Зборници

FORSD Conference 2017  Зборник радова, FORSD Conference 2017 “  Шумарска наука у функцији одрживог развоја шумарства - 25 година шумарства Републике Српске ” Scientific conference: “ Forestry Science in Purpose of Sustainable Development of Forestry - 25 Years of Forestry of the Republic of Srpska, 07 -09. December 2017

IUFRO konferencija 2012 Proceedings of the International scientific conference "Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka" 1-4 November 2012

Zbornik Jahorina 2006 Зборник радова, Јахорина - НП. Сутјеска “Газдовање шумским екосистемима националних паркова и других заштићених подручја” Scientifi c conference: “Management of forest ecosystems in national parks and other protected areas”, 05 -08. Jul 2006

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner