Учешће на студијској посјети у Регији Калабрија

Представници Универзитета у Бањој Луци учествовали су на студијској посјети у оквиру EРАЗМУС+ пројекта ''Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries-SETOF'', одржаној у Регији Калабрија од 29. септембра до 03. октобра 2019. године.

Активно учешће у студијској посјети узеле су др Вања Даничић, виши асистент Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Јелена Рожић, ма, виши стручни сарадник за међународну и међууниверзитетску сарадњуУниверзитета у Бањој Луци.

Kalabrija4

На радионици о најбољим праксама I и II и циклуса студија у Европској унији – примјер Италије, представљени су студијски програми Медитеранског универзитета Регије Калабрија и наставни планови предмета из области превенције ерозије земљишта и бујичних поплава. Представљен је и Извјештај о усклађености наставних планова и програма са болоњским стандардима на универзитетима Западног Балкана.

На првом састанку Одбора за обезбјеђење квалитета пројекта представљен је План квалитета пројекта.

Организоване су студијске посјете експерименталним парцелама за мјерење ерозије земљишта на Багнари и бујичним сливовима на планини Сила.
Kalabrija3
Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци је партнерска институција у ЕРАЗМУС+ пројекту ''Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries – SETOF''. Координатор пројекта испред Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци је др Маријана Каповић Соломун, вандредни професор.

Пројекат представља важан допринос унапређењу и модернизацији наставних планова и програма у области превенције у борби против поплава и бујичних токова, са којима се све више суочавају земље Западног Балкана у посљедњој декади. 

Пројекат траје 36 мјесеци и предвиђено је низ активности које ће укључивати наставно и административно особље Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, али и инжењере шумарства који ће имати прилику да учествују у обукама и радионицама усмјереним ка унапређењу њихових компетенција у наведеној области.

Kalabrija1

Kalabrija2

Више детаља о пројекту, партнерима и активностима видјети на: https://www.setof.org/

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner