Мастер и магистарски радови

МАГИСТАРСКИ РАДОВИ

 

 

Мирослав Мирковић

"ДЕБЉИНСКИ ПРИРАСТ БИЈЕЛОГ БОРА (Pinus sylvestris L.) И ЦРНОГ БОРА (Pinus nigra Arnold) У ТЕСЛИЋКОМ ШУМСКОПРИВРЕДНОМ ПОДРУЧЈУ"

29.09.2016.


Славиша Опачић

"СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ГАЗДОВАЊА БУКОВИМ ШУМАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“

14.09.2016.


Горан Јовић

"РАЗВОЈНО-ПРОИЗВОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КУЛТУРА ЦРНОГ БОРА У ТЕСЛОЋКОМ ШУМСКОПРИВРЕДНОМ ПОДРУЧЈУ"

12.07.2012.


Зоран Лазендић

"СТРУКТУРА И ВАРИЈАБИЛИТЕТ ТАКСАЦИОНИХ ЕЛЕМЕНАТА МЈЕШОВИТЕ САСТОЈИНЕ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ И БУКВЕ У ПРАШУМИ ЛОМ"

26.09.2009.


 Војислав Дукић

"ПРИРАСТ И ВИТАЛНОСТ АЦИДОФИЛНИХ ШУМА ХРАСТА КИТЊАКА У ЗАПАДНОМ ДИЈЕЛУ ПРИПАНОНСКЕ ОБЛАСТИ"

25.05.2007.


 

МАСТЕР РАДОВИ

 

ШУМАРСТВО

 

Сања Грубић

"СТАЊЕ И ФУНКЦИЈА УРБАНИХ ШУМА НА ПОДРУЧЈУ ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЕЉА ЉУБИЈА"

13.03.2017.


Божана Лепир

"НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПАРАЗИТСКЕ И САПРОФИТСКЕ ГЉИВЕ У САСТОЈИНАМА БУКВЕ НА ПОДРУЧЈУ ПРЊАВОРА"

14.12.2016


Јово Петковић

"УТИЦАЈ СТЕПЕНА СКЛОПА НА ПРИРОДНО ПОДМЛАЂИВАЊЕ МЈЕШОВИТЕ САСТОЈИНЕ ЈЕЛЕ И СМРЧЕ НА ПОДРУЧЈУ СИТНИЦЕ ШПП МРКОЊИЋКО"

22.04.2016.


Далибор Недимовић

"ЗАЛИХА И ЕТАТ КАО ИНДИКАТОРИ КОНТИНУИТЕТА УЖЕ КАТЕГОРИЈЕ ШУМА 1200"

21.04.2016.


Драган Плотан

"ВАРИЈАБИЛНОСТ СЈЕМЕНА И САДНИЦА КОД ЛИНИЈА ПОЛУУСРОДНИКА ХРАСТА КИТЊАКА (Quercus petraea Matt/Liebl)"

18.11.2015.


Ален Гачић

"ПРОЦЈЕНА КВАЛИТАТИВНИХ И КВАНТИТАТИВНИХ СВОЈСТАВА 40 ТЕСТ СТАБАЛА БРЕКИЊЕ (Sorbus torminalis  /L./ Crantz) - ОСНОВ ЗА УСМЈЕРЕНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ВРСТЕ"

24.06.2015.


Милан Тепић

"ИНДИВИДУАЛНИ ВАРИЈАБИЛИТЕТ САДРЖАЈА ФОТОСИНТЕТИЧКИХ ПИГМЕНАТА БРЕКИЊЕ (Sorbus torminalis  /L./ Crantz)"

03.02.2015.


Звјездана Топић

"ВАРИЈАБИЛНОСТ МОРФО-ФИЗИОЛОШКИХ СВОЈСТАВА СЈЕМЕНА БРЕКИЊЕ КАО ПОКАЗАТЕЉ ГЕНЕТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ВРСТЕ"

11.12.2013.


Жељко Кузмановић

"СТАЊЕ И ФУНКЦИЈЕ ШУМА СПОМЕН ПОДРУЧЈА ДОЊА ГРАДИНА"

01.04.2013.


 

УПРАВЉАЊЕ ШУМСКИМ РЕСУРСИМА НА ПРИРОДНИМ ОСНОВАМА

 

Мирослав Малешевић


"ДЕНДРОФЛОРА НАСЕЉА БОРИК У БАЊОЈ ЛУЦИ"

27.11.2016


Јово Петковић


"УТИЦАЈ СТЕПЕНА СКЛОПА НА ПРИРОДНО ПОДМЛАЂИВАЊЕ МЈЕШОВИТЕ САСТОЈИНЕ ЈЕЛЕ И СМРЧЕ НА ПОДРУЧЈУ СИТНИЦЕ ШПП МРКОЊИЋКО"

22.04.2016.


Саша Дрљача

"ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ КУЛТУРА БОРОВА НА ПОДРУЧЈУ ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ"

01.10.2015.


Немања Лазовић

"УТИЦАЈ ПОЖАРА НА ОСОБИНЕ ЦРНИЦА НА МАЊАЧИ"

05.12.2014.


Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner