Информацију Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске о достављању обавезног примјерка докторских дисертација можете погледати овдје.

Министарство индустрије, енергетике и рударства  Републике Српске реализовало је пројекат Подршка конкурентности МСП у Босни и Херцеговини чији је циљ био успостављање Предузетничког портала. Закључком Владе Републике Српске све институције су задужене да достављају информације о активностима, између осталог, о реализацији пројеката, информација о едукативним и промотивним догађајима према Предузетничком порталу.

Детаљније у допису Министарства.

Радницима Универзитета у Бањој Луци, на име вјерских празника, одобриће се плаћено одсуство са посла до два дана, а у складу са чланом 8. став 4) Закона о празницима Републике Српске, који прописује:
(4) Грађани имају право на плаћено одсуство с посла, по властитом избору, до два дана у току календарске године, на дане својих осталих вјерских празника.

Обавјештавају се запослени да се копир апарат Шумарског факултета сада налази у просторији рачунарског центра. Уколико имате потребу да копирате наставне и друге материјале, молимо Вас да самостално и савјесно користите копир апарат. У случају проблема приликом копирања, молимо Вас да се обратите Владимиру Милошевићу.

 

savez banner

HR 01