Инструкције за пријаву на први циклус студија

 
КОНКУРС


За упис студената у прву годину студија првог цилуса у академској 2017/18 години
Први уписни рокüПријављивање кандидата почиње 19.06.2017. а завршава 23.06.2017. године

  (пријем докумената се врши сваки радни дан);

üПолагање пријемног испита обавиће се 26.06.2017. са почетком у 9,00

ü Објављивање резултата конкурса је 28.06.2017. године до 14,00 часова;

ü Упис примљених кандидата почиње 03.07.2017. године, а завршава се 07.07.2017. године.

ü Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву

  и приложити сљедећа документа, и то:


- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

- Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања

   и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;

- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру

  склоности и способности у износу од 70 КМ;

      ИСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ

Рачуни Властитих прихода Универзитета у Бањој Луци:

Код Нове банке а.д. Бања Лука  555-000-06053684-82

Код Уникредит банке а.д. Бања Лука 551-001-00009070-76

Сврха уплате :за квалификациони испит

Врста уплате : 0 - редовна уплата

Врста прихода:  722512

Општина: 002

Буџетска организација-  0830014

Позив на број 0000000333

Износ: 70,00 КМ 

ИСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner