Др Маријана Каповић-Соломун

Marijana Kapovic

Катедра за силвиекологију

Ванредни професор

Канцеларија бр.: 17

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628 лок. 111


Биографија

Основни подаци:

Рођена 02.08.1978. у Сокоцу

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2005.

Магистар шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2009.

Доктор наука из области шумарства,Шумарски факултет, Универзитет у Београду 2013.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 2006.


Активности

Наставник на наставним предметима:

ПедологијаШумарска екоклиматологијаШумска земљишта, Деградација земљишта, Шумска земљишта-систематика и коришћење

Области истраживања:

Шумска земљишта, ерозија и конзервација земљишта, деградација земљишта, рекултивација земљишта, екологија, шума и климатске промјене

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

Продекан за научно - истраживачки рад, 2017 - 

Шеф Катедре за силвиекологију, 2013 - 2017

Члан Редакционог одбора научног часописа Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Лука,

Предсједник Редакционог одбора информативно - стручног часописа "Шуме Републике Српске"

Менторство:

Мастер рад под "Утицај пожара на особине црнице на Мањачи", кандидата Немање Лазовића, дипл.инж.шумарства, одбрањен 2014. године на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Чланство у комисијама:

Члан Комисије за одбрану докторске дисертације под називом "Генеза, особине и еколошко-производни потенцијали земљишта у шумама букве, јеле и смрче на планини Лисина код Мркоњић Града" кандидата мр Саше Еремија, Универзитет у Београду, Шумарски факултет,

Члан Комисије за одбрану докторске дисертације под називом "Едафске карактеристике и типови станишта шума црног бора у Републици Српској" кандидата мр Велибора Благојевића, Универзитет у Београду, Шумарски факултет,

Члан Комисије за одбрану завршног рада Другог циклуса студија под називом "Дендрофлора насеља Борик у Бањој Луци", кандидата Мирослава Малешевића, дипл.инж., одбрањен 2016. на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци;

Члан Комисије за одбрану завршног рада Другог циклуса студија под називом "Стање и функција урбаних шума на подручју индустријског града Љубија" кандидата Сање Грубић, дипл.инж., одбрањен 2017. на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци;

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

"Плантажни узгој невена (Callendula officinalis) и камилице (Chamomilla officinalis) као могућност самозапошљавања жена у руралним крајевима", Финансијер: ФИГАП и Гендер центар Владе Републике Српске.

"Акциони Програм за борбу против деградације земљишта и ублажавања посљедица суше у БиХ" („Support for Bosnia and Herzegovina for National Action Programs development according to 10 years Strategy of United Nations Convention against desertification (UNCCD)”) Финансијер: Global Environment Facility – GEF and United Nations En­vironmental Programme – UNEP.

"Промоција руралног туризма на подручју општине Шековићи" ФИГАП и Гендер центар Владе Републике Српске.

"Стање шумских земљишта и вегетације планине Јавор у Републици Српској – заштита као основа за унапријеђење животне средине." Финансијер: Фонд за заштиту животне средине Републике Српске, имплементатор Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци, 2010

"Производни потенцијал шумских земљишта ШПП „Височник“ Хан Пијесак." Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, имплементатор Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци, 2010.

Научно и стручно усавршавање:

Научно усавршавање у области ерозије и конзервације земљишта, јануар-јун, 2012. године, School of natural resources, Columbia, University of Missouri, USA (stipendista American State Department, Junior Faculty Development Programe).

Стручно усавршавање у оквиру COST акције FP0903 “Ecophysiological Field Techniques in Climate Change and Pollution Research”, 28. September – 04.October, 2013. Tenerife, Spain.

Чланство у научним и стручним удружењима:

Предсједница Управног одбора "United States Alumni Association of Bosnia and Herzegovina";

Подпредсједница Асоцијације инжењера шумарства "EcoForest";

Члан Друштво за заштиту природног наслијеђа "Арбор Магна";

Члан Друштво за проучавање земљишта Босне и Херцеговине;

Подпредсједница Удружења за побољшање положаја жена и заштиту животне средине "Мајка природа"

Остале активности:

Члан управног одбора  COST action ES 1308 "Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems - Networking and Outreach (ClimMani);p

Члан управног одбора COST Action ES 1306 "Connecting European connectivity research (Connectivity);

Члан управног одбора COST Action FP 1304 Towards robust projection of European forests under climate change (PROFOUND).


Библиографија

Радови објављени у научним часописима:

Keren, S., Dukić, V., Govedar, Z., Kapović-Solomun, M., Cvjetković, B. (2016): Productivity of European Beech coppice stands in the Forest Management Area "Donjevrbasko" Bosnia Herzegovina, Glasnik Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci 24, 2016, 19-28.

Каповић Соломун, М., Еремија, С., Гаврић, З. (2015): Карактеристике и еколошко – производни потенцијал земљишта на серпентинитима у ПЈ ,,Доња Велика Усора“, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци, бр. 23, стр. 85-93.

Blagojević, V., Knežević, M., Košanin, O., Kapović Solomun, M., Lučić, R., Eremija, S. (2015): Edaphic characteristics of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) Forests in the Višegrad area, Archives of Biological Sciences Belgrade Vol. 68 (2): 355-362.

Eremija, S., Knežević, M., Kapović, M. (2014): Soils of the mycological reserve on Lisina Mountain in the Republic of Srpska, Archives of Biological Sciences Belgrade Vol. 66, 1.

Каповић Соломун, М., Љуша, М., Еремија, С. (2014): Варијабилност дистричног камбисола оловског шумскопривредног подручја, Часопис Шумарство, Јануар-Јун, стр. 85-95, Београд, Србија

Tošić, R., Kapović, M., Lovrić, N., Dragićević, S. (2013):Assessment of soil erosion potential using RUSLE and GIS: a Case study of Bosnia and Herzegovina" Fresenius Environmental Bulletin Vol. 22; No. 12.

Каповић Соломун, М., Чомић, Д., Лазовић, Н. (2013): Анализа тренда промјена типова климата на подручју Фоче, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци, 2013, бр. 19, стр. 07-22.

Каповић, М., Керен, С. (2012): Особине земљишта под културама смрче (Picea abies, Карст.) у западном дијелу Републике Српске, Гласник Шумарског факултет Универзитета у Бања Луци бр. 17, стр. 18 - 32.

Каповић, М., Кнежевић, М., Благојевић, В. (2011): Својства и варијабилност дистричног камбисола у посавском шумско-привредном подручју, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Београду Број 104, пп. 71-80.

Каповић, М. (2011): Климатске карактеристике планине Јавор у Републици Српској, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци, 2011, бр.14, стр. 29-41.

Благојевић, В., Говедар, З., Каповић, М. (2010): Утицај склопа и режима свјетлости на природно обнављање црног бора на подручју Озрена, Часопис Шумарство 1-2, Јануар – Јун, стр. 47-56, Београд.

Каповић, М., Дошеновић, Љ., Чутура, Т. (2010): Дендрофлора и хортикултурно рјешење саобраћајног острва на Старчевици у Бања Луци, Гласник Шумарског факултета бр. 12, Бања Лука.

Балотић, П., Каповић, М. (2009): Контрола плодности земљишта – супстрата у расадницима Републике Српске, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 2009, бр.10, стр. 43-61.

Каповић, М, Еремија, С., (2009): Управљање шумама као мултифункционалним екосистемима у функцији унапређења животне средине на подручју општине Мркоњић град, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 2009, бр. 10, стр. 95-107.

Каповић, М, Еремија, С., (2009): Еколошке основе за израду стратегије развоја шумарства Републике Српске, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 2009, бр. 10, стр. 77-93.

Каповић, М. (2008): Дендрофлора у предјелу Ситарски поток – Козаревац код Бање Луке, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, 2008, бр. 8, стр. 55 – 67.

Радови са научних скупова:

Smetanova Anna, Eva Nora Nora Müller, Ana Patricia Fernández-Getino, María José Marqués, Damià Vericat, Recep Dugodan, Marijana Kapovic, Melisa Ljusa , Carla Sofia Ferreira, Marco Cavalli, Hannu Marttila, Manuel Esteban Lucas Broja, Jolanta Swi˛echowicz, David Zumr and the Connecteur expert Team (2016): Stakeholder analysis of perceived relevance of connectivity – the implication to your research, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU General Assembly 2016, Vienna

Eremija, S., Kapović Solomun, M., Ćoralić, S. (2015): Climate characteristics of Mountain Beech forests belt (Fаgetum montanum illyricum) on Manjača, First International Forestry Student Conference, University Of Belgrade, Faculty of Forestry, Student Association at the Faculty of Forestry Belgrade, October, 2015, page: 12.

Šumatić, N., Hrkić Ilić, Z., Kapović, M., Stevanović, S. (2013): The content of cadmium and nickel in medicinal plants Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch. on serpentine soils in the western of the Republic of Srpska. II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska. Book of Abstracts, page: 213.

Kapović, M., Šumatić, N., Hrkić-Ilić, Z. (2013): Podzols and their flora in the east part of the Republic of Srpska, Book of Abstracts, of The 1st International Congress on Soil Science, and XIII National Congress of Soil Science, September, 23-26, Belgrade, Serbia. page: 25.

Šumatić, N., Hrkić Ilić, Z., Kapović, M. (2013): Cadmium and nickel in several medicinal plants on serpentine soils in the western part of Republic of Srpska. Proceedings of “XXI International Scientific and professional Meeting “Ecological Truth” ECO-IST’ 13, Bor, Srbija, pp: 673-678.

Kapović, M., Šumatić, N., Hrkić-Ilić, Z. (2013): Podzols and their flora in the east part of the Republic of Srpska, Book of Proceedings of "The 1st International Congress on Soil Science", Belgrade 23-26 September 2013, Serbia. pages: 115-126. ISBN: 978-86-911273-4-3

Hrkić Ilić, Z., Oljača, R., Šumatić, N., Kapović, M., Bodružić, M. (2012): Concentration of pig­ments in the leaves of Yellow beech (Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. Var. Aurea Serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš in the Republic of Srpska, Poster presentation, International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry, November 1-4th, 2012, Faculty of Forestry, Banja Luka.

Gantzer, C., Kapović, M., Tošić, R., Udawatta, R. (2012): Riparian buffers-new tools for protection of water resources in the Republic of Srpska, International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry, November 1-4th, Fac­ulty of Forestry, Banja Luka, Book of Abstracts.

Kapović, M., Knežević, M. (2010): Characteristics of black soil on Javor mountain limestones in the Republic of Srpska, First Serbian Forestry Congress, Faculty of Forestry, November, 11– 13, 2010, Belgrade, Serbia, pp.257-263.

Дошеновић, Љ., Авдић, Ј., Каповић, М. (2010): Процес уређења парка Петар Кочић-изазов савре¬мених тенденција редизајна, Први симпозијум хортикултуре у БиХ са међународним учешћем, Хорти¬културно друштво БиХ, Зборник абстраката, Влашић 2010.

Stanivuković, Z., Govedar, Z., Kapović, M., Hrkić, Z. (2010): Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska, International Scientific Conference “Forest ecosystem and climate changes”, Institute of forestry, March, 9 - 10th , Belgrade.

 

Пројекти

Садржај тешких метала у шумским земљиштима на ултрамафитима - вегeтација као биоремедијатор. Финасијер: Министарство науке и технологије у Влади РС, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2012).

Подзоли и њихова вегетација у Републици Српској. Финансијер: Фонд за заштиту животне средине Републике Српске, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2012).

Обрада, анализа и публикација података Друге инвентуре шума на великим површинама у РС (БиХ). Финансијер: Агенција за шуме - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2011).

Генетички диверзитет и морфолошко-помолошки варијабилитет популација питомог кестена (Castanea sativa, Mill.) у Босни и Херцеговини. Финансијер: Министарство науке и технологије РС, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2011).

ГИС - База потенцијалних заштићених подручја Републике Српске. Финансијер: Агенција за шуме у Влади Републике Српске, институција носилац Удружење Арбор Магна (2011).

Њега култура смрче у функцији повећања количине и квалитета приноса. Финансијер: Агенција за шуме у Влади Републике Српске, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2011).

Анализа засутости акумулације Дренова и њена угроженост ерозионим процесима. Финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске, институција носилац Природно математички факултет Универзитета у Бања Луци (2011).

ГИС база васкуларне флоре у Републици Српској. Финансијер: Агенција за шуме у Влади Републике Српске, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2011).

Енциклопедија шумарства Републике Српске. Финансијер: Агенција за шуме у Влади Републике Српске, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2011).

Индиректна конверзија и реконструкција изданачких шума букве у виши узгојни облик. Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2009).

Педолошке карактеристике слива ријеке Тиње. Финансијер: Агенција за воде Републике Српске, институција носилац Природно математички факултет Универзитета у Бања Луци (2008).

Процјена биодиверзитета и стање шумских екосистема планине Вучево, Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2008).

Контрола плодности земљишта – супстрата у расадницима „Усора“ и „Станови” у Добоју. Финансијер: Центар за сјеменско - расадничарску производњу Добој, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2008).

Одрживо управљање шумама – биоразноврсност и промјене климе. Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2008).

Еколошке основе за израду стратегије развоја шумарства Републике Српске, Финансијер Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, инстутуција носилац Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци (2007).

Издвајање водозаштитних подручја Веселиновац и Тисовац, Финансијер Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, институција носилац Природно математички факултет Универзитета у Бања Луци (2007).

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner