ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНО ОСОБЉЕ И СТУДЕНТЕ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

Према инструкцији Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у прилогу) високошколске установе треба да, у складу са техничким могућностима и претходним наредбама у вези новонастале ситуације, путем електронских средстава комуникације омогуће студентима приступ наставним материјалима, презентацијама и осталим аудио-видео материјалима. Високошколске установе се обавезију на активну комуникацију са студентима путем интернета у сврху одржавања свих видова консулатација.

 

У вези с претходним, наставно особље Шумарског факултета треба да буде расположиво студентима и да активно учествује у интернет комуникацији током периода обуставе наставе.


Студенти се подстичу да контактирају наставнике и искажу своје потребе за консултацијама, наставним материјалом, литературом и сл.
У нади да ће новонастала ситуација трајати што краће и да ћемо се ускоро вратити редовним активностима.

Инструкцију о омогућавању праћења наставног процеса на даљину, у вријеме примјене Наредбе преузети на линку

Срдачан поздрав

Продекан за наставу
Доц. др Дане Марчета

 

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner

HR 01