Представник Шумарског факултета на семинару „Обнова шума и Бонски изазов у источној и југоисточној Европи”

Земље источне и југоисточне Европе треба да осмисле реална рјешења и циљеве за обнову шума, као и да се упознају са могућностима за обезбјеђивање потребних финансијских средстава. О тим темама разговарало се на семинару „Обнова шума и Бонски изазов у источној и југоисточној Европи”, одржаном у Београду 16. и 17. децембра 2019. године, организованом од стране УН организација UNECE и FAO.

У оквиру семинара, организовано је и студијско путовање у Ковиље, гдје су учесници имали прилику да се упознају са конкретним активностима које ЈПШ ''Војводинашуме'' раде у циљу обнављања шумских подручја. На семинару је, као један од представника Босне и Херцеговине, учествовао доц. др Драган Чомић, наставник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци. 

Bonn Challenge seminar 1
Земље у региону већ предузимају значајне кораке ка обнови шума и остваривању циљева Бонског изазова (Bonn Challenge). Покретањем глобалне иницијативе да се до 2030. године обнови 350 милиона хектара деградираног и огољеног земљишта, Бонски изазов земљама нуди платформу за остваривање националних приоритета, као што су сигурност снабдијевања храном и водом и рурални развој, који ће уједно допринијети и испуњавању преузетих међународних обавеза у вези са промјенама климе, биодиверзитетом и деградацијом земљишта.
Bonn Challenge seminar 2
Важност ових активности види се и из чињенице да према процјенама ELD-a (The Economics of Land Degradation), укупни трошкови ерозије земљишта, губитка шума и других облика деградације земљишта би у наредних 30 година могли да достигну чак 4.813 милијарди долара у источној Европи и 926 милијарди у западној Европи, док се трошкови рјешавања тог проблема процјењују на 777 милијарди, односно 181 милијарду долара.
Bonn Challenge seminar 3На скупу су учествовали стручњаци из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Чешке, Сјеверне Македоније, Молдавије, Црне Горе, Србије, Словеније, Турске и Украјине. Захваљујући њиховим будућим активностима, биће повећана површина земљишта чија је обнова предвиђена у склопу Бонског изазова. Наиме, земље Кавказа и средње Азије су се већ обавезале да обнове 3 милиона хектара до 2030. године, уз додатну подршку иницијативе ECCA30.

Да би се зауставила дуготрајна деградација екосистема и обновило њихово еколошко функционисање, Генерална скупштина УН је недавно декаду 2021–2030. године прогласила за Декаду обнове екосистема. У склопу Декаде, убрзаће се остваривање постојећих глобалних циљева у погледу обнове земљишта, као што је Бонски изазов, и пружати помоћ земљама у борби против промјена климе и губитка биодиверзитета.
Bonn Challenge seminar 4
Важни предуслови за ширење активности на обнови шума укључују обезбјеђивање финансијских средстава, као и јасно дефинисање циљева обнове. Радионица је дала подстрек првим корацима ка превазилажењу могућих изазова и пружила прилику да земље региона размотре стратегије и приступе за привлачење финансијских средстава потребних за обнову и размјене искуства о деградацији и обнови шума. Осим тога, национални стручњаци информисани су о могућностима на регионалном и међународном плану, а истакнуто је и да се за 2020. годину планира скуп на високом нивоу.

Бања Лука, 25.12.2019.                                                                                                         Доц. др Драган Чомић

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner