НАГРАДЕ НАСТАВНИЦИМА И САРАДНИЦИМА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

Универзитет у Бањој Луци је, по први пут, расписао Конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима који су у претходној години (2017) објавили рад у индексираним научним часописима (часописи на SCI листи). Награђена су 33 наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци за објављене радове при чему су награђена и два радника Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

 

Награђени су:

Доц. др Владими Ступар

 за рад:

Stupar V., Čarni A. (2017). Ecological, floristic and functional analysis of zonal forest vegetation in Bosnia and Herzegovina. Acta Botanica Croatica 76(1): 15–26. doi:10.1515/botcro-2016-0041, и

Бранислав Цвјетковић, виши асистент, 

за рад:

Cvjetković B., M. Konnert, B. Fussi, M. Mataruga, M. Šijačić-Nikolić, V. Daničić, A. Lučić (2017): Norway spruce (Picea abiesKarst.) variability in progeny tests in Bosnia and Herzegovina. Genetika Vol 49, No1: 259- 272.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner