За потребе реализације пројекта „Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској“, дана 08.06.2020. године Шумарски факултет је потписао уговор са ЈПШ
„Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, „Истраживачко развојни и пројектни центар“ Бања Лука.
Опширније...

Драги студенти од данас се на Шумарском факултету Сала 4 може користити као читаоница за студенте, радно вријеме читаонице је од 08:00 до 18:00h (од понедељака до петака) уз поштовање свих мјера Института за јавно здравство Републике Српске.

Драги будући студенти, упис на први циклус студија на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци организоваће се на студијским  програмима „Шумарство“ и „Прерада дрвета“. Пријемни испит ће бити Тест општег знања и интересовања за шумарство или Тест општег знања и интересовања за прераду дрвета, зависно од студијског програма на који се кандидати опредијеле. 
Опширније...

Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци

Организационе јединице Универзитета у Бањој Луци ће организовати испитне рокове у од 08.06.2020. до 30.10.2020. године.

Испити ће се одржавати у пет испитних рокова и осам термина, уз могућност коришћења субота, и то:

Опширније...

Универзитет у Бањој Луци органиизује упис нове генерације студената, у академској 2020/2021. години.

У наставку се налази календар активности везаних за упис нове генерације студената.
Опширније...

Поштовани,

Обавјештавамо вас да је Министарство за научнотехнолошки развој, информационо друштво и високо образовање Републике Српске дана 11.05.2020. године обавијестило Универзитет у Бањој Луци о престанку Инструкције о организовању минималног процеса рада на високошколским установама од 16.03.2020. године.

Опширније...

За потребе Шумарског факултета, средствима које је обезбиједило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске набављена је значајна количина савремених инструмената.
Опширније...

savez banner