Обавјестење о јавној одбрани мастер рада кандидата Салема Емруловића

Дана 27.11.2020. године у 11:00 часова кандидат Салем Емруловић, дипл.инж. шумарства ће на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци (свечана сала) бранити мастер рад под називом „Оптимизација секундарне отворености коришћењем савремених технологија“.

Комисија пред којом ће се бранити завршни рад је:

1.      др Гордана Глобочки-Лакић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, предсједник Комисије,

2.      др Дане Марчета, ванредни професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, члан.

3.      др Владимир Петковић, доцент на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, ментор,Обавјештење о одбрани оглашено је на званичној интернет страници Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и огласној плочи Шумарског факултета седам дана прије дана одбране мастер рада.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner