Др Срђан Керен

Srdjan Keren

Катедра: Гајење шума

Доцент

Канцеларија бр.: 17

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +387 51 464 628


Биографија

Основни подаци:

Рођен 05.04.1982. у Јајцу.

Образовање:

Дипломирани инжењер шумарства, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2006.

Мастер шумарских наука, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, 2010.

Доктор шумарских наука, Биотехнички факултет, Универзитет у Љубљани, 2015.

Запослење:

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет од 2010.


Активности

Сарадник на наставним предметима:

Гајење шума I, Еколошке основе гајења шумаГајење шума посебне намјене,  Шумске мелиорације,

Педагошки рад на другим институцијама:

-

Области истраживања:

Гајење шума на природним основама, прашуме, обнављање и биодиверзитет шума, моделовање раста шума

Руководеће функције, рад у комисијама, чланство у редакцијама:

-

Менторство:

-

Руководилац научно-истраживачких пројеката:

-

Научно и стручно усавршавање:

1) Тренинг школа у оквиру COST акције EuMIXFOR, Еберсвалде, Њемачка, 2014. Тема: Узгој мјешовитих шума у Европи.

2) Тренинг школа у оквиру COST акције EuMIXFOR, Зволен, Словачка, 2015. Тема: Моделовање раста шума.

 

Чланство у научним и стручним удружењима:

-

Остале активности:

-


Библиографија

Објављене књиге:

Govedar et al., (2015): Biomasa kao obnovljivi izvor energije.

Радови објављени у научним часописима:

Keren S., Motta R., Govedar Z., Lucic R., Medarevic M., Diaci J. 2014. Comparative Structural Dynamics of the Janj Mixed Old-Growth Mountain Forest in Bosnia and Herzegovina: Are Conifers in a Long-Term Decline? Forests 5(6), Basel, Switzerland, p. 1243–1266. doi:10.3390/f5061243

Motta R., Garbarino M, Berretti R., Bjelanovic I., Borgogno Mondino E., Čurović M., Keren S., Meloni F, Nosenzo A. 2014. Structure, spatio-temporal dynamics and disturbance regime of the mixed beech-silver fir-Norway spruce old-growth forest of Biogradska Gora (Montenegro). Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology: Official Journal of the Societa Botanica, Italy. doi: 10.1080/11263504.2014.945978

Govedar Z., Keren S., Marčeta D. (2010): Structure and site potential of the mixed fir-spruce forests in central Bosnia. Scientific journal SEEFOR Nr. 1, Croatian Forestry Institute, 2010.

Bjelanović I., Krstić M., Keren S. (2010): Production effects of the reconstruction of beech coppice forests in the area of Bukovi. International Scientific Conference „Forest ecosystems and climate changes“, Belgrade, Serbia

Govedar Z., Krstić M.., Keren S., Bjelanović I. (2011): State and silvicultural problems in uneven-aged forests of beech, fir and spruce in the Republic of Srpska. International Scientific Conference First Serbian Forestry Congress – Future with Forests. Congress Proceedings: Faculty of Forestry, Belgrade, Serbia, p. 12–23.


Радови са научних скупова:

Keren, S., Motta, R., Rozenbergar, D., Govedar, Z., Diaci, J. 2014. Comparison of Structural Attributes between Old-Growth and Adjacent Managed Forests in Bosnia and Herzegovina. The 9th IUFRO International Conference on Uneven-Aged Silviculture: Future Concepts in Uneven-Aged Silviculture for a Changing World. WSL, Birmensdorf, Zurich, Switzerland, p. 39

Keren S., Motta R., Govedar Z., Diaci J. 2013. Structure and Species Mixture of Old-Growth Forest Janj in Bosnia-Herzegovina. International Conference Primeval Beech Forests: Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services. Lviv, Ukraine, p. 28.

Trbić G., Krstić M., Govedar Z., Bjelanović I., Keren S. (2012): Climate change in the Republic of Srpska and potential impact on forest ecosystems. International Scientific Conference ’Forests in Future – Sustainable Use, Risks and Challenges, 4-5th October 2012, Belgrade, Serbia.

Bjelanović I., Krstić M., Govedar Z., Keren S. (2011): Spontaneous regeneration of pure beech forests in the area of Južni Kučaj (Serbia). Conference guide 9th IUFRO International Beech Symposium: Ecology and Silviculture of Beech. IUFRO working party 1.01.07, Dresden University of Technology, Department of Forest Sciences, Tharandt. Dresden, Germany, p. 43.

Govedar Z., Keren S., (2010): Features of regeneration in the virgin Piceo-Abieti-Fagetum forest in Lom. 21th Century forestry: Integrating ecologically based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests. 7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture, Ljubljana, Slovenia.

Krstić M., Govedar Z., Keren S., Bjelanović I. (2010): Influence of heterogeneous light conditions on regeneration dynamics in the silver fir – Norway spruce forest at Dnolucka planina, BiH. Originalni naučni rad. International Scientific Conference „Forest ecosystems and climate changes“, Belgrade, Serbia

Завршни радови и дисертације:

Докторска дисертација: Complexity of stand structures in two mixed mountain old-growth forests and adjacent managed forests in Bosnia and Herzegovina. Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет, 2015.

Мастер рад: Примјена хемисферичних фотографија у дефинисању режима свјетлости и њеног утицаја на обнављање у мјешовитој шуми јеле и смрче на Днолучкој планини у БиХ. Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 2010.

Дипломски рад: Избор црног бора као врсте за пошумљавање на подручју Бањалуке. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет, 2006.


Остале публикације:

-


Пројекти

„Gap disturbance processes in old-growth fir-beech forests of the Dinaric Alps“ - финансиран од стране Министарства науке и технологије РС. Билатерална сарадња Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Биотехничког факултета Универзитета у Љубљани

„Биомаса као обновљиви извор енергије“ - финансиран од стране Министарства науке и технологије РС

„ Мјере његе култура смрче у функцији повећања прираста и приноса “ – финансиран из средстава проширене репродукције шума (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде)

"Мониторинг здравственог стања шума у Републици Српској" - финансиран из средстава проширене репродукције шума (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде)

 

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner