Мисија шумарства Свјетске банке на Шумарском факултету

Бања Лука, 05.02.2020.

Чланови Мисије шумарства Свјетске банке у саставу Туka Кастрен, Рајесх Коирала, Клас Сандер и Уна Ђикић у сриједу, 05. фебруара 2020. године, посјетили су Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. Тема састанка односила се на могућности и циљеве даље подршке Свјетске банке шумарском сектору у БиХ, са фокусом на економске услуге и укупну модернизацију и конкурентност шумарског сектора. Представници Шумарског факултета, проф. др Војислав Дукић, доц. др Дане Марчета и доц. др Драган Чомић, упознали су чланове Мисије шумарства о тренутном стању у сектору шумарства и прераде дрвета у Републици Српској, са посебним освртом на законску регулативу, реорганизацију ЈПШ ''Шуме РС'', проблематику диференцијалне ренте и класификације шумских газдинстава, цијена производа шумарства, односа са дрвопрерађивачким сектором, изворима финансирања сектора шумарства, кориштењу недрвних шумских производа и осталим економско-организационим аспектима битним за развој сектора. Посебно је истакнута проблематика инвентуре шума на великим површинама, за коју су представници Мисије изразили посебан интерес.
MISIJA SVJETSKE BANKE feb 2020
Руководилац Мисије, господин Тукка Цастрен, изразио је задовољство активним укључивањем представника Универзитета у идентификовање основних проблема у сектору шумарства. Са друге стране, представници делегације Шумарског факултета истакли су став да проблеме у овом, као и у другим секторима, не би требало рјешавати без активног ангажовања представника академске заједнице, јер се само укључивањем свих интересних страна може добити реална перспектива проблема, али и могућих рјешења.Доц. др Драган Чомић

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner