Дендрологија

Предмет омогућава студентима да науче основне морфолошке, еколошке, биолошке и хоролошке особине дрвенастих врста, као и њихову систематику и номенклатуру, те да стечено знање примијене приликом разликовања аутохтоне и најзначајније алохтоне дендрофлоре присутне у Републици Српској и БиХ.

Катедра: Силвиекологија

Шифра предмета: ОШ13ДЛОГ

Статус предмета: обавезан

Семестар: II

Фонд часова: 3П+3В уз 4 дана теренске наставе

Број ЕЦТС бодова: 8

Наставник: Др Југослав Брујић, доц.

Сарадник: Др Владимир Ступардоц.

Условљеност другим предметима: положен испит из Ботанике II
Исходи учења (стечена знања):

Студенти стичу теоријско и практично знање о аутохтоним и алохтоним врстама дрвећа и жбуња. Теоријско знање обухвата биолошка и еколошка својства, морфолошке карактеристике, унутарврсну варијабилност, ареал, те привредну и еколошку важност врста. Практично студенти стичу способност препознавања дрвенастих врста на основи различитих морфолошких обиљежја: хабитуса, коре, листа, избојака и пупова листопадних врста зими, цвјетова, плодова и сјеменки.

Садржај предмета:

Биолошка, морфолошка и еколошка својства, хорологија, унутарврсна варијабилност, привредна и еколошка важност појединих врста из појединих родова голосјеменица и скривеносјеменица. Родови припадају породицама: Ginkgoaceae, Pinaceae, Taxodiaceae, Cupresaceae, Taxaceae, Cycadaceae, Ephedraceae, Magnoliaceae, Lauraceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Platanaceae, Hamamelidaceae, Ulmaceae, Moraceae, Juglandaceae, Fagaceae, Betulaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Cistaceae, Tamaricaceae, Salicaceae, Ericaceae, Pittosporaceae, Hydrangeaceae, Grossulariaceae, Rosaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae, Elaeagnaceae, Thymelaeaceae, Myrtaceae, Punicaceae, Cornaceae, Loranthaceae, Celastraceae, Aquifoliaceae, Buxaceae, Euphorbiaceae, Rhamnaceae, Vitaceae, Staphyleaceae, Sapindaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Anacardiaceae, Simaroubaceae, Rutaceae, Araliaceae, Apocynaceae, Verbenaceae, Lamiaceae, Oleaceae, Scrophulariaceae, Bignoniaceae, Caprifoliaceae, Liliaceae, Smilacaceae, Ruscaceaeи Agavaceae. Предметом су обухваћене аутохтоне и алохтоне врсте дрвећа и жбуња у Републици Српској и БиХ, а редослијед предавања је према систематици.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабараторијске вјежбе, теренска настава и консултације.

Литература:

Јовановић Б. (2008): Дендрологија. Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд

Вукићевић Е. (1987): Декоративна дендрологија. Научна књига, Београд.

Цвјетићанин Р. (2008): Практикум из дендрологије. Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд

Фукарек П. (1965): Наше листопадно дрвеће и грмље – распознавање врста према избојцима и пуповима. Државна заложба Словеније, Љубљана.

Брујић Ј., Ступар В. и Милановић Ђ. (2004): Photoforest – CD атлас дрвећа и жбуња Републике Српске и сусједних подручја. Шумарски фаакултет, Универзитет у Бањој Луци.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Семинарски рад (0-10 бодова); Израда и одбрана хербаријума (0-10 бодова); Колоквијум (0-30 бодова); Завршни испит (0-50 бодова).

Остале напомене за предмет:

-

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Резултати испита Дендрологија

No Documents available

Наставни материјали Дендрологија

No Documents available

Корисно на интернету Дендрологија