План наставе

План и распоред наставе у зимском семестру 2019/2020. године

I семестар
Ботаника I
Математика
Хемија
Петрографија са геологијом
Шумарска екоклиматологија
Енглески језик
Информатика и гис у шумарству
Латински језик
Техничко цртање
Увод у токсикологију

III семестар
Генетика са оплемењивањем биљака
Механизација у шумарству
Педологија
Производи шума
Шумарска биометрика
Дендрохронологија
Производи шума анималног поријекла
Екологија шума

V семестар
Шумска фитопатологија
Дендрометрија
Еколошке основе гајења шума
Искоришћавање шума I
Шумско сјеменарство и расадничарство
Мониторинг здравственог стања шума
Ергономија у шумарству
Заштита природе

VII семестар
Прираст шума
Уређивање шума I
Ловство
Трговина дрветом
Економика предузећа у шумарству
Гајење шума посебне намјене
Основи маркетинга у шумарству
Деградација земљишта

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn