Секретар Удружења шумарства и прераде дрвета у Привредној комори Републике Српске у посјети Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци

Представници Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци одржали су 19.02.2021. године, у просторијама факултета, састанак са Лазом Шиником, секретаром Удружења шумарства и прераде дрвета у Привредној комори Републике Српске. Уважавајући чињеницу да Институт за шумарство и прераду дрвета при Шумарском факултету активно ради на јачању сарадње са привредним сектором из области прераде дрвета, разговарано је о унапређењу постојеће сарадње везане за јачање наставних и научно-стручних капацитета и дјелатности у области прераде дрвета.

Rukovodstvo i Lazo Šinik

Поред тога, утврђена је потреба увођења кратких курсева и програма, чији је циљ преквалификација, додатна едукација и обука за запослене у области шумарства и дрвопрераде. Идентификована је потреба активније кампање усмјерене на привлачење будућих студената на смјеру Прерада дрвета, с обзиром на изражене потребе дрвопрерађивачког сектора за овај образовни профил.

Rukovodstvo i Lazo Šinik 2

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner

HR 01