Учешће у радионици у оквиру ERASUMS+ пројекта у Македонији

У оквиру реализације пројекта Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries – SETOF“ који се бави унапређењем наставних планова и програма у погледу ерозије и бујица одржана је радионица на Шумарском факултету Универвзитета „Свети Ћирило и Методије“ у Скопљу. Као представници Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, радионици су присуствовали: др Југослав Бријућ, др Бранислав Цвјетковић и Ђорђије Милановић.

Радионица је трајала два дана (28. и 29. октобар 2019. год.) и обухватила теоријски и практични дио. Током првог дана реализован је теоријски дио радионице гдје су професори са Шумарског факултета у Скопљу приказали наставне планове и програме и уџбенике по којима се изводи настава на наведеном факултету. Такође, упознали су остале чланове радионице са проблемом бујичних вода и ерозионим процесима карактеристичним за подручје Македоније.

Други дан је био предвиђен за терен, односно, за посјете свим локалитетима који су претходни дан, током теоријског дијела радионице, били приказани. Учесници радионице имали су прилику да се упозају са специфичним бетонско-армираним баријерама на ријеци Пени које штите град Тетово од бујичних поплава. Такође, ученици су обишли пар локалитета на подручју Скопске Црне Горе гдје су се догађале поплаве услед непостојања шумског прекривача и неадекватног просторног планирања система за заштиту од поплава.

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци је партнерска институција у ERASUMS+ пројекту ''Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries – SETOF''. Координатор пројекта испред Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци је др Маријана Каповић Соломун, вандредни професор.

Пројекат представља важан допринос унапређењу и модернизацији наставних планова и програма у области превенције у борби против поплава и бујичних токова, са којима се све више суочавају земље Западног Балкана у посљедњој декади.

Пројекат траје 36 мјесеци и предвиђено је низ активности које ће укључивати наставно и административно особље Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, али и инжењере шумарства који ће имати прилику да учествују у обукама и радионицама усмјереним ка унапређењу њихових компетенција у наведеној области.

Branislav C Makedonija

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner