Проф. др Маријана Каповић Соломун са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци учествује у FIRElinks COST акцији

Ватра је део земаљског система у последњих 400 милиона година, а људи су једина врста која може да контролише и управља ватром. Ватру смо користили више од милион година, као ловци-сакупљачи и као пољопривредници за одржавање продуктивности земљишта. Дакле, ватра је несумњиво најутицајнији елемент у развоју људског друштва.

Ипак, пожар је одувек представљао природну катастрофу, која неријетко утиче на социо-економске промјене, а у новије вријеме и климатске промјене које повећавају повећавају учесталост и утицај пожара на природне екосистеме. Најчешће се јављају током љетног периода, а ризик од разорних пожара поред јужних дијелова Европске Уније, постоји и у умјереним, бореалним и екосистемима тундри. Посебно запажени пожари су погодили Москву током 2010. године када су узроковане бројне штете али и људске жртве. Пожари током 2014. у Шведској, су највећи икад забиљежени у историји људског друштва, а највећи шумски пожари тренутно погађају Арктички круг који гори више од мјесец дана.

Пожари имају тренд пораста на Балкану гдје је највећи број пожара (16.922) регистрован током 2000. Године. Република Српска је такође погођена повећаним бројем пожара гдје је у периоду 2000-2013. година када је опожарено око 109.000 ha, односно 0,45% територије. Усљед глобалних климатских промјена очекује са даље повећање броја и интензитета пожара због чега је потребна хитно повезивање истраживачких капацитета широм Европе, те подстицање научних истраживања и иновација у превенцији и борби против овог феномена. У том контексту, COST акција FIRElinks развијаће мрежу ЕУ научника и практичара укључених у истраживање шумских пожара и управљање земљиштем, те повезати заједнице из различитих научних и географских подручја, омогућавајући размјену знања и искустава, те могућности примјене нових приступа у будућим истраживањима. Главни циљ FIRElinks-а је оснаживање синергистичке сарадње између европских истраживача и других заинтересованих страна са циљем синтезе постојећих знања и експертиза, те дефинисање усаглашених програма истраживања који промовише интегрисани приступ креирању ватроотпорних пејзажа, узимајући у обзир науку, перцепцију и ограничења. COST (European Cooperation in Science and Technology) је агенција за финансирање истраживања и мреже иновација односно ствара простор у којима су могу развијати идеје на флексибилан и отворен начин. Повезивањем истраживача са привредом, јавним и приватним сектором креирају се мреже истраживачких знања, унапређује наука, подстиче размјена знања и удружују постојећи ресурси.

Проф. др Маријана Каповић Соломун са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци учествује у FIRElinks COST акцији у организацији планираних активности, те креирању мреже истраживача који ће се бавити анализом и утицајем шумских пожара на земљишта, али и промоцијом саме COST акције. Захваљујући свом искуству проф. др Каповић Соломун ће дати допринос и кроз израду заједничких научних радова у овој области, али и креирању заједничких научно-истраживачких пројеката и идеја. FIRElinks ће бити имплементиран у наредне четири године, а резултати ће допринјети бољем разумјевању појаве пожара, динамике и превенције, као и ефеката на екосистем и друштво у цјелини.Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner