Проф. др Маријана Каповић Соломун, ванр.проф. као именовани члан научног тијела UN Конвенције за борбу против дезертификације (UNCCD SPI) учествује у четрнаестом засиједању земаља потписница ове УН Конвенције UNCCD COP14, New Delhi, Indija.

Деградација земљишта све више долази у фокус земаља свијета, имајући у виду чињеницу да је земљиште најважнији медијум производње хране и као такво има незамјењив значај када је ријеч о природним ресурсима. Захваљујући глобалним трендовима, све чешће се суочавамо са неодрживим коришћењем природних ресурса усљед чега се породице и друштвене заједнице распадају, губе своје домове и изворе преживљавања, а врло често од појединачних случајева суша, поплава и шумских пожара. Ови негативни утицаји непредвидивих и екстремних климатских услова се све чешће понављају у многим деловима свијета, добијајући на учесталости и интензитету.

Данас је преко милион врста на ивици истребљења, што пријети глобалној сигурности хране, углавном због губитка станишта и деградације земљишта. Три од четири хектара земљишта су измењена у односу на своје природно стање, а продуктивност од око 1 на свака 4 хектара земљишта опада.  Деградација земљишта је у порасту и погађа 3,2 милијарде људи широм света, што у  комбинацији са климатским променама и губитком биодиверзитета може узроковати миграције око 700 милиона људи до 2050. Године.
UNCCD 1
UNCCD је генератор нових приступа и политика које ће као резултат имати смањење степена деградације земљишта,  промовишући неопходност будућег улагања у земљиште како би се створиле могућности за успостављање одрживог пута за будућност.  Посебан фокус интересовања представља 1,3 милијарде људи који се директно ослањају на земљиште како би преживели и који највише трпе због утицаја деградације земљишта и суше. Заједнице које се ослањају само на земљиште треба потпомоћи да постану отпорне у условима еколошког, социјалног и климатског притиска.

Смањење и заокрет деградације земљишта уз убрзање позитивних достигнућа за људе и екосистеме у циљу постизања циљева одрживог развоја основна је тема четрнаестог заседања Конференције земаља потписница Конвенције Уједињених нација о сузбијању дезертификације (COP14). UNCCD-ове конференције земаља потписница су мјесто на којем се Владе држава договарају о стратешким и ефикасним циљевима коришћења земљишта и одрживим циљевима управљања земљиштем како би осигурала одрживост природних ресурса и екосистема у цјелини.
UNCCD 2
Очекује се да ће на COP14 учествовати преко 3.000 учесника из целог света. Потписнице Конвенције договораће се о будућим корацима које ће свака земља предузети у наредне двије године и касније како би нас довеле на пут одрживог развоја. Научно тијело UNCCD Конвенције чији је члан и проф. др Маријана Каповић Соломун, има велики значај у креирању приједлога политика, приступа и стратешких корака који ће се предлагати земљама потписницама као пут ка достизању неутралности деградације земљишта до 2030. године на глобалном нивоу.

Министри из 196 земаља, научници и представници националних и локалних управа, невладиних организација, приватног сектора, представници привреде,  жене, млади, новинари  и друге групе заједница имаће прилику да кроз своју експертизу размијене знања и искуства и додговарају се о о најповољнијим рјешењима у области деградације земљишта.  Дезертификација, деградација земљишта и суша су велики изазови, али улагање у земљиште може отворити огромне могућности за економију и еколошку одрживост. COP14 има за циљ да помогне земљама да постигну неутралност деградације земљишта примјеном нових знања, алата и ресурса.
UNCCD 3
Очекује исход Конференције је око 30 одлука које ће унаприједити и олакшати даље активности чија је имплементација неопходна  како би се осигурало остварење циљева Конвенције за 2018-2030.  Циљеви и одлуке ће бити фокусирани на побољшање живота становништва погођених дезертификацијом и деградацијом земљишта,  ублажавање ефеката суше и мобилизација довољно ресурса за постизање ових циљева широм света.

Као именовани експерт UN Конвенције, проф. др Маријана Каповић Соломун ће одржати предавање под називом „Measures to avoid, reduce and reverse land degradation„ а у оквиру сесије „Tools and practices to achieve multiple benefits through LDN.UNCCD 4

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner