Мисија и визија

Мисија Шумарског факултета у Бањој Луци

Мисија Шумарског факултета у Бања Луци је посвећеност највишим стандардима у подручју образовања и истраживања у области шумарства. Мисија је образовање инжењера шумарства о научним аспектима шумарства и подстицање њихове способности за рјешавање стручних послова у практичном и научном раду у области шумарства. Шумарски факултет треба бити регионални лидер у развоју шумарске науке и образовања.
Дугогодишњи циљеви су осигурање да Факултет функционише као аутономна академска јединица. Мисија факултета је стално претраживање, очување и ширење знања и подстицање критичког интелекта. Толеранција и различитост морају се поштовати. Мисија Шумарског факултета у Бања Луци покрива сљедећа подручја:

1. Настава
2. Научно-истраживачки рад

Визија Факултета

Визија Шумарског факултета у Бањој Луци је да постане препознатљив по квалитету образовања кадрова у области шумарства, научно-истраживачког рада и у промовисању високе етичке вриједности и одговорности према природи, шумским екосистемима, човјеку и друштвеној заједници као цјелини. При томе посебно Факултет поклања пажњу различитостима његује толеранцију и отворен је за све људе који прихватају наставни план и програм, кодекс понашања и етику коју Факултет промовише.

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner