Проф. др Милан Матаруга

Milan Mataruga

Катедра за шумарску генетику и оснивање шума

Редовни професор

Канцеларија бр.: 12

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 115


Биографија

Основни подаци:

Рођен 06.06.1969. у Козарској Дубици.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 1993.

Магистар шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 1998.

Доктор шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2003.

Запослење:

Шумарски факултет, Универзитет у Београду (1994-1999)

Шумарски факултет, Универзитет у Бањојлуци (1999-


Активности

Наставник на наставним предметима:

Генетика са оплемењивањем биљака, Оснивање шума и плантажа, Шумски генетички ресурси, Шумско сјеменарство и расадничарство, Основе биотехнологије у шумарству и Системи антиерозионог пошумљавања.

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

Сјеменарство, производња садног материјала, пошумљавање, генетика, оплемењивање, конзервација

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

Продекан за наставни процес (2003—2007) 

Продекан за научно-истраживачки рад Шумарског факултета у Бањој Луци (2007—2008) 

Предсједник Надзорног одбора Националног парка Сутјеска (2007—2008)

Предсједник Удружења шумарских инжењера и техничара Републике Српске (2010—2012)

Члан Струковног вијећа биотехничких наука Универзитета у Бањој Луци (2008—2012)

Предсједник је Савјета за шумарство од 2012 и национални координатор за FAO (Global Forest Resources Assesment Programme) од 2012

Шеф је Катедре Шумарске генетике и оснивања шума (2010 -)

Проректор Универзитета у Бањој Луци за научно-истраживачки рад и развој (2013 -  2016)

Рецензент часописа на SCI листи(Silvae Genetica), (New Forests), (Notulae Botanicae Horti Abrobotanici Cluj - Napoca), (African Journal of Biotechnology), Genetika
Од 2013. године члан редакционог одбора часописа на SCI листи - Genetika

Ректор Универзитета у Бањојлуци (2016- 

 

Комисије за одбрану магистарских и докторских радова

Вање Даничић: Међуклонски варијабилитет у сјеменској плантажи бијелог бора (Pinus silvestris L.) на локалитету Станови-Добој, магистарски рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Вера Лавадиновић: Генетске и еколошке компоненете варијабилности дуглазије  (Pseudotsuga menziesii /Mir./Franco) у провенијеничним тестовима на подручју Србије,  докторска дисертација на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Тодор Микић: Анализа морфолошких параметара листа дивље трешње (Prunus avium L.) у Босни и Херцеговини, докторска дисертација на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Денис Томовић: Индивидуални варијабилитет (Ginko biloba L.) као основа за подизање наменских плантажа, магистарски рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду

Марина Вукин: Утицај станишних карактеристика на варијабилност квантитативних својстава линија полусродника црног бора (Pinus nigra Arn.) у семенској плантажи на Јеловој гори, магистарски рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Радмила Кнежевић: Утврђивање механизама фенотипске стабилности наменских садница шумског дрвећа, магистарски рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду

Александар Лучић: Примена маркера као основ за издвајање провенијенција црног бора (Pinus nigra Arnold) у Србији, магистарски рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду

Перо Балотић: Очување и усмјерено коришћење генофонда смрче /Picea abies /L./Karst./ у Босни и Херцеговини, магистарски рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду

Владан Иветић: Издвајање региона провенијенција букве у Србији применом просторне анализе генетичког диверзитета, докторска дисертација на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одбрањена, 2009.

Војислав Дукић: Крошње као фактор оптималне изграђености једнодобних састојина храста китњака, докторска дисертација на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, одбрањена 15.04.2011.

Миро Максимовић: Биолошко-еколошки и економски ефекти ђубрења и орезивања грана у вјештачки подигнутим састојинама црног бора на лапоровитим депосолима, докторска дисертација на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одбрањена 23.06.2011.

Александар Лучић: Подизање шума белог бора (Pinus sylvestris L.) у Србији на еколошко-генетичким основама, докторска дисертација на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одбрањена 24.02.2012.

Данијела Петровић: Унутар и међулинијска варијабилност својстава дрвета црног бора (Pinus nigra Arnold) у семенској плантажи на Јеловој Гори, магистарски рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одбрањен 13.10.2010.

Драган Стојичић: Ефекти примјене различитих ђубрива на раст и развој једно- и двогодишњих садница смрче (Picea abies /L./Karst.), магистарски рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одбрањен 18.03.2011.

Илија Милијевић: Утицај различитих метода сузбијања коровске вегетације на раст и развој садница смрче (Picea abies L. Karst.) у пикиришту, магистарски рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одбрањен 19.09.2011.

Бранислав Цвјетковић: Утицај микобиота на динамику клијања и могућност чувања сјемена Панчићеве оморике (Picea omorika Panč./Purkyne), мастер рад на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одбрањен 21.10.2011.

Мира Ћопић: Органогенеза мушког гаметофита питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у региону Поткозарја, магистарски рад на Пољоприведном факултету Универзитета у Бањој Луци, одбрањен, 22.03.2014.

 

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

 

Научно и стручно усавршавање:

Постдокторске студије на Свјетском шумарском институту (World Foresty Institute - WFI), Portland, Oregon, SAD,под насловом „Стицање знања и усавршавање вјештина у области генетичких ресурса, сјеменарства, расадничарства и пошумљавање“, 2008—2009.

Чланство у научним и стручним удружењима:

ДРУШТВО ГЕНЕТИЧАРА СРБИЈЕ- члан Скције за оплемењивање организама

CEFOR - Центар за шуме

HORTIBIH- Хортикултурно друштво БиХ

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

Матаруга, М., Исајев, В., Орловић, С. (2013). Шумски генетички ресурси (1st ed.). Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци.

Исајев, В., Матаруга, М., Лучић, А., Ракоњац, Љ., Демић, З. (2010). Приручник за производњу шумског сјемена у природним сјеменским објектима. Подгорица (1st ed.). Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Подгорица. 

Радoви објављени у међународним референтним часописима:

Mataruga, M., Haase, D., Isajev, V., (2010): Dynamics of seed imbibition and germination of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) from extreme habitat conditions within five Balkan provenances. New Forests 40, 229-242.

Mataruga, M., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B., (2011): The dynamics of germination and morphometrics properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) saplings in terms of early indicators of tolerance toward the drought. Genetika, Vol. 43. No1, 75-90.

Lučić, A., Isajev, V., Rakonjac, Lj., Mataruga, M., Babić, V., Ristić, D., Mladenović-Drinić, S., (2011): Application of various statistical methods to analyze genetic diversity of Austrian (Pinus nigra Arn.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) based on protein markers, Genetika, Vol. 43, No. 3: 477-486.

Nonić, D., Bliss, J., Milijić, N., Avdibegović, M., Mataruga, M., (2011): Challenges of Organizing Private Forest Owners in Serbia. Small-scale Forestry. 10 (4): 435-455.

Mataruga, M., Haase, D., Isajev, V., Orlović S., (2012): Growth, survival, and genetic variability of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) seedlings in response to water deficit New Forests. 43:791–804.

Mataruga, M., Isajev, V., Konstantinov, K., Mladenović-Drinić, S., Ballian, D., (2012): Proteins as Gene Markers of Tolerance to Drought in Austrian pine (Pinus nigra Arnold). Phyton (Horn, Austria). 52. 263-280.

Lučić A., Isajev, V., Rakonjac, Lj., Mataruga, M., Popović, V.., Nevenić, R., Mladenović-Drinić, S. (2012): Analysis of inter – population variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) using morphometric markers, Genetika, Vol 44, No. 3, 689-699.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Isajev V. Lević, J., Lučić, A., Trkulja, V,. Kremenović, Ž. (2013): Variability in germination and germination dynamics of differently treated seeds of Serbian spruce (Picea omorika Pančić/Purkynĕ), Genetika, Vol 45, No. 1. pp. 109-119.

Ballian, D., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B., Bogunić, F., Mataruga, M. (2013): Genetic differentiation in seed stands of European beech (Fagus sylvatica L.) in part of Bosnia and Herzegovina. Genetika, Vol 45, No. 3, 895-906.

