Бранислав Цвјетковић, ма

Branislav Cvjetkovic

Катедра за шумарску генетику и оснивање шума

Виши асистент

Канцеларија бр.:  13

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 108


Биографија

Основни подаци:

Рођен 24.04. 1983. у Сребренику.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2008.

Мастер шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2011.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 2009.


Активности

Сарадник на наставним предметима:

 Оснивање шума и плантажаШумско сјеменарство и расадничарствоСистеми антиерозионог пошумљавања

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

Сјеменарство, производња садног материјала, пошумљавање.

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

Члан редакционог одбора - Информативни билтен Шумарског факултета

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

-

Научно и стручно усавршавање:

Стручно-научно усавршавање у трајању од 5 мјесеци на Свјетском шумарском институту и Орегонском државном Универзитету (World Forestry Insitute i Oregon State University) у Портланду, Орегон, Сједињене Америчке Држве.

Рад у лаборатроији за шумарску генетику на Баварском институту за сјеменарство и пошумљвање са темом „Genetic variability of Norway spruce in progeny tests in Bosnia and Herzegovina”,

Краткорочни истраживачки боравак (Short Term Scientific Mission – STSM) у трајању од 1 мјесец на Баварском институту за сјеменарство и пошумљвање са темом „Genetic markers for traceability and control of origin for Picea sithcensis and Quercus rubra”.

COST Action FP 0905: New Genetic Engineering Techniques for Tree Improvement, February 12th - 14th 2013, Lisbon, Portugal;

COST Action FPS12O2: Genetic diversity of marginol tree populations: from genomics to phenotypic variation 13th - 16th of June 2016, Novi Sad, Serbia;

COST Action FPS14O3: Non-native tree species in Europe in the viewpoint of climate change: challenges, risks, opportunities – trade-offs, August 23th – 27th 2016, Zagreb – Zalesina, Croatia. 

Чланство у научним и стручним удружењима:

NVO “Arbor Magna” – Невладина орзанизација за заштиту природног наслеђа

CEFFOR – Удружење грађана – Центар за шуме

Члан Management Committee у COST акцији FP1202 - Strengthening conservation: a key issуe for adaptation of marginal/peripheral popуlations of forest tree to climate change in Eуrope (MaP-FGR)  

Члан Management Committee у COST акцији FP1403 - Non-native tree species for Eуropean forests - experiences, risks and opportуnities (NNEXT)

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

-

Радови објављени у научним часописима и радови са научних скупова:

Mataruga, M. Isajev, V., Ilić, B., Cvjetković, B. (2010): The importance of genetic melioration of oak seed stands (Quercus petraea Matt. / Liebl.) in the light of climate changes. International Scientific Conference ”Forest Ecosystems and Climate Changes”, Belgrade, March  9th-10th 2010, Proceedings: 49-58.

Lukić, Z., Govedar, Z. Dukić, V., Cvjetković, B., Tubin, G. (2010): The need for the formation of interest groups in the private forestry sector on the example of Novi Grad. Defendology, vol. XIII, No 27-28, Banja Luka: 27-39.

Mataruga, M. Isajev, V., Orlović, S., Daničić, V., Cvjetković, B. (2010): The conservation program of forest genetic resources in the Republic of Srpska - an entity in Bosnia and Herzegovina. Biennial International Symposium “Forest and Sustainable Development”, Brasov-Romania, October 15th -16th 2010, Proceedings: 65-70.

Mataruga, M., Daničić, V., Cvjetkovic, B. (2010): Teorijske osnove značaja sprovođenja genetskih melioracija u funkciji uređenja sjemenskih sastojina. Šumarstvo  3-4, Beograd:101-110.

Mataruga, M. Isajev, V., Burlica, Č., Balotić, P., Cvjetkovic, B. (2010): Progeny tests of Norway spruce (Picea abies Karst.) in Bosnia and Herzegovina - European contribution to the ex-situ conservation. First Serbian Forestry Congress, Belgrade, November 11th - 13th 2010, Proceedings: 378-389.

Mataruga, M. Isajev, V., Ilić, B., Cvjetković, B. (2010): Značaj genetičkih melioracija u sjemenskim sastojinama hrasta kitnjaka (Quercus petraea /Matt./Liebl.) u svjetlu klimatskih promjena. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, No 2: 71-86.

Mataruga, M. Isajev, V., V. Daničić, Cvjetković, B. (2011): The dynamics of germination and morphometrics properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) saplings in terms of early indicators of tolerance toward the drought. Genetica Vol. 43, No. 1: 75-90.

Maunaga, Z. Dukić, V., Cvjetković, B. (2011): The structure of the trees and the production of seed material in seed stands of beech, Fourth International Congress "Environmental, health, work, sport", September 8th – 10th 2011, Banja Luka, Proceedings: 145-151.

Daničić, V., Isajev, V., Mataruga, M., Cvjetković, B. (2012): Morfološke karakteristike polena klonova bijelog bora (Pinus sylvestris L.) iz sjemenske plantaže u Stanovima. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banja Luci, br. 16: 31-44.

Dukić, V., Mataruga, M., Maunaga, Z., Petrović, D., Cvjetković, B. (2012): Growth models of Serbian spruce (Picea omorika Pančić/Purkyne) trees in different biological position in the seed culture “Zanožje Vitez”. International Scientific Conference “Forests in the future – sustainable use, risks and challenges”, October, 4th – 5th 2012, Institute of Forestry Belgrade, Proceedings: 73-80.

Dukić, V., Maunaga, Z., Cvjetković, B. (2012): Razvojne kakrakteristike sastojina crne johe u Republici Srpskoj. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banja Luci, br. 16: 61-76.

Dukić, V., Maunaga, Z., Cvjetković, B. (2012): Struktura krošanja i obrast sastojina crne johe. Glasnik Šumarskog fakulteta u Banja Luci, br. 17: 33-50.

Daničić, V., Isajev, V., Mataruga, M., Cvjetković, B. (2012): Variability of flowering and seed crop in a clonal seed orchard of Scots pine (Pinus sylvestris L.). International Scientific Conference “Forests in the future – sustainable use, risks and challenges”, October, 4th – 5th 2012, Institute of Forestry Belgrade, Proceedings: 441-450.

Daničić, V., Isajev, V., Mataruga, M., Cvjetković, B., Milijević, I. (2012): Variability of photosynthetic pigments content of scotch pine (Pinus sylvestris L.) in the seed orchard. International Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry”, Banjaluka, Republic of Srpska/BiH, November, 1st - 4th 2012, Proceedings: 687-697.

Milijević, I., Isajev, V., Mataruga, M, Daničić, V., Cvjetković, B. (2012): Application of herbicides for weed control in transplant bed of spruce seedlings (Picea abies L. Karst.) International Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry”, Banjaluka, Republic of Srpska/BiH, November, 1st - 4th 2012, Proceedings: 647-661.

Cvjetković, B., Mataruga, M. Isajev, V., Lević, J., Lučić, A., Trkulja, V,. Kremenović, Ž. (2013): Variability in germination and germination dynamics of differently treated seeds of Serbian spruce (Picea omorika Pančić/Purkynĕ). Genetika, Vol 45, No. 1: 109-119.

Ballian, D., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B., Bogunić, F., Mataruga, M. (2013): Genetic differentiation in seed stands of European beech (Fagus sylvatica L.) in part of Bosnia and Herzegovina. Genetika, vol. 45, No 3: 895-906.

Orlović, S., Stojnić, S., Pilipović, A., Pekeč, S., Mataruga, M., Cvjetković, B., Miljković, D. (2014): Variation in leaf photosynthetic traits of wild cherry (Prunus avium L.) families in a nursery trail, Šumarski list, 7-8: 381-386.

Popović, V., Lučić, A., Šijačić-Nikolić, M., Ćirković-Mitrović, T., Rakonjac, Lj., Cvjetković, B., Mladenović-Drinić, S. (2014): Analysis of inter-line variability of Bald cypress (Taxodium distichum L. Rich.) juvenile seedlings using morphometric markers. Genetika, Vol. 46, No 1: 117-128.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Dukić, V., Daničić, V., Lučić, A. (2015): The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenance test in Bosnia and Herzegovina. Proceedings of the Biennial International Symposium “Forest and sustainable development”, Transylvania University press: 79-88.

Mataruga, M., Topić, Z., Cvjetković, B. (2015): Variability of morphophysiological traits of checker tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz.) fruits and seeds in the Republic of Srpska (B&H). Proceedings of the Biennial International Symoposium “Forest and sustainable development”, Transylvania University press: 44-49.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Šijačić-Nikolić, M., Daničić, V., Lučić, A. (2015): Bud burst and height increment of Norway spruce (Picea abies Karst.) in progeny tests in Bosnia and Herzegovina, International Conference “Reforestation challenges”, June 3rd-6th 2014, Belgrade, Serbia. Proceedings: 251-259.

Jović, G., Dukić, V., Maunaga, Z., Stajić, B., Cvjetković, B., Subotić, J. (2015): Perspectives of Austrian pine planted forest in the forest management area “Teslić”. International Conference “Reforestation challenges”, June 3rd-6th 2014, Belgrade, Serbia, Book of abstracts: 52.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Šijačić-Nikolić, M., Ivetić, V., Daničić, V., Stojnić, S., Stojanović, M. (2015): Norway spruce (Picea abies Karst.) seedlings survival in progeny test „Drinić“. Bulletin of Faculty of Forestry Banja Luka No 22: 5-14. 

Stojnić, S., Orlović, S., Ballian, D., Ivanković, M., Šijačić-Nikolić, M., Pilipović, A., Bogdan, S., Kvesić, S., Маtaruga, М., Daničić, V., Cvjetković, B., Miljković, D., von Wuehlisch, G. (2015): Provenance by site interaction and stability analysis of European Beech (Fagus sylvatica L.) provenances growth in common garden experiment, Silvae Genetica, Vol. 64, No. 4: 133-147.

Fady, B., Aravanopoulos, F.A., Aliyoti, P., Mátyás, von Wühlisch, Westergren, M., Belletti, P., Cvjetković, B., Ducci, F., Hubber, G., Kelleher, C.T., Khaldi, A., Bou Dagher Kharrt, M., Kreiger, H., Kramer, K., MÜhlethaler, Z., Perić, S., Perry S., Rousi, M., Sbay, H., Stojnić, S., Tijardović, M., Tsvetkov, I., Varela, M.C., Vendramin, GG., Zlatanov, T. (2016): Evolution-based approach needed for the conservation for the conservation and silviculture of pherpheral forest tree populations. Forest ecology and management 375: 66-75.

Bolte, A., Czajkowski, T., Cocozza, C., Tognetti, R., De Miguel, M., Pšidová, E., Ditmarova, L., Dinka, L., Delzon, S., Cochard, H., Ræbild, A., De Luis, M., Cvjetkovic, B., Heiri, C.,  Müller, J. (2016): Desiccation and mortality dynamics in seedlings of different European beech (Fagus sylvatica L.) populations under extreme drought conditions. Frontiers in Plant Science,  doi: 10.3389/fpls.2016.00751.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Šijačić-Nikolić, M., Dukić, V., Popović, V. (2016): Varijabilnost morfoloških karakteristika smrče u testovima potomstva u Bosni i Hercegovini, Glasnik šumarskog fakulteta u Beogradu 113: 11-34. DOI:  10.2298/GSF1613011C.

Завршни радови и дисертације:

Цвјетковић Б. (2008): Могућност пошумљавања крша коров дрветом (Ailantus altissima, Mill.) уз примјену нових технологија. Диполомски рад, одбрањен 23.06.2008. год. на Шумарском факултету Универзитета у Бања Луци.

Цвјетковић Б. (2011): Утицај микобиота на динамику клијања и могућност чувања сјемена Панчићеве оморике (Picea omorika Panč./Purkyne). Мастер рад, одбрањен 21.10.2011. год. на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Остале публикације:

Cvjetković, B. (2013): Climate Changes and its Impact on Forests in Bosnia and Herzegovina. The Forestry Soуrce, Society of American Foresters, Vol. 18, No 11: 8.

Матаруга, М., Исајев, В., Орловић, С.,  Ђурић, Г., Брујић, Ј., Даничић, В., Цвјетковић, Б., Ћопић, М., Балотић, П. (2013): Програм очувања шумских генетичких ресурса Републике Српске 2013-2025 године. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске: 9-176. Стратешки документ.

Konnet, M., Cvjetković, B. (2016): P. omorika im Fokus des ASP – ASP intensiviert Zusammen mit Bosnien und Herzegwina, LWF aktuel/2, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Freising: 27

Пројекти

2008.

Пројекат: Избор врста и екотипова, метода и нових технологија за потребе пошумљавања аридних терена – крша (учесник на пројекту)

2009.

Projekat- Генетски диверзитет и варијабилитет питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у БиХ (учесник на пројекту) 

2010.

Пројекат: Очување и усмјерено коришћење генофонда смрче (учесник на пројекту)

Пројекат - Очување и одржива употреба биљних генетичких ресурса (учесник на пројекту)

Пројекат - Оснивање сјеменских плантажа смрче (Picea abies Karst) (учесник на пројекту)

2011. 

Пројекат очувања шумаких генетичких ресурса Републике Српске (учесник на пројекту)

Отклањање дормантости сјемена најчешће коришћених лишћарских врста  у производње садног материјала у РС (учесник на пројекту)

Оптимално стање састојина црне јохе као предуслов достизања максималне економичне производње квалитетних сортимената (учесник на пројекту)

GIS – База потенцијалних заштићених подручја у РС-у (учесник на пројекту)

Генетички диверзитет и морфолошко-полмолошки варијабилитет питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у Босни и Херцеговини (учесник на пројекту)

2012. 

Генетичка карактеризацја смрче (Picea abies Karst) у Републици Српској (учесник на пројекту)

2013. 

Трансфер шумских генетичких ресурса у свјетлу климатских промјена (assisted migration), студијски боравак на свјетском шумарском институте (World Forestry Insitуte, Portland, Oregon)

Очување генетичких ресурса храста китњака (Qуercуs petraea Mat Leibl) спровођењем ген-мелиорација у сјеменској састојини S.S.180.1402.18 у Ш.У. „Козара“ – Козарска Дубица (учесник на пројекту)

2014.

Кошарачка врба – пројекат развоја локалне заједнице (учесник на пројекту)

2015.

Ожиљавање Панчићеве оморике (Picea omorika Panč./Pуrk) у функцији очувања врсте (учесник на пројекту)

TA T4F project: Genetic variability of Norway sprуce in progeny tests in Bosna and Herzegovina (Internacionalni projekt) (учесник на пројекту)

Подршка имплементацији COST акције:STReESS-Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS (учесник на пројекту)

2016

Техничка помоћ за кориштење енергије на бази дрвета за побољшање одрживог економског руралног развоја и задовољење циљева у вези са обновљивом енергијом за 2020. годину за Западни Балкан (Internacional UN Projekt) (Учесник на пројекту)

Диференцијална рента у шумарству Републике Српске (Учесник на пројекту) Проучавање генетичке структуре природних популација Панчићеве оморике у циљу дефинисање ex-sitу конзервације (Participant in the project)

Подршка имплементацији COST aкције: Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest trees to climate change in Europe (MAP-FGR) 

Израда инвестиционог програма газдовања шумским плантажама за подручје РЖР „Љубија” Приједор (Учесник на пројекту)

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner