Теренска настава из предмета Шумска земљишта и Фитоценологија

Теренска настава из предмета: Фитоценологија и Шумска земљишта за студенте друге године Шумарског факултета одржана је 1-2. јуна 2017. године.
Дводневна теренска настава подразумијевала је упознавање фитоценолошких и педолошких карактеристика горских шума унутрашњих Динарида на карбонатима као и мезонеутрофилних и термофилних шума на офиолитима шире околине Теслића. Теренску наставу су предводили др Маријана Каповић-Соломун, др Југослав Брујић, др Владимр Ступар, дипл. инж. шум. Свјетлана Ћоралић и дипл. инж. шум. Ђорђије Милановић.
sipovo1

 

sedinac1

Првог дана теренске наставе студенти су упознали састав термофилних шума црног бора (Cotoneastro tomentosi-Pinetum nigrae Ht. 1938) на доломитима у предјелу горњег дијела клисуре потока Шединац на Равној гори код Шипова. На истој плохи студенти су отварали педолошки профил и упознали се са морфологијом и структуром црнице на једром доломиту. Нажалост, јака киша прекинула је планирану динамику теренске наставе, па посјета мјешовитим састојинама букве, јеле и смрче није реализована. Изванредан дочек и пригодан ручак приредили су домаћини из ШГ Горица, односно РЈ Равна гора, којима се нарочито захваљујемо.

sedinac2

borja2

 

Други дан теренске наставе посвећен је шумама и шумским земљиштима на офиолитима планине Борје код Теслића. Прво огледно поље постављено у близини излетишта Хајдучке воде, гдје су студенти упознали састав и педолошке карактеристике мјешовитих шума букве и јеле (Vaccinio myrtilli-Fagetum serpentinicum Rt. 1970) на еутричном камбисолу на серпентиниту.
Затим је посјећена репрезентативна састојина високих шума црног бора (Erico-Pinetum nigrae Rt. 1970) у предјелу Китића поток код Прибинића, која је развијена на ранкеру на перидотиту. Као и сваке године срдачан дочек студентима приредило је ШГ Борја, односно РЈ Прибинић.
Овим дводневним активностима завршена је теренска настава из Фитоценологије и Шумских земљишта за школску 2016/2017. годину.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner