Шумарски факултет набавио опрему за савремену педолошку лабораторију и теренска истраживања

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, као партнер на пројекту Erasmus+ под називом “Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries - SETOF” који се бави унапређењем наставних планова и програма у области ерозије и бујичних поплава, извршио је набавку опреме за савремену педолошку лабораторију и теренска истраживања земљишта за студенте и инжењере шумарства који ће имати прилику да кроз обуке и радионице усмјерене ка унапређењу њихових компетенција у наведеној области надограде своје знање.

Набављена је сљедећа опема: дигитални пенетрологер, спектрофотометар, пламенфотометар, пипет апарат за текстуру земљишта, и остала лабораторијска опрема пружиће могућност квалитетнијег наставног процеса, те практичне наставе за наше студенте као и унапређење научно-истраживачког и стручног рада особља факултета. Поред наведене теренске и лабораторијске опреме, набављена и је савремена рачунарска опрема која ће олакшати и унаприједити рад наставника и студената.
Координатор пројекта испред Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци је проф. др Маријана Каповић Соломун.

Oprema

Oprema2

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner