Др Драган Чомић

Dragan Comic

Катедра за економику и организацију у шумарству

Доцент

Канцеларија бр.: 13

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 108


Биографија

Основни подаци:

Рођен 18.05.1979. у Сарајеву.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2005.

Магистар економских наука, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2009.

Доктор шумарских наука из области економике и организације шумарства, Шумарски факултет,  Универзитет у Бањој Луци, 2016.

Запослење:

Предузеће за прераду, дораду и продају љековитог биља "Љекобиље", Требиње, 2000-2001.

Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука, 2005.

Универзитет Бања Лука, Шумарски факултет, Пољопривредни факултет, 2010. до данас.


Активности

Наставник на наставним предметима:

Политика и организација у шумарству, Предузетништво у шумарству.

Сарадник на наставним предметима:

Економика предузећа у шумарству, Политика и организација у шумарству, Трговина дрветом, Основи маркетинга у шумарствуПредузетништво у шумарству, Друштвено одговорно пословање у шумарству, Економика шумарства, Маркетинг у шумарству, Менаџмент и организација предузећа у шумарству

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

Економика и организација у шумарству (Економика предузећа у шумарству, Економика шумарства, Организација и пословање предузећа, Основе маркетинга у шумарству, Трговина дрветом, Шумарство у развоју руралних подручја)

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

 

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

 • Regionalni projekt ’’Slijedeći koraci u implementaciji Aarhuske konvencije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskog republici Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori, Kosovu (teritorija pod nadležnošću UN-a)’’, Implementacija projekta ‘’Aarhus u praksi’’, Ministarstvo inostranih poslova Holandije u saradnju sa RECom, 2006.
 • Regionalni projekat: Zaštita urbanih šuma i zelenih površina, Protection of Urban forests and green areas- SECTOR regionalni program “Supporting Environmental Civil Society Organisations in Southeastern Europe“- projekat se provodi putem grant programa Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC- Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe's), donirano od strane Švedske internacionalne razvojne organizacije– SIDA, grant br. 21812, septembar 2008.
 • Nacionalni projekt u okviru DRP projekta: ‘’Pošumljavanje obala Vrbasa u cilju sprečavanja erozije i poboljšanja kvaliteta vode’’,UNDP i GEF, 2006
 • Nacionalni projekt Civilno društvo i građani CDG, podprojekat: ’’Koalicino zagovaranje zakonske zaštite Vrbaskog zaštitnog područja’’, Vlada Holandije, Centri civilnih inicijativa CCI, 2008.
 • Nacionalni projekat: ‘’Podrška urbanoj održivost gradskog zelenila Banjaluke, nacionlani SECTOR projekat REC, SIDA, Švedska, 2007.
 • Nacionalni projekat: ''Edukacija omladine u cilju jačanja svijesti o važnosti i   načinima zaštite gradskog zelenila i šumskih ekosistema - Javni poziv za finansiranje omladinskih aktivnosti u 2008.godini, Administrativna služba Grada Banja Luka– Odjeljenje za društvene djelatnosti, januar 2009
 • Jačanje svijesti o održivim metodama izgradnje objekata- projekat u okviru SECTOR nacionalnog programa, finansiran od strane Švedske razvojne agencije (SIDA) i implementiran od strane REC-a Bosne i Hercegovine, februar 2009.
 • TCP/RER/3502 (BiH)-Tehnička pomoć za korištenje energije na bazi drveta za poboljšanje održivog ekonomskog ruralnog razvoja i zadovoljenje ciljeva u vezi sa obnovljivom energijom za 2020. godinu za Zapadni Balkan", Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu (Food and Agricultural Organization of the United Nations- FAO), 2016.
 • ''Diferencijalna renta u šumarstvu Republike Srpske'', Vlada Republike Srpske,Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2016.

Научно и стручно усавршавање:

 • COST akcija: ’’Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Management And Policy (FACESMAP)’’, Sopron, Mađarska, 2013.
 • COST akcija: "Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests"
 • COST akcija: Capacity Building in Forest Policy and Governance in Western Balkan Region – CAPABAL: ’’ 1ST Core Group and joint WG meeting’’, Beograd, Srbija, februar, 2015.
 • COST akcija FACESMAP: ''6`th MC and WG Meeting’’, 16-18.09.2015., Beč, Austrija
 • Online konferencija: "Climate Smart Forestry: Responsible forestry to reduce GHG emissions", World Wildlife Fund WWF online conference, 11.02.2016.

Чланство у научним и стручним удружењима:

Академско удружење "Еко логиц", Бања Лука, 2005-2010.

Институт за квалитет и одрживи развој ‘'ИКОР'', Бања Лука, 2005-2010.

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

 

 

Објављени радови међународног значаја:

Чомић, Д. (2004). ЕИОНЕТ Босне и Херцеговине у функцији заштите здравља људи, имовине и природних добара. Научна конференција са међународним учешћем -Зборник радова: Оцјена професионалног ризика и заштита здравља људи . Бања Лука, Босна и Херцеговина, 23-24. септембар 2004. Бања Лука: Институт заштите, екологије и информатике. (201-210).

Чомић, Р., Шуматић, Н., Матић, С., Чомић, Д. (2004). Вишенамјенска улога градског зеленила у заштити животне средине. Научна конференција са међународним учешћем -Зборник радова: Оцјена професионалног ризика и заштита здравља људи . Бања Лука, Босна и Херцеговина, 23-24. септебмар 2004. Бања Лука: Институт заштите, екологије и информатике. (229-239).

Čomić, D. (2005). Environmental impact assessment of Corridor Vc on flora, fauna and landscape, with some protection measures proposal. 2.Međunarodni znanstveni simpozij: Koridor VC kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran. Osijek, Hrvatska, novembar 2005. Osijek: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek. (580-594).

Чомић, Д. (2006). Утицај дрвенасте вегетације урбаних средина на побољшање квалитета ваздуха. Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем: Заштита ваздуха и здравље. Бања Лука, Босна и Херцеговина, април 2006. Бања Лука: Институт заштите, екологије и информатике. (331-337).

Чомић, Д. (2006). Предуслови за одрживи развој екотуризма као основе за економску самоодрживост заштићених подручја. Међународна научна конференција: Газдовање шумским екосистемима националних паркова и других заштићених подручја. Јахорина, Босна и Херцеговина, 05-08. јул 2006. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет. (331-339).

Чомић Д., Вељко Р., Вучић Г., Драгојевић С. (2008). Дрвенасте врсте у функцији одрживости урбаних средина. Научно-стручни скуп са међународним учешћем: Савремене технологије за одрживи развој градова. Бања Лука, Босна и Херцеговина, 14-15. новембар 2008.. Бања Лука: Институт заштите, екологије и информатике. (945-959).

Чомић, Д., Вељко, Р., Шеварика, Р. (2009). Цјеловити систем управљања отпадом и приједлог мјера збрињавања отпада у Бањој Луци. Научно-стручни скуп са међународним учешћем: Безбједност и здравље на раду и заштити животне средине. Бања Лука, Босна и Херцеговина, 24-26. јун 2009. Бања Лука: Институт заштите, екологије и информатике. (941-949).

Чомић, Д. (2009). Потребе заштите природних и цивилизацијских вриједности и ријеткости ’’Врбаског заштитног подручја’’- дио Република Српска. Научно-стручни скуп са међународним учешћем: Безбједност и здравље на раду и заштити животне средине. Бања Лука, Босна и Херцеговина, 24-26. јун 2009. Бања Лука: Институт заштите, екологије и информатике. (933-940).

Čomić, D., Glavonjić, B. (2012). Analysis of the possibilities for carbon credits generating in private forests. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem: Šumarska nauka i praksa u cilju održivog razvoja šumarstva, 20 godina Šumarskog fakultet u Banjoj Luci. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 1-4. novembar 2012. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. (697-726).

Glavonjić B., Čomić D. (2012). South East European forest products market: Actual situation and tendencies of development. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem: Plenarni referat, Šumarska nauka i praksa u cilju održivog razvoja šumarstva, 20 godina Šumarskog fakultet u Banjoj Luci. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 1-4. novembar 2012. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet. (75-92).

Радови објављени у зборнику радова института/факултета и стручни радови:

Чомић Д. (2009). Економски аспекти увођења система менаџмента квалитетом у предузећу ’’Индустријске планаже’’ Бања Лука. Гласник Шумарског факултета бр.11. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет. (111-131).

Говедар З., Лукић З., Чомић Д. (2011). Актуелна проблематика незапослености високообразованих кадрова у шумарству Републике Српске. Зборник радова ’’Незапосленост’’ са научног скупа: Актуелни тренутак незапослености у Републици Српској. Бања Лука: Клуб интелектуалаца 123, Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања Бања Лука. (136-147).

Чомић, Д. (2011). Анализа потреба и могућности ФСЦ цертификације приватних шума у Републици Српској. Гласник Шумарског факултета бр.15. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет. (49-73).

Чомић, Д., Шкрбић, Н., Бећировић, Џ., Миловановић, М. (2013). Преглед организација и институција шумарства у Републици Српској, Федерацији БиХ, Србији, Хрватској и Црној Гори. Гласник Шумарског факултета бр.18. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет. (57-90).

Каповић, М., Чомић, Д., Лазовић, Н. (2013). Анализа тренда промјена типова климата на подручју Фоче. Гласник Шумарског факултета бр.19. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет. (7-22).

Завршни радови и дисертације:

Д. Чомић (2005). Приједлог организације ЕИОНЕТ мреже у БиХ у функцији заштите шума од пожара. Дипломски рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет.

Д. Чомић (2009). Економски аспекти увођења и побољшања квалитета производа (на примјеру предузећа ''Индустријске плантаже'' Бања Лука). Магистарски рад, Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет.

Д. Чомић (2016). Економско моделирање генерисања карбон кредита у засадима топола. Докторска дисертација, Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет.

 

Остале публикације:

 • Брошура: ‘’Aarhus u praksi’’, стручни сарадник, Академско удружење ‘’Eko logic’’,  Бања Лука, јуни 2006.
 • Брошура: ‘’Пошумљавања обала Врбаса у циљу спречавања ерозије и побољшања квалитета воде’’, стручни сарадник, Академско удружење ‘’Eko logic’’,  Бања Лука, јули 2006.
 • Елаборат: ‘’Елаборат здравственог стања са мјерама за планирање, одржавање, и заштиту стабала на предметним дрворедима Града Бање Луке’’, уредник и стручни сарадник, Академско удружење ‘’Eko logic’’,  Бања Лука, дец.2007.
 • Елаборат: ‘’Природне и цивилизацијске вриједности Врбаског заштитног подрчја’’, уредник и стручни сарадник, Академско удружење ‘’Eko logic’’,  Бања Лука, нов.2008.
 • Студија: ‘’Заштита урбаних шума и зелених површина’’, уредник и стручни сарадник’’, уредник и стручни сарадник, Академско удружење ‘’Eko logic’’,  Бања Лука, нов.2009.
 • Елаборат: ’’ Заштита на раду у процесу сјече и израде дрвних сортимената’’,  стручни сарадник, Академско удружење ‘’Eko logic’’ и Удружење приватних шумовласника ‘’Наша шума’’, Бања Лука, јули 2011.

Пројекти - руковођење

 • Regionalni projekt ’’Slijedeći koraci u implementaciji Aarhuske konvencije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskog republici Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori, Kosovu (teritorija pod nadležnošću UN-a)’’, Implementacija projekta ‘’Aarhus u praksi’’, Ministarstvo inostranih poslova Holandije u saradnju sa RECom, 2006.
 • Regionalni projekat: Zaštita urbanih šuma i zelenih površina, Protection of Urban forests and green areas- SECTOR regionalni program “Supporting Environmental Civil Society Organisations in Southeastern Europe“- projekat se provodi putem grant programa Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC- Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe's), donirano od strane Švedske internacionalne razvojne organizacije– SIDA, grant br. 21812, septembar 2008.
 • Nacionalni projekt u okviru DRP projekta: ‘’Pošumljavanje obala Vrbasa u cilju sprečavanja erozije i poboljšanja kvaliteta vode’’,UNDP i GEF, 2006
 • Nacionalni projekt Civilno društvo i građani CDG, podprojekat: ’’Koalicino zagovaranje zakonske zaštite Vrbaskog zaštitnog područja’’, Vlada Holandije, Centri civilnih inicijativa CCI, 2008.
 • Nacionalni projekat: ‘’Podrška urbanoj održivost gradskog zelenila Banjaluke, nacionlani SECTOR projekat REC, SIDA, Švedska, 2007.
 • Nacionalni projekat: ''Edukacija omladine u cilju jačanja svijesti o važnosti i   načinima zaštite gradskog zelenila i šumskih ekosistema - Javni poziv za finansiranje omladinskih aktivnosti u 2008.godini, Administrativna služba Grada Banja Luka– Odjeljenje za društvene djelatnosti, januar 2009
 • Jačanje svijesti o održivim metodama izgradnje objekata- projekat u okviru SECTOR nacionalnog programa, finansiran od strane Švedske razvojne agencije (SIDA) i implementiran od strane REC-a Bosne i Hercegovine, februar 2009.
 • TCP/RER/3502 (BiH)-Tehnička pomoć za korištenje energije na bazi drveta za poboljšanje održivog ekonomskog ruralnog razvoja i zadovoljenje ciljeva u vezi sa obnovljivom energijom za 2020. godinu za Zapadni Balkan", Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu (Food and Agricultural Organization of the United Nations- FAO), 2016.
 • ''Diferencijalna renta u šumarstvu Republike Srpske'', Vlada Republike Srpske,Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2016

 

 1. Програм дугорочног развоја Предузећа ‘’Херцеговина биље’’, Љубиње, април, стручни сарадник 2005
 2. Студија о дугорочном развоју предузећа  ‘’Индустријске плантаже’’ Бањалука, стручни сарадник мај, 2005.
 3. Програм дугорочног развоја Ловишта ’’Змијање’’ Бања Лука, стручни сарадник,  јуни  2005
 4. Razvoj male komercijalne poljoprivrede (Small Scale Commercial Agriculture Projects-SSCADP), Implementacija projekta: ’’Poboljšanje kvaliteta proizvoda inkubatorske proizvodnje u preduzeću  Ljubivit ad Ljubinje’’, World Bank, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  Republike Srpske, br. BA-SSCADP-BOS-3742-GR-BL-GR-06-013, projekt koordinator i stručni saradnik,  2006.
 5. Razvoj male komercijalne poljoprivrede (Small Scale Commercial Agriculture Projects-SSCADP), Implementacija projekta: ’’Poboljšanje kvaliteta pčelinjih proizvoda Ljubinjskog udruženja pčelara’’ World Bank, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  Republike Srpske, br. BA-SSCADP-BOS-3742-GR-BL-GR-06-012, projekt koordinator i stručni saradnik,  2006.
 6. Razvoj nacionalnih standarda za održivo upravljanje i certifikaciju šuma u BiH (QCBS-004), Studija o pravnom, institucionalnom, političkom i operativnom okviru šumarstva Bosne i Hercegovine, projekt razvoja i konzervacije šuma (FDCP) kredit Svetske Banke BOS 3779, saradnik, 2006.
 7. ‘’Identifikacija šuma visoke zaštitne vrijednosti'', član radne grupe iz RS, UNDP, World Bank- BiH Forest Development and Conservation Project,  2006.
 8. Припрема предузећа «Индустријске плантаже»  Бањалука за сертификацију система менаџмента квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001, стручни консултант, 2007. године,
 9. Priprema preduzeća «Beoplast»  Trn za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO 14001, projekt menadžer i stručni konsultant, 2009. godine,
 10. Jačanje svijesti o održivim metodama izgradnje objekata- projekt koordinator, projekat u okviru SECTOR nacionalnog programa, finansiran od strane Švedske razvojne agencije (SIDA) i implementiran od strane REC -a Bosne i Hercegovine, februar 2009.
 11. Учешће у изради документације за добијање еколошке дозволе  својсту истраживача сарадника за област екологије (планови активности, докази уз захтјев, студије утицаја на животну средину) за преко 250 организација у БиХ
 12. Учешће у изради и имплементацији пројекта: ’’Прелиминарна припрема приватних шумовласника за сертификацију по захтјевима ФСЦ стандарда’’, Влада Републике Српске, Агенција за шуме, април 2011.
 13.  Учешће у изради и имплементацији пројекта: ’’Пројектовање модела децентрализације у области шумарства Републике Српске’’, Влада Републике Српске, Агенција за шуме, април 2011.
 14. Пројект координатор: ''Испитивање интереса власника приватног земљишта у РС за пошумљавање у циљу генерисања карбон кредита'', Наша Шума, 2011.
 15. Projekt menadžer i stručni konsultant: ’'Priprema drvoprerađivačkih preduzeća za proces sertifikacije u skladu sa FSC CoC standardima (za 5 drvoprerađivačkih preduzeća)’’, Privredna komora RS, putem grant programa projekta FIRMA podržanog od SIDA-e i USAID-a, nov. 2011.
 16. Projekt menadžer i stručni konsultatn: ''Implementation of the FSC Chain of Custody for wood processing company Mig Commerce Ribnik''. EBRD (Evropska banka za obnovui i razvoj) Business Advisory Service (BAS), u okviru programa ''Žene u biznisu na Zapadnom Balkanu''; 2012.
 17. Пројект менаџер и стручни консултатн: ''Имплементација EN+ стандарда у предузећу ФАШ Шипово''. Бања Лука, Шипово, 2015.
 18. Stručni konsultatnt: ’’Analiza nedostataka za pravni i regulatorni okvir proizvodnje energije od drvne biomase’’. Program Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke „Aid for Trade“. Banja Luka, Sarajevo, 2015.
 19. Учесник у изради елабората испред Шумарског факултета Бања Лука за потребе пројекта: Израда модерног концепта макро и микроорганизације у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац 2016. 
 20. Стручни консултант: ''Потенцијали шумских ресурса у оквиру јединице локалне самоуправе Босански Петровац'', 2016.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner