Дана 23.10.2018. године у 15:00 часова, кандидат Марко Пена ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под насловом:

 

''НОВЕ ТЕХНИКЕ АНТИЕРОЗИВНОГ ПОШУМЉАВАЊА''

 

Одбрана завршног рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране. Завршни рад се налази на јавном увиду у Студентској служби Факултета.

Дана 22.10.2018. године у 12:00 часова, кандидат Илија Чигоја ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под насловом:

 

''УТИЦАЈ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ДЕГРАДАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА НА МРКОЊИЋКОМ ШУМСКО – ПРИВРЕДНОМ ПОДРУЧЈУ''

 

Одбрана завршног рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране. Завршни рад се налази на јавном увиду у Студентској служби Факултета.

Дана 23.10.2018. године у 14:00 часова, кандидат Владимир Ђукарић ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала за сједнице) бранити завршни рад под насловом:

 

ДИНАМИКА ОЖИВЉАВАЊА И РАСТА ПЕТ ЊЕМАЧКИХ КЛОНОВА ТОПОЛЕ ЅА БИОМАСУ У РАСАДНИКУ ''СТАНОВИ'' У ДОБОЈУ

 

Одбрана завршног рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране. Завршни рад се налази на јавном увиду у Студентској служби Факултета.

Шумарски факултет Бања Лука- Катедра организација и економика                                                                      

Обавјештење за студенте                                                                                             18.09.2018.Ниједан кандидат није положио тест 1. и 2. из предмета Економика предузећа у шумарству, одржан дана 07.08.2018. године.

Доц. др Драган Чомић

Шумарски факултет Бања Лука- Катедра организација и економика                                                                      

Обавјештење за студенте                                                                                             07.09.2018.Усмени испити из предмета Економика предузећа у шумарству, Политика и организација у шумарству и Предузетништво у шумарству ће умјесто планираног датума 14.09.2018. године, бити одржани у уторак 18.09.2018. године и то у слиједећим терминима:

  • Економика предузећа у шумарству са почетком у 9.00 сати
  • Политика и организација у шумарству са почетком у 11.00 сати
  • Предузетништво у шумарству са почетком у 13.00 сати.


Доц. др Драган Чомић

glasnik banner

savez banner