Orlović, S., Stojnić, S. Pilipović, A., Pekeč, S., Mataruga, M. Cvjetković, B., Miljković, D., (2014): Variation in leaf photosynthetic traits of wild cherry (Prunus avium L.) families in a nursery trial. Journal of Forestry (Šumarski list), No 7–8, 381–386.

Радови објављени у научним часописима:

Орловић, С., Стојнић, С., Пекеч, С., Mataruga, M., Цвјетковић, Б., Миљковић, Д. (2014). Variation in leaf photosynthetiic traits of wild chery(Prunus avium L.) families in a nursery trial. ŠUMARSKI LIST, 7-8, 381-386.

Томић, Б., Даничић, В., Матаруга, М., Цвјетковић, Б. (2014). Fenologija cvjetanja tri vrste lippe (Tilia sp.) na području grada Banjaluke. ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ,  (20), 27-40.

Cvjetković, B., Mataruga, M., Lević, J., Lučić, A., Trkulja, V., Kremenović, Ž. (2013). Variability in germination and germination dynamics of differently treated seeds of Serbian Spruce (Picea omorika Pancic/Purkyne). GENETIKA-BELGRADE, 45 (1), 109-119.

Ballian, D., Isajev, V., Cvjetković, B., Daničić, V., Bogunić, F., Mataruga, M. (2013). Genetic differentiation in seed stands of European beech (Fagus sylvatica L.) in part of Bosnia and Herzegovina.. GENETIKA-BELGRADE, 45 (3), 895-906.

Mataruga, M., Isajev, V., Konstantinov, K., Mladenović-Drinić, S., Ballian, D. (2012). Proteins as Gene Markers of Tolerance to Drought in Austrian pine (Pinus nigra Arnold). PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE, 52, 263-280.

Матаруга, М., Haase, D., Isajev, V., Orlovic, S. (2012). Growth, survival, and genetic variability of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) seedlings in response to water deficit. NEW FORESTS,  (43), 791-804..

Даничић, В., Исајев, В., Матаруга, М., Cvjetković, B. (2012). Moрфолошке карактеристике полена клонова бијелог бора (Pinus sylvestris L.) из сјеменске плантаже у Становима. ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ,  (16), 31-44.

Milijević, I., Isajev, V., Janjić, V., Mataruga, M., Delić, S. (2012). Uticaj različitih metoda suzbijanja korovske vegetacije na rast i razvoj presađenih sadnica smrče (Picea abies L. Karst.). Acta herbologica, 2 (20), 133-146.

Стојичић, Д., Матаруга, М., Исајев, В. (2012). Утицај ђубрења на садржај азота, фосфора и калијума у четинама једно- и двогодишњих садница смрче (Picea abies L. Karst). Шумарство ,  (1-2), 49-59.

Lučić, A., Isajev, V., Rakonjac, L., Mataruga, M., Popović, V., Nevenić, R., Mladenović-Drinić, S. (2012). Analysis of inter – population variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) using morphometric markers. GENETIKA-BELGRADE, 44 (3), 689-699.

Nonić, D., Bliss, J., Milijić, N., Avdibegović, M., Mataruga, M. (2011). Challenges of Organizing Private Forest Owners in Serbia. SMALL-SCALE FORESTRY, 10 (4), 435-455.

Lučić, A., Isajev, V., Rakonjac, L., Mataruga, M., Babić, V., Ristić, D., Mladenović-Drinić, S. (2011). Application of various statistical methods to analyze genetic diversity of Austrian (Pinus nigra Arn.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) based on protein markers. GENETIKA-BELGRADE, 43 (3), 477-486.

Ballian, D., Mataruga, M. (2011). Genetic study of Small Isolated Populations of Silver Fir (Abies alba Mill.) in Sub-Mediterranean Zone of the Dinarides. Spanish Journal of Rural Development, II (3), 39-50.

Mataruga, M., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B. (2011). The  dynamics of germination and morphometrics properties of Austrian pine  (Pinus nigra Arnold) saplings in terms of early indicators of tolerance  toward the drought. GENETIKA-BELGRADE, 43 (1), 75-90.

Даничић, В., Исајев, В., Матаруга, М., Лучић, А. (2011). Варијабилност морфолошких и физиолошких одлика полена рамета у клонској семенској плантажи белог бора (Pinus sylvestris L.) на локалитету Станови код Добоја. Шумарство ,  (1-2), 13-27.

Mataruga, M., Haase, D., Isajev, V. (2010). Dynamics of seed imbibition and germination of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) from extreme habitat conditions within five Balkan provenances.. NEW FORESTS, 40, 229-242.

Mataruga, M., Isajev, V., Ilić, B., Cvjetković, B. (2010). The importance of genetic melioration in seed stands of Sessile oak (Quercus petraea / Matt / Liebl) in the light of climate change. RADOVI Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  (2), 71-86.

Mataruga, M., Daničić, V., Cvjetković, Б. (2010). Teorijske osnove značaja sprovođenja genetskih melioracija u funkciji uređenja sjemenskih sastojina. Шумарство , 62 (3-4), 101-110.

Радови са научних скупова:

Ђурић, Г., Шуматић, Н., Мићић, Н., Матаруга, М., Трбић, Г., Ерић, Ж., Говедар, З., Давидовић, Ј., Антић, М., Sjeničić, J., Босанчић, Б., Векић, М. (2015). Genetic resources conservation in (BiH) Republic of Srpska - status and propositions for improvement. Zbornik sažetaka i program rada I naučnog simpozijuma "Očuvanje genetičkih resursa".  I научни симпозијум "Очување генетичких ресурса"(pp. 5-6).

Цвјетковић, Б., Mataruga, M., Шијачић-Николић, М., Daničić, V., Лучић, А. (2015, Jun). Bud burst and height increment of Norway spruce (Picea abies Karst.) in progeny tests in Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts. Reforestation challenges.

Isajev, V., Mataruga, M., Rakonjac, L., Ivetić, V. (2014). Specific-purpose production and the development of technological process of tree and shrub planting stock production. Plenary lecture, Proceedings. International Scientific Conference “Forest ecosystems and climate changes"(pp. 47-55).

Матаруга, М., Avdibegović, M., Чомић, Д. (2014, Aug). Global (climate) change impacts on forests in Bosnia and Herzegovina. COST Event “A scientific roadmap for projections of global change impacts on forests”.

Матаруга, М., Isajev, V., Orlovic, S., Ђурић, Г., Даничић, В., Брујић, Ј., Цвјетковић, Б., Ćopić, M., Balotić, P. (2014, Sep). The Program of Forest Genetic Resources Conservation in Republic of Srpska (B&H) - current activities at the Faculty of Forestry University of Banja Luka. Book of apstracts. 50 Jahre Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht. .

Ballian, D., Daničić, V., Mataruga, M., Kvesić, S., Cvjetković, B. (2014, Sep). Growth analysis of beech provenances (Fagus sylvatica L.)in the international progeny test near Kakanj in Bosnia and Herzegovina. Book of apstracts. 50 Jahre Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht., 4. Јаhrestagung vom 10-12 September 2014 in Teisendorf.

Isajev, V., Mataruga, M., Lučić, A. (2014, Oct). Conserving, testing and utilization of coniferous gene pool in Serbia.. Proceedings. International Scientific Conference, Bulgarian Academy of Sciences – Forest Research Institute, Sofia.

Mataruga, M., Топић, З., Цвјетковић, Б. (2014, Oct). Variability of morpho-physiological traits in checker tree (Sorbus torminalis /L./Crantz.) fruits and seeds in the Republic of Srpska (B&H). Book of abstracts. International Symposium "Forest and Sustainable Development  .

Цвјетковић, Б., Mataruga, M., Dukić, V., Daničić, V., Лучић, А. (2014, Oct). The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenance test in Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts. International Symposium "Forest and Sustainable Development“.

Mataruga, M., Galović, V., Isajev, V., Orlovic, S., Цвјетковић, Б., Daničić, V., Balotić, P. (2014, Oct). Genetic characterization of Norway spruce (Picea abies Karst.) in Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts. V Congress of the Serbian Genetic Society.

