспитне обавезе, могу приступити полагању усменог испита.

Доц. др Драган Чомић

Шумарски факултет Бања Лука - Катедра организација и економика                                                                      

Обавјештење за студенте                                                                                                  06.02.2018.

 

Тест из предмета Трговина дрветом, одржан дана 01.02.2019. године, положили су слиједећи студенти:

Р.број

Име и презиме

Индекс

Бодови

1.

Душко Илић

2379

13

2.

Срђан Солдо

2328

14

3.

Невена Боровчанин

2470

16

Студенти који су испунили предиспитне обавезе (тест и семинарски рад), могу приступити полагању завршног испита.

Завршни испит из предмета Трговина дрветом (код професора Главоњића) бити одржан 14.02.2019. године, са почетком у 9.00 сати, у сали број 4.
 

Доц. др Драган Чомић

Поштовани,

            Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса (даље: Правилник), који је 11.2.2015. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Луци, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса.

            Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапрјеђења. Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања. У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса еСтудент. У задатом периоду трајања анкете студенти могу да попуњавају анкетне обрасце. Анкетни упитник садржи питања (тврдње), подијељена по областима студентског анкетирања дефинисане чланом 2. Правилника, са понуђеним оцјенама и одговорима. Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге. Чланом 8. Правилника је прописано да „су анкетирањем обухваћени они студенти, који су до момента спровођења анкете присуствовали најмање на 70% одржаних часова предавања и вјежби у текућем семестру“.

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 01. до 20. јануара 2019. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у зимском семестру 2018/2019. године на првом циклусу студија.

 

С поштовањем

Координатор за осигурање квалитета

savez banner