Катедра економике и организације у шумарству - Резултати испита

Шумарски факултет Бања Лука – Катедра економике и организације у шумарству                                                                      

Обавјештење за студенте                                                                              ________________19.02.2019.

Тест 1. и 2. из предмета Предузетништво у шумарству, одржан дана 15.02.2019. године, положили су слиједећи студенти:ТЕСТ 1ТЕСТ 2

Име и презиме

Индекс

БодовиИме и презиме

Индекс

Бодови

Горан Каурин

2390

15

Студенти који су успјешно положили тест 1. и тест 2., и који су испунили остале предиспитне обавезе, могу приступити полагању усменог испита.

Доц. др Драган Чомић

Шумарски факултет Бања Лука- Катедра организација и економика                                                                      

Обавјештење за студенте                                                                                           19.02.2019.Тест 1 и 2. из предмета Економика предузећа у шумарству, одржан дана 15.02.2019. године, положили су слиједећи студенти:

ТЕСТ 1ТЕСТ 2

Име и презиме

Индекс

БодовиИме и презиме

Индекс

Бодови

Срђан Јосиповић

2473

16

Студенти који су успјешно положили тест 1. и тест 2., и који су испунили остале предиспитне обавезе, могу приступити полагању усменог испита.

Доц. др Драган Чомић


Шумарски факултет Бања Лука – Катедра економике и организације у шумарству                                                                      

Обавјештење за студенте                                                                              _________________19.02.2019.

Тест 1. и 2. из предмета Политика и организација у шумарству, и Организација и пословање у шумарству, одржан дана 15.02.2019. године, положили су слиједећи студенти:ТЕСТ 1ТЕСТ 2

Име и презиме

Индекс

БодовиИме и презиме

Индекс

Бодови

Огњен Вокић15Милица Боровчанин

2353

12

Студенти који су успјешно положили тест 1. и тест 2., и који су испунили остале предиспитне обавезе, могу приступити полагању усменог испита.

Доц. др Драган Чомић

Шумарски факултет Бања Лука - Катедра организација и економика                                                                      

Обавјештење за студенте                                                                                           06.02.2018.Тест из предмета Трговина дрветом, одржан дана 15.02.2019. године, положили су слиједећи студенти:

Р.број

Име и презиме

Индекс

Бодови

1.

Абазовић Дајана

2469

12

2.

Филип Тесла

2670

15

3.

Бобан Бранковић

2468

14

4.

Томислав Вукелић

2523

13

5.

Каменко Јуран

2437

13

Студенти који су испунили предиспитне обавезе (тест и семинарски рад), могу приступити полагању завршног испита.Доц. др Драган Чомић
Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner