Свјетски дан суше: У свијету деградиране 2 милијарде хектара земљишта

Поводом Свјетског дана борбе против деградације земљишта и суше у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске одржана је радионица са универзитетским професорима да би се направила анализа прописа, стратегија и утврдили даљњи кораци на заштити земљишта.


У свијету су деградиране двије милијарде хектара земљиста. Тачан податак колико се пољопривредног земљишта неповратно губи у Републици Српској знаће се након планиране ревизије кориштења и уређења пољопривредног земљишта. Задатак радне групе је да прецизира које мјере треба предузети
да се минимизира потрошња квалитетног пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

Стручњаци из ове области кажу да постоји више фактора деградације. Осим суше, поплава, ерозије и шумских пожара један од важних је и напуштено пољопривредно земљиште.

 “Сваки регион има своје спецификуме и различите факторе деградације. Сјеверни дио РС се суочава са неконтролисаним коришћењем хемикалија у пољопривреди, урбанизација. Херцеговина је суочена са честим шумским пожарима и ерозијом тако да треба приступити са регионалног аспекта”, рекла је проф. др Маријана Каповић-Соломун са Шумарског факултета.

У Министарству пољопривреде, шумарства и пољопривреде истичу да је важно прије свега подигнути свијест грађана о неопходности заштите земљишта и његовог кориштења за производњу хране и сировина.

Ресорно Министарство ће израдити и План управљања сушом, у којем ће бити дефинисано гдје и колико треба да се наводњава, све у циљу спасавања квалитетног пољопривредног земљишта.
 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner