Семинар - "Истраживање узрока сушења шума на подручју Републике Српске"

Дана 06.10.2017. године на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци одржан је семинар на тему "Истраживање узрока сушења шума на подручју Републике Српске".
Семинару је присуствовало око 50 представника из реда Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Републичке шумарске инспекције и ЈПШ „Шуме Републике Српске“ и шумских газдинстава.
Циљ овог догађаја је био да представи дио резултата пројекта Истраживање узрока сушења шума на подручју Републике Српске финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Семинар се састојао из четири тематске цјелине:
"Климатолошко – педолошке карактеристике одабраних подручја истраживања", које је презентовала доц. др Маријана Каповић Соломун и Свјетлана Ћоралић, дипл.инж, шумарства.

IMG 1290 1

Утицај сушења шума на подручју Републике Српске на техничку вриједност дрвета", презентовао доц. др Дане Марчета;

IMG 1302

"Утицај паразитске и сапрофитске микрофлоре на сушење шума у Републици Српској", презентовао проф. др Драган Караџић;
"Улога штетних фактора абиотичке и ентомолошке природе у процесу сушења шума на подручју Републике Српске", презентовао проф. др Зоран Станивуковић;

IMG 1280

Елаборисани су и представљени могући узроци сушења шума на подручју Републике Српске, али и истакнути будући кораци неопходни да се заустави и санира наведени проблем, који у неким подручјима поприма огромне размјере. Након излагања, услиједила је свеобухватна дискусија у оквиру које су учесници изнијели низ проблема са којима се суочавају у редовном гадовању шумама, али и приједлог рјешења и мјера неопходних за будуће управљање шумским ресурсима на одрживим основама.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

glasnik banner

savez banner