Студијски програм "ПРЕРАДА ДРВЕТА"

Од сљедеће академске године на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци почиње настава за прву годину студија на новом студијском програму "Прерада дрвета" (I циклус студија). Студијски програм "Прерада дрвета" припада групацији биотехничких наука јер садржи дисциплине које имају биолошки и технички карактер.

Исходи процеса учења на студијском програму "Прерада дрвета" су базирани на захтевима дрвноиндустријског сектора и других привредних грана које користе дрво као полазну сировину. У том смислу као основни исходи учења на овом студијском програму представљају компетенције инжењера за прераду дрвета за обављање послова одговорних инжењера у предузећима која се баве прерадом дрвета, производњом намештаја и других производа од дрвета, а који се односе на: управљање технолошким процесима за пиланску прераду дрвета, сушење и заштиту дрвета, производњу фурнира и плоча на бази дрвета, производњу грађевинске столарије, подова и других производа од дрвета као и производњу различитих категорија намештаја од дрвета и процеса у хемијско‐механичкој преради дрвета.

Елаборат о оправданости извођења студијског програма "Прерада дрвета" који садржи листе обавезних и изборних предмета можете погледати овдје.

Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

savez banner