Одлуке

Одлука о појединачној одговорности запослених на Универзитету у Бањој Луци за пропусте у раду који доводе до материјалне и других видова штете по Универзитет


Одлука о матичности факултета/ Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области

Измјена и допуна Одлуке о матичности факултета/ Академије умјетности и студијскох програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015.


Одлука о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину I циклуса студија и у прву годину II циклуса студија у академској 2016/17. години на јавним високошколским установама

Одлука о измјенама Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2016/17. години на јавним високошколским установама


Одлука о висини школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2016/17. годину


Одлука о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија за школску 2016/2017. годину

Листа одговорних наставника и сарадника на I циклусу студија за школску 2016/2017. годину

Листа одговорних наставника и сарадника на II циклусу студија за школску 2016/2017. годину

Листа одговорних наставника и сарадника на III циклусу студија за школску 2016/2017. годину

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn