Катедра за шумарску генетику и оснивање шума

Milan Mataruga
Шеф катедре:
Проф. др Милан Матаруга
редовни професор
Широк спектар предмета који се проучавају на Катедри за шумарску генетику и оснивање шума омогућава студентима стицање најсавременијих знања у области шумарске генетике, варијабилности, метода оплемењивања шумског и украсног дрвећа и жбуња, очувања генетичких ресурса, производње сјемена и садног материјала, те подизања нових шума (засада) разничите намјене: производне (дугорочни и крткорочни засади), социјалне и еколошке (заштитне).
Динамичност развоја науке у областима којима се Катедра бави захтијева од њених чланова констатно усавршавање. Особље катедре стиче своја знања у престижним Европским и свјетским институцијама, а константно присуство у међународним истраживачким пројектима и научним скуповима обезбјеђује праћење модерних научних токова, стицање нових знања и преношење истих на студенте првог, другог и трећег циклуса студија који се реализују на Катедри.
Осим наставног, научног и истраживачког процеса чланови катедре остварују одличну сарадњу са привредним субјектима у Републици Српској. Организација конференција, симпозијума и семинара се организује уз учешће признатих Европских научних радника са којима Катедра има одличну сарадњу.
Тиме Катедра за шумарску генетику и оснивање шума одржава процес „цјеложивотног усавршавања“ базирајући се како на студенте, тако и на колеге из струке настојећи дати максималан допринос на подизању знања и свијести о значају оснивања нових шума на добробит људског друштва.

Наставни предмети

I циклус:

Обавезни предмети:

  1. Генетика са оплемењивањем биљака
  2. Оснивање шума и плантажа
  3. Шумски генетички ресурси
  4. Шумско сјеменарство и расадничарство

Изборни предмети:

  1. Основе биотехнологије у шумарству
  2. Системи антиерозионог пошумљавања
II циклус:

Обавезни предмети:

  1. Управљање шумским генетичким ресурсима

Изборни предмети:

  1. Плантажно шумарство

Академско особље

Наставници:

Редовни професори:

            Проф. др Милан Матаруга

Сарадници:

Виши асистенти:

            Мр Вања Даничић

            Бранислав Цвјетковић, ма

Остало

   

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Документи Катедре за шумарску генетику и оснивање шума

No Documents available

savez banner