ЧАСОПИС СПРЕМАН ЗА СЦИ ЛИСТУ УСПЈЕХ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци је један од примјера успјешне међународне сарадње у области издавања међународних индексираних, референтних часописа. Оснивачи смо истакнутог међународног европског и свјетског часописа који у посљедње вријеме све више добија на значају.

СИФОР (SEEFOR – South-East European Forestry) je часопис који је основан 2009. године од стране 6 институција од којих је једна Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. У питању је часопис са слободним приступом („open access“), рецензиран („peer-reviewed), публикован у електронском (e-ISSN 1849-0891) и штампаном (ISSN 1847-6481) издању. Часопис објављује оригиналне, нове и квалитетне радове и тако доприноси научном, истраживачком и оперативном напретку у области биотехничких наука са посебним акцентом на шумарство и сродне гране. СИФОР публикује научне радове из еколошког, економског, техничког, технолошког, социјалног и свих других аспеката шумарства и прераде дрвета.

Оснивачи часописа, уједно и чланови уређивачког тима, су водеће институције из области шумарства југоисточне Европе, међу којима је и наш Факултет. Часопис објављује радове из цијелог свијета, што се може и видјети у структури објављених радова, који се налазе у репозиторијуму овог часописа. Тиме се вриједност часописа подиже на један виши ниво.

Часопис је индексиран у сљедећим базама:

- CAB abstacts,

- CrossRef,

- Directory of Open Access Journals (DOAJ),

- Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Web of ScienceTM Core Collection (Clarivate Analytics),

- Forestry abstracts,     

- Google scholar,            

- Scopus (Elsevier).

Посебно треба истаћи, да се часопис тренутно налази на листи часописа који треба да буду укључени на СЦИ листу, тренутно је на ESCI (Emerging Sources Citation Index) листи, а радови се могу наћи на Web of Science Core Collection (ESCI Database). Тренутно часопис има CiteScore0,82 за 2018. годину, ранкинг 70/139 (Q3) у категорији „Шумарство“.

Дуготрајан и мукотрпан рад на оснивању и одржавању часописа могао би ове године да добије заслужену сатисфакцију. Очекује се да СИФОР, до краја 2021. године, а можда и раније, добије импакт фактор и буде постављен на мјесто које заслужује – СЦИ листу, чиме би Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, био једна од ријетких институција која је суиздавач међународног индексираног часописа који се налази на СЦИ листи.

Поред СИФОР-а, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци је издавач још једног часописа - „Гласник Шумарског факултета“ који је основaн 2004. године и категорисан као водећи часопис националног значаја у области шумарства, а индексиран је у многим значајним свјетским цитатним базама као што су: CAB abstracts, CrossRef, ESCO, ROAD, итд. Дуготрајан и упоран рад Уређивачког одбора као и Редакционог одбора доприносе квалитету нашег часописа за који очекујемо да ће напредовати у наредним годинама кроз повећање видљивости и квалитет радова.SEEFOR

https://www.seefor.eu/Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци

http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl

 

Slike SEFOR I UNIBL

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner

HR 01