Цвјетковић, Б., Mataruga, M., Daničić, V. (2014, Oct). Variability of the openingof Norway spruce buds(Picea abies Karst.) in progeny testsin  B&H. Book of abstracts. V Congress of the Serbian Genetic Society.

Стојнић, С., Ballian, D., Ivanković, M., Шијачић-Николић, M., Орловић, С., Пилиповић, А., Bogdan, S., Kvesić, S., Цвјетковић, Б., Mataruga, M., Daničić, V., Миљковић, Д., von Wuehlisch, G. (2014, Oct). Height growth variability of European beech (Fagus sylvatica L.) provenances in common garden experiments in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia. V Congress of the Serbian Genetic Society.

Цвјетковић, Б., Mataruga, M., Dukić, V., Daničić, V., Lučić, A. (2014, Oct). The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenance test in Bosnia and Herzegovina. Proceedings. Forest and Sustainable Development(pp. 79-88).

Mataruga, M., Topić, Z., Цвјетковић, Б. (2014, Oct). Variability of morphophysiological traits of checker tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz.) fruits and seeds in the Republic of Srpska (B&H). Proceedings. Forest and Sustainable Development (pp. 44-49).

Isajev, V., Mataruga, M., Lučić, A. (2013). Conserving, testing and utilization of coniferous gene pool in Serbia. Book of apstracts.  International Scientific Conference, Bulgarian Academy of Sciences – Forest Research Institute.

Матаруга, М., Isajev, V., Orlović, S., Ђурић, Г., Даничић, В., Цвјетковић, Б., Брујић, Ј., Balotić, P., Ćopić, M. (2013, Oct). Conservation and management of forest genetic resources in the Republic of Srpska - an entity in Bosnia and Herzegovina. International Scientific Conference, Bulgarian Academy of Sciences – Forest Research Institute.

Mataruga, M., Isajev, V., Cvjetićanin, R. (2012, Sep). Genetic potential assessment of Austrian pine trees growing on the clifs and the canyons. Book of abstracts. 16th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research on the Occasion of the 30th Anniversary of the Foundation of the International Association for Landscape Ecology and on the Occasion of the 45th Anniversary of the Foundation of the (pp. 22-23).

Dukić, V., Mataruga, M., Maunaga, Z., Petrović, D., Цвјетковић, Б. (2012, Oct). Growth model of Serbian spruce (Picea omoirka Pančić/Purkine) trees in different  biological position in the seed culture "Zanožje - Vitez. Proceedings. International Scientific Conference "Forests in the future - use, risks and development (pp. 73-80).

Милијевић, И., Исајев, В., Mataruga, M., Daničić, V., Цвјетковић, Б. (2012, Oct). Aplication of herbicides for weed control in transplant bed of spruce seedlings (Picea abies L. Karst). Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka(pp. 647-660).

Daničić, V., Исајев, В., Mataruga, M., Цвјетковић, Б., Милијевић, И. (2012, Oct). Variability of photosyntetic pigments content of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the seed orchard "Stanovi" near Doboj. Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka(pp. 687-694).

Даничић, В., Isajev, V., Mataruga, M., Цвјетковић, Б. (2012, Oct). Variability of flowering and seed crop in a clonal seed orchard of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Proceedings.  International Scientific conference-FORESTS IN THE FUTURE-SUSTAINABLE USE, RISK AND CHALLENGES(pp. 441-450).

Isajev, V., Lavadinović, V., Mataruga, M., Lučić, A. (2012, Oct). Provenance research in Serbia – base for evaluating the spatila patern of forest trees genetic variation. Book of invitation papers. Forests in the Future – Sustainable Use, Risks and Challenges(pp. 73-83).

Milijević, I., Isajev, V., Mataruga, M., Janjić, V., Delić, S. (2012, Oct). Use and efficiency of soil herbicides in conrolling Ambrosia (Ambrosia artimisiifolia L.) in spruce seedlings production (Picea abies L. Karst). Proceedings. International Scientific Conference „Forests in the Future – Sustainable Use, Risks and Challenges“(pp. 589-595).

Isajev, V., Mataruga, M., Paule, L., Alexandrov, A. (2012, Nov). Application of biotechnology to forestry. International scientific conference. Book of abstracts plenar lecture. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka(pp. 59-74).

Mataruga, M., Isajev, V., Balotić, P., Rose, R., Wu, S. (2012, Nov). Forest seed and seedling production in Republic of Srpska (Bosnia & Herzegovina) – current status and future development. Proceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka(pp. 621-634).

Матаруга, М., Маунага, З., Цвјетковић, Б., Дукић, В., Даничић, В., Lučić, A., Kapović, M. (2012, Nov). The variability of scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenances test near the town of Sokolac (BiH). Book of abstracts. International scientific conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka.

Galović, V., Orlovic, S., Klašnja, B., Pap, P., Pekeč, S., Mataruga, M. (2011, Feb). How poplar cope with upcoming climate change. Book of abstract. International Workshop “Strepow”.

Mataruga, M., Isajev, V., Orlovic, S., Daničić, V., Cvjetković, B. (2011, Mar). Konzervacija i usmjereno korišćenje šumskih genetičkih resursa u prirodnim i zasađenim šumama. Knjiga sažetaka. Šume indikator kvaliteta okoliša- međunarodna godina šuma 2011(pp. 18-19).

Isajev, V., Orlovic, S., Mataruga, M., Rakonjac, L., Ivetić, V., Lučić, A. (2011, May). Genetički resursi šumskih vrsta drveća u Srbiji. Prvi simpozijum o upravljanju prirodnim resursima(pp. 329-337).

Mataruga, M., Haase, D., Isajev, V., Orlovic, S. (2011, Sep). The dynamics of growth and survival of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) seedlings in conditions of different water deficit. Book of abstracts. Restoring Forests: Advances in Techniques and Theory.

Матаруга, М., Isajev, V., Тркуља, В., Kremenović, Ž. (2011, Sep). Influence of fungicide treatment and storage on the dynamics of seed germination of Serbian spruce (Picea omorika Panč./Purkyně) from natural forests and planted forests. Proceedings. International conference “Applied Forestry Research in the 21st Century”.

Матаруга, М., Isajev, V., Цвјетковић, Б. (2011, Sep). The possibility of use tree of heaven (Ailanthus altissima Mill.) and new technologies for afforestation of arid terrain-Karst region. Book of abstracts. Restoring Forests: Advances in Techniques and Theory.

Isajev, V., Orlovic, S., Mataruga, M., Konstantinov, K., Mladenović-Drinić, S. (2011, Oct). Novi pristupi u programima oplemenjivanja šumskog drveća. Zbornik abstrakata. IV Simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije.

Isajev, V., Lavadinović, V., Mataruga, M. (2011, Oct). Genetička i morfološka varijabilnost smrče i duglazije u provenijeničnim testovima u Srbiji. Genetička i morfološka varijabilnost smrče i duglazije u provenijeničnim testovima u Srbiji. IV Simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije.

Даничић, В., Isajev, V., Матаруга, М., Цвјетковић, Б. (2011, Oct). Međuklonski varijabilitet fenologije cvetanja u sjemenskoj plantaži bijelog bora (Pinus sylvestris L. pored Doboja. Zbornik abstrakata. IV Simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije.

Mataruga, M., Isajev, V., Ilić, B., Цвјетковић, Б. (2010, Mar). The importance of genetic melioration of oak seed stands (Quercus petraea/Matt./Liebl.) in the light of climate changes. Proceedings. International scientific conference "Forest ecosystems and climate challenges" (pp. 49-58).

Isajev, V., Mataruga, M., Rakonjac, L., Ivetić, V. (2010, Mar). Specific-purpose production and the development of technological process of tree and shrub planting stock production. Proceedings. Forest ecosystems and climate changes(pp. 47-55).

Isajev, V., Mataruga, M., Ivetić, V., Lučić, A. (2010, Mar). Characteristics of biological reproduction in tree seed sources. Book of abstracts. International Scientific Conference “Forest ecosystems and climate changes”.

Даничић, В., Isajev, V., Mataruga, M., Цвјетковић, Б. (2010, May). The influence of climate factors on flower dynamic of 20 Scots pine (Pinus sylvestris L:) clones. Book of abstracts. International Conference -Forestry: Bridge to the future.

Mataruga, M., Isajev, V., Daničić, V., Cvjetković, B. (2010, May). The dynamics of germination and morphometrics properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) saplings in terms of early indicators of tolerance toward the drought. Book of Abstracts. Forestry: Bridge to the future, 85 Years, Higher Forestry Education in Bulgaria(pp. 85-86).

Avdibegović, M., Nonić, D., Bliss, J., Mataruga, M., Petrović, N., Milijić, V., Marić, B. (2010, Jun). Organization of private forest owners in Serbia and Bosnia-Herzegovina: socio-economical characteristics and political indicators. Book of abstracts. Smale Scale Forestry in a Changing Word.

Mataruga, M., Haase, D., Isajev, V., Lin, Y (2010, Aug). Dynamics of Imbibition, Seed Germination, and Seedling Development of Austrian Pine (Pinus nigra Arnold) from Populations Growing in Contrasting Habitats of Southeastern Europe. Symposium Proceedings. IUFRO Tree Seed Symposium: Recent Advances in Seed Research and Ex Situ Conservation(pp. 137-151).

Ballian, D., Bogunić, F., Mataruga, M., Belletti, P, Kajba, D. (2010, Aug). Possibility of seed usage of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Bosnia and Herzegovina on the basis of its genetic structure. Proceedings Vol.12(5). XXIII IUFRO Congress „The International Forestry Review“.

Galović, V., Orlovic, S., Pap, P., Zgonjanin-Bosić, D, Mataruga, M., Poljaković-Pajnik, L., Drekić, M. (2010, Sep). Revealing the genetic background of poplar breeding material. Book of Abstracts. IUFRO Fifth International Poplar Symposium, Poplars and willows: from research models to multipurpose trees for a bio-based society.

Mataruga, M., Isajev, V., Orlovic, S., Daničić, V., Cvjetković, B. (2010, Oct). The conversion program of forest genetic resources in the Republic of Srpska-an entity in Bosnia and Herzegovina. Preceedings of the Biennial International Symposium Forest and sustainable development. Forest and sustainable development Brasov(pp. 65-70).

Isajev, V., Mataruga, M., Lavadinović, V., Ivetić, V., Lučić, A., Rakonjac, L. (2010, Oct). Enhancement of degraded site afforestation technology in Serbia. Proceedings. International Symposium: Forest and Sustainable Development(pp. 35-40).

Lučić, A., Isajev, V., Mataruga, M., Lavadinović, V., Ivetić, V. (2010, Oct). Population structure and characteristics of forest tree seed orchards in Serbia. Proceedings. International Symposium: Forest and Sustainable Development(pp. 53-58).

Stojičić, D., Mataruga, M., Isajev, V. (2010, Nov). Effects of different mineral fertilizers on the growth and development of one year old seedlings Norway srpuce (Picea abies /L/Karst) with bare root. Book of apstracts. International Conference “First Serbian Forestry Congress – Future with forestrs”.

Isajev, V., Mataruga, M., Ivetić, V., Lučić, A. (2010, Nov). Ex situ conserving, testing and utilisation gene pool of endemic-relic tree species in Serbia. Book of apstracts. International Conference “First Serbian Forestry Congress – Future with forestrs.

Mataruga, M., Isajev, V., Burlica, Č., Balotić, P., Цвјетковић, Б. (2010, Nov). Progeny tests of Norway spruce (Picea abies Karst) in Bosnia and Herzegovina - contribution to the European ex situ conservation,. International Conference “First Serbian Forestry Congress – Future with forestrs”(pp. 378-389).

Завршни радови и дисертације:

Матаруга, М. (2003): „Генетичко-селекционе основе производње садног материјала црног бора (Pinus nigra Arnold) различитих провенијенција“ , докторска дисертација,Шумарски факултет, Универзитет у Београду 

Остале публикације:

Матаруга, М., Исајев, В., Орловић, С., Ђурић, Г., Брујић, Ј., Даничић, В., Цвјетковић, Б., Ђопић, М., Балотић, П. (2014). Програм очувања шумских генетичких ресурса Републике Српске, 2013—2025. година (1st ed.). Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске, Бања Лука. Стратешки документ.


Пројекти

Међународни напучни пројекти:

COST Action FP0903: Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment, 2010-2014, представник БиХ

COST Action FP0905 “Biosafety of Forest Transgenic Trees: Improving the Scientific Basis for Safe Tree Development and Implementation of EU Policy Directives”, 2010-2014. Учесник на пројекту у својству Member committee испред БиХ

PIMS 4497 CC EA Preparation of the BiH SNC to the UNFCCC/EE, Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine prema UN o klimatskim promjenama, 2011-2012, ekspert za oblast šumarstva.

COST Action FP1106: STReESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS, 2012-2016, представник БиХ.

COST Action FN 1302: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC), 2014-2017. Učesnik nа projektu u svojstvu Member committee ispred BiH.

International Scientific Conference “Management of forest ecosystems in national parks and other protected areas.” Member of Organisation Board, and Secretar of Conference.

Carbon Pro - Carbon balance drafting and new resources management tools according to Kyoto Protocol. Пројекат финансиран од стране ЕУ, 2007. www.carbonpro.org - координатор за БиХ

Podrška implementaciji projekta iz EU programa HORIZON 2020 „Knowledge and innovation transfer through Europe - KITE“ projekt finansiran iz sredstava Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, istraživač, 2015.

Teaching process improvement at forestry faculties in Bosnia and Herzegovina – alignment of syllabus and curriculum with forestry faculties which signed bologna’s declaration, Пројекат финансиран од стране Владе Норвешке – координатро за БиХ

Национални научни пројекти:

Издвајање и регистрација сјеменских објеката у циљу прикупљања генетички квалитетног сјемена у Републици Српској - финансиран од стране ЈПШ "Српске шуме" и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 1998-2004 - координатор

Значај мешовите састојине бијелог бора и маљаве брезе у Хану Краму као природне ријеткости, за очување и коришћење биодиверзитета- Пројекат је финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2003-2005.

Пројект оснивања сјеменских плантажа смрче (Picea abies Karst.) на подручју Босне и Херцеговина, Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2005-2010 - координатор.

Избор врста и екотипова, метода и нових технологија у пошумљавању у сушним терена - Карст. Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2008 - координатор.

Национална стратегија и акциони план за заштиту биолошког и пејзажног биодиверзитета у БиХ, Национални експерт за област "Генетички биодиверзитет и биотехнологија", пројекат фонансиран од стране Савезног Министарства заштите животне средине и туризам - истраживач, члан.

Студија изводљивости за проширење Националног парка "Сутјеска". Финансиран од стране Министарства за науку и технологију, 2007-2008. – координатор.

Програм очувања шумских генетичких ресурса, 2010-2013, Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2010-у току- координатор (у фази усвајањa од стране Владе и Народне Скупштине Републике Српске).

Оптимална изграђеност крошњи и виталност стабала у буковим сјеменским састојинама у функцији повећања урода сјемена. Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2010 – истраживач.

Едукација, стручно усавршавање и студијски боравак запослених у НП “Сутјеска”, пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 2010 - координатор.

Генетички диверзитет и морфолошко-помолошки варијабилитет популација питомог кестена (Castane sativa Mil..) у Босни и Херцеговини. Финансиран од стране Министарства науке и технологије у Влади Републике Српске, 2011, координатор

Отклањање дормантности сјемена најчешће коришћених лишћарских врста у производњи садног материјала у РС, 2011, координатор

Генетичка карактеризација смрче (Picea abies L. Karst) у Републици Српској. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 2012, координатор.

Ожиљавање Панчићеве оморике (Picea omorika Panč./Purk) у функцији очувања врсте. Пројект финансиран од стране Министарства науке и технологије у Влади Републике Српске, координатор, 2015.

Проучавање генетичке структуре природних популација Панчићеве оморике (Picea omorika Panč./Purk.) у циљу дефинисања стратегија ex situ конзервације. Пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије у Влади Републике Српске, координатор, 2016.

Подршка имплементацији COST акције:STReESS-Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS. Пројекат финансиран од стране Министарства цивилних послова БиХ, 2016.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner