Тринаесто засједање земаља потписница Конвенције Уједињених нација за борбу против деградације земљишта (UNCCD, COP 13)

У периоду од 04-16. септембра 2017. године др Маријана Каповић Соломун, Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци, је делегирана као представник националног фокал поинта, испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, које је UNCCD фокална институција у БиХ, те Министарства спољње трговине и економских односа Босне и Херцеговине, да учествује у Тринаестом засједању земаља потписница Конвенције Уједињених нација за борбу против деградације земљишта (UNCCD, COP 13), одржане у покрајини Ордос у Кини.
Овом приликом је др Каповић Соломун учествовала у низу регионалних састанака у оквиру земаља које припадају Анексу В, али и земаља источне и централно источне Европе, на којима су се договарали заједнички приоритети када се ради о деградацији земљишта, те дефинисале могућности регионалне сарадње у наредном периоду.

Marijana KS Ordos1

Поред тога, др Каповић Соломун је учествовала у раду различитих контакт група на којима се дискутовало о питањима неутралности деградације земљишта, суше, миграција, равноправности полова и других проблема који су били елаборирани у оквиру нацрта UNCCD Стратешког оквира и нацрта Одлука. Овом приликом је узето активно учешће и у раду различитих тијела UNCCD Конвенције, гдје су артикулисани претходно усаглашени ставови земаља региона. Поред тога, посебно су истакнути проблеми Босне и Херцеговине када је у питању деградација земљиста, те неопходност будуће подршке од стране UNCCD секретаријата, Глобалног механизма (GM) и GEF (Global Environmental Facility), али и других фондова чија су средства неопходна како би се довршило дефинисање LDN циљева и имплементација мјера за достизање циљева Глобалне Агенде до 2030 године. Након завршетка LDN процеса, фокус је потребно усмјерити на припрему трансформативних пројеката за које ће земље имати подршку од стране UNCCD Секретаријата, а у циљу успјешног аплицирања за Green Climate Fund, LDN Fund итд.

Marijana KS Ordos4

Др Каповић Соломун је истакла и потребу рјешавања питања деградације земљиста у Босни и Херцеговини кроз усмјеравање GEF и других средстава, ка имплементацији мјера дефинисаних кроз Акциони Програм за борбу против деградације земљишта и ублажавање посљедица суше у Босни И Херцеговини, те процес достизања неутралности деградације земљишта. Поред различитих притисака на земљишне ресурсе, посебно је истакнут проблем суше који највише погадја пољопривредну производњу и том контексту је дата подршка Иницијативи за сушу, која се треба имплементирати кроз три основна стуба односно развојем Система за рано упозорење, превенцију и адаптацију. Током скупштине земаља потписница Конвенције усвојена је нови UNCCD Стратешки оквир 2018-2030. године, те низ значајних одлука. Обављено је низ састанака са представницима UNEP, GEF, представницима Републике Турске, UNDP, али и разговора са делегираним представницима Србије и Црне Горе на којима су се усаглашавали ставови и дефинисале могућности заједничких апликација на регионалном нивоу, које це имати за циљ рјешавање проблема деградације земљишта. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, које је UNCCD фокална институција у Босни И Херцеговини је показало снажну иницијативу и лидерство у координацији имплементације UNCCD конвенције у БиХ.

Marijana KS Ordos3

Помоцник министра проф. др Борис Пасалиц је активно учествовао у дводневној дискусији, представљајући стање земљисних ресурса у БиХ, те неопходност усмјеравања пажње на рјешавање проблема деградације земљишта и суше код нас, истичући да ће се надлежне институције у наредном периоду јос активније укључити у LDN процес, у свим фазама имплементације, јер је лидерство управо на институцијама сваке земље.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

glasnik banner

savez banner