Уџбеници и монографије/Udžbenici i monografije

Сложи по:
Китњакове шуме Републике Српске - Војислав Дукић / Kitnjakove šume Republike Srpske - Vojislav Dukić New! 02-14-2019 Преузми (pdf, 419.4 KB)
Програм очувања шумских генетичких ресурса - Милан Матаруга, Василије Исајев, Саша Орловић, Гордана Ђурић, Југослав Брујић, Вања Даничић, Бранислав Цвјетковић, Мира Ћопић, Перо Балотић / Program očuvanja šumskih genetičkih resursa - New! 02-14-2019 Преузми (pdf, 861.33 KB)
Дизајн врта - Љиљана Вуjковић, Љиљана Дошеновић / Dizajn vrta - Ljiljana Vujković, Ljiljana Došenović New! 02-14-2019 Преузми (pdf, 907.33 KB)
Шумски генетички ресурси - Милан Матаруга, Василије Исајев, Саша Орловић / Šumski genetički resursi - Milan Mataruga, Vasilije Isajev, Saša Orlović 02-12-2019 Преузми (pdf, 867.77 KB)
Општа и нерганска хемија - Предраг Милетић, Željka Marjanović Balaban / Opšta i nerganska hemija - Predrag Miletić, Željka Marjanović Balaban 02-12-2019 Преузми (pdf, 605.02 KB)
Шумска фитопатологија - Драган М. Караџић / Šumska fitopatologija - Dragan M. Karadžić 02-12-2019 Преузми (pdf, 327.35 KB)
Физиологија дрвенастих биљака - Боривој Крстић, Родољуб Ољача, Драгица Станковић / Fiziologija drvenastih biljaka - Borivoj Krstić, Rodoljub Oljača, Dragica Stanković 02-12-2019 Преузми (pdf, 371.17 KB)
Производи шума анималног поријекла - Срђан Љубојевић / Proizvodi šuma animalnog porijekla - Srđan LJubojević 02-12-2019 Преузми (pdf, 426.33 KB)
Гајење шума еколошке основе -Зоран Говедар / Gajenje šuma ekološke osnove - Zoran Govedar 02-12-2019 Преузми (pdf, 638.51 KB)
Монографија 20 година Шумарског факултета у Бањој Луци 1992-2012 12-27-2018 Преузми (pdf, 28.43 MB)

savez